YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst expressionistische literair neo-expressionistisch heftige malerei neo neo-expressionisme neue wilde neuen wilden neue malerei nieuwe schilderkunst cultuur neodadaistische neo-dadaistisch neo-dadaisme neo-dada neo-dadaistische neodada muziek neoromantisch post-romantiek neoromantiek neo-romantisch neo-romantiek vlaams-expressionisme design architectuur kunststromingen kubisme neue-wilden nieuwe-wilden kubist cubistisch muziekgeschiedenis kubisten kunststroming cubistische kubistische kubistisch raederscheidt : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 531 voor - neo expressionisme - in 0.0401191711425781 seconden.

neo-expressionisme

Kunstbus - Ook wel nieuwe wilden, nieuwe schilderkunst, Neue Malerei, Neue Wilde of Heftige Malerei genoemd, term uit de jaren tachtig voor de expressieve schilderkunst die eind jaren zeventig en begin jaren tachtig door voornamelijk jonge kunstenaars gemaakt werd, echter ook gebruikt ter benaming van de kunst van hun directe voorgangers en leermeesters, zoals de Duitsers Markus Lupertz, A.R. Penck, Georg Baselitz en de Amerikanen Eric Fischl, Julian Schnabel en Susan Rothenberg. ... neo

                                                                                                                                           

Neo

Kunstbus - Neo (Gr.: nieuw) is een leenwoord, dat veelvuldig als voorvoegsel wordt gebruikt, zoals in neo-classicisme, neo-romantiek, neo-expressionisme, neo-Geo, neo-abstractionisme, neo-impressionisme, neo-dada, neorationalisme, neo-pop, neorealisme, Neo soul, neo-Vlaamse-Renaissance, neo-marxisme, neoromaans etc. ... neo

                                                                                                                                           

Neo-Dada

Kunstbus - Neo-dada (of pre-pop of proto-pop) ... neo

                                                                                                                                           

Neo-romantiek

Kunstbus - Neo-Romantiek is een synoniem van post-Romanticisme of laat Romanticisme. Het is een langdurige beweging die begint aan het einde van de negentiende eeuw en het is een herleving van de Romantiek in de kunst en de literatuur. ... neo

                                                                                                                                           

Vlaams-Expressionisme

Kunstbus - Vlaamse Expressionisme, (1920 - 1930) ... den berghe en de meeste latere expressionisten in een zonnige neo

                                                                                                                                           
kunststromingen
Kunstbus - 60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... watteau, asam, galli-bibbiena, dientzenhofer, 1760-1810 neo

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... - 1924), xxste eeuw i met o.a. impressionisme, expressionisme, neo

                                                                                                                                           
kubisme
Kunstbus - [van het Lat. 'cubus' = 'dobbelsteen'] Richting in de moderne schilderkunst, die als reactie op het impressionisme de formele contouren en kubistische waarden van de dingen benadrukte en de dingen als constructie van kubistische deeleenheden voorstelde. ... op de mens gedrukt en tussen 1918 en 1924 ontstaan de z.g. ' neo

                                                                                                                                           
Neue-Wilden
Kunstbus - Neue Wilden ... kunstenaars die verantwoordelijk waren voor de opleving van de neo

                                                                                                                                           
Nieuwe-Wilden
Kunstbus - Nieuwe Wilden ... kunstenaars die verantwoordelijk waren voor de opleving van de neo

                                                                                                                                           
Latemse-School
Kunstbus - Latemse School ... met hen de interesse voor het toen modieuze impressionisme en neo

                                                                                                                                           
Etienne Elias
Etienne Elias
Kunstbus - ... kunstenaar in nederland. in de jaren '80 kwam hij tot een neo

                                                                                                                                           
Anton Räderscheidt
Anton Räderscheidt
Kunstbus - ... uit om deel te nemen aan de expositie " neue sachlichkeit" ( neo

