YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst neoconceptuele-kunst postconceptuele-kunst appropriation kunststromingen kunststroming appropriation art kunsten kunstenaar kunstenaars kunstenares liudolfingers religieuze-kunst arabische kunst ottonen ottoons naieve-schilderkunst marokkaanse marokkaanse-kunst ottoonse-kunst erotische kunst kinetic-art islamitische kunst monumentale-kunst spaanse-kunst erotiek informele kunst franse kunst marokkaans primitivisme feministische kunst kinetische-kunst zwitserse-kunst liudolfingen informelen westgotische-kunst russische-kunst expressionistische kunst kinetisch kinetische : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4010 voor - neoconceptuele kunst - in 0.218189001083374 seconden.

Neoconceptuele-Kunst

Kunstbus - Neoconceptuele kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Postconceptuele-Kunst

Kunstbus - Postconceptuele Kunst ... postconceptuele kunst zie neoconceptuele

                                                                                                                                           

kunststromingen

Kunstbus - 60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... group, tony cragg, richard deacon, bill woodrow. 1980 neoconceptuele

                                                                                                                                           
appropriation art
Kunstbus - Aanduiding voor het werk van jonge Amerikaanse kunstenaars uit de jaren zeventig en tachtig als o.a. jeff koons, Sherrie Levine, Cindy Sherman, Barbara Kruger en Richard Prince. Zij ontlenen afbeeldingen, beeldelementen, voorwerpen en illustraties aan het dagelijkse, Amerikaanse leven. Vooral de werelden van de massacommunicatie, de consumptiecultuur en de reclame spelen hierin een belangrijke rol. Hierbij grijpen ze terug op de aanpak van de Poptical-art uit de jaren '60, met name op het werk en de methoden van Andy Warhol. Hoewel ze niet als groep functioneren, worden ze door een gemeenschappelijke strategie van toe-eigening (appropriation) en reproductie van bestaande film-, reclame- en mediabeelden, wel als zodanig beschouwd. Hun antioriginele en anti-exclusieve kunstpraktijk, die dient ter analyse van codes in de massamedia en de kunst, is van grote invloed geweest op neoconceptuele tendensen in de kunst van de jaren tachtig. De naam pictures generation is ontleend aan een titel van een tentoonstelling waar zij voor het eerst tezamen zijn gepresenteerd: Pictures, in 1977 in New York georganiseerd door de criticus D. Crimp. ... in de massamedia en de kunst, is van grote invloed geweest op neoconceptuele

                                                                                                                                           

kunst

Kunstbus - De kunst(~en) (v.) == 1 het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens op vaak ontroerende of schokkende wijze.2 elk van de disciplines die door kunstenaars beoefend worden.3 een of meer kunstwerken.4 door oefening en studie verkregen kundigheid, vaardigheid.5 wat door mensen en niet door de natuur is gemaakt. ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Marokkaanse-kunst

Kunstbus - Marokkaanse kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

erotische kunst

Kunstbus - Erotische Kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

feministische kunst

Kunstbus - Feministische kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Russische-kunst

Kunstbus - Russische kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

informele kunst

Kunstbus - Informele Kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Religieuze-Kunst

Kunstbus - Religieuze Kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Naieve-Kunst

Kunstbus - Naïeve-kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Westgotische-kunst

Kunstbus - Westgotische kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Finse kunst

Kunstbus - Finse Kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Monumentale-Kunst

Kunstbus - Monumentale Kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Zwitserse-kunst

Kunstbus - Zwitserse kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

fascistische kunst

Kunstbus - Fascistische Kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Ottoonse-kunst

Kunstbus - Ottoonse kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Franse kunst

Kunstbus - Franse Kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Kinetische-Kunst

Kunstbus - Kinetische kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

autonome kunst

Kunstbus - Autonome Kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

primitieve kunst

Kunstbus - Primitieve kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

Spaanse-Kunst

Kunstbus - Spaanse Kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           

expressionistische kunst

Kunstbus - Expressionistische kunst ... neoconceptuele

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1