                                                                                                                                           
expressionistische muziek
Muziekbus - Expressionisme (muziek) In navolging van de beeldende kunst en de literatuur wordt deze term ook toegepast op de nieuwe stijl in de muziek van het begin 20ste eeuw die van de ene kant een reactie was op het impressionisme en aan de andere kant een voortzetting van het subjectivisme van de hoogromantiek. ... op geheel eigen wijze in zijn muziek verwerkt o.a. in het ' neo

                                                                                                                                           
Jörg Immendorff
Jörg Immendorff
Kunstbus - ... vertegenwoordigen de zogenaamde 'neue deutsche malerie', ook neo

                                                                                                                                           
Bergense School
Kunstbus - Groep voornamelijk Nederlandse expressionistische kunstenaars, na de eerste wereldoorlog grotendeels gevestigd in Bergen bij Alkmaar (Noord-Holland). ... orienteerde zich op buitenlandse kunststromingen zoals het neo

                                                                                                                                           
Alberto Ginastera
Muziekbus - Alberto Ginastera geb. Buenos Aires 11-4-1916, gest. Genève 25-6-1983 Argentijns componist en muziekpedagoog Ginastera begon al heel jong muziek te studeren. Toen hij 12 jaar was ging hij naar het Williams conservatorium waar hij afstudeerde in 1935. ... subjective nationalism (subjectief nationalisme) en neo

                                                                                                                                           
Peter Klashorst
Kunstbus - Peter Klashorst, Geboren op 11 februari 1957 in Santpoort. ... peter klashorst begon zijn loopbaan in de periode van het neo

                                                                                                                                           
Transavanguardia
Kunstbus - De Italiaanse versie van het Neo-expressionisme wordt ook wel aangeduid als Transavantgarde. Een term die is bedacht door de Italiaanse kunstcriticus Achille Bonito Oliva voor het werk van de kunstenaars Sandro Chia (1946), Francesco Clemente (1952), Enzo Cucchi (1949) en Mimmo Paladino (1948). ... de italiaanse versie van het neo

                                                                                                                                           
Modernisme
Kunstbus - Het modernisme, eigenlijk meer een geesteshouding dan een specifieke kunststijl, was een verschijnsel dat op kwam in het begin van de twintigste eeuw als een soort belijdenis van het geloof in de traditie van het nieuwe. Variërend van de schildering van de beau monde door de impressionisten (Liebermann) tot de radicale nieuwe stijl van de kubisten (Braque en Picasso) gingen kunstenaars meer en meer op zoek naar een visueel equivalent voor het moderne leven en denken. Het modernisme omvat tal van avant-garde bewegingen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. ... primitivisme, futurisme, suprematisme, constructivisme, neo

                                                                                                                                           
popart
Kunstbus - Afkorting voor het Engelse Popular Art (= volkskunst). Popart is een engelse stroming in de hedendaagse kunst die halverwege de jaren vijftig ontstond en in gelijke mate betrekking heeft op de beeldende kunst en op de amusementsmuziek. De popart is een kunststroming die haar beelden uit de consumptiemaatschappij haalt. In deze maatschappij is de levensstandaard zo verhoogd dat het mogelijk wordt, dat de 'gewone' man allerlei nieuwe producten kan aanschaffen. ... de mood engineering group happenings a la kaprow. de term neo

                                                                                                                                           
expressionistische kunst
Kunstbus - Expressionistische kunst ... abstract expressionisme (zie abstracte-kunst) en verschillende neo

                                                                                                                                           
Karel Appel
Karel Appel
Kunstbus - Nederlandse schilder, beeldhouwer, tekenaar en dichter, geboren 25 april 1921 Amsterdam - overleden 3 mei 2006 in Zürich, Zwitserland. ... stijl, die expressiever en losser werd en aansloot bij het neo

                                                                                                                                           
Georg Baselitz
Georg Baselitz
Kunstbus - Duits schilder, beeldhouwer, tekenaar en graficus, geboren 23 januari 1938 in Deutschbaselitz (Saksen). Woont en werkt in Derneburg. ... op 'de nieuwe wilden'. ook zijn werk wordt gerekend tot het neo

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 14