YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair nederlandse-taalunie nederlandse-spelling taal cultuur etymologie aaneenschrijven kunst woordkeuze aardrijkskundige namen barbarisme woordvolgorde prijs-der-nederlandse-letteren betekenis delegatie naar de interparlementaire commissie inzake de nederlandse taalunie werkwoord persoonsvorm namen uitspraak en klemtoon uitdrukkingen en spreekwoorden woordgebruik enkelvoud/meervoud voorzetsels tweede kamer fracties standaardnederlands tweede kamerleden officiele-spelling ministers staatssecretarissen ramsey nasr samenstelling woordgeslacht biografisch archief maria van der hoeven gerard reve hugo claus geschiedenis van vlaanderen trappen van vergelijking tweede kamercommissie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3408 voor - nederlandse taalunie - in 0.218217849731445 seconden.

Nederlandse-Taalunie

Kunstbus - De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. ... nederlandse

                                                                                                                                           

Nederlandse-spelling

Kunstbus - Nederlandse spelling ... nederlandse

                                                                                                                                           

Prijs-der-Nederlandse-Letteren

Kunstbus - Prijs der Nederlandse Letteren ... nederlandse

                                                                                                                                           

Delegatie naar de Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie (taal)

Parlement & Politiek - De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie is het parlementaire controleorgaan van de Nederlandse Taalunie en kan het Comité van Ministers aanspreken op het functioneren van de Taalunie. ... naar de interparlementaire commissie inzake de nederlandse

                                                                                                                                           
Standaardnederlands
Kunstbus - Standaardnederlands is de gestandaardiseerde variant van het Nederlands die wordt onderwezen op scholen en wordt gebruikt door de autoriteiten en media in Nederland, België en Suriname, en op de Nederlandse Antillen en Aruba. ... en media in nederland, belgie en suriname, en op de nederlandse

                                                                                                                                           
officiele-spelling
Kunstbus - Officiële spelling ... 'officiele spelling' wordt de spelling aangeduid die door de nederlandse

                                                                                                                                           
Ramsey Nasr
Kunstbus - Palestijns-Nederlandse dichter/schrijver, acteur en regisseur, geboren 28 januari 1974 te Rotterdam. Woont in Antwerpen. ... nasr palestijns- nederlandse

                                                                                                                                           
Gerard Reve
Kunstbus - Gerard Kornelis van het Reve ... met w.f. hermans en harry mulisch tot de grote drie van de nederlandse

                                                                                                                                           
geschiedenis van Vlaanderen
Kunstbus - Geschiedenis van Vlaanderen ... als de provincies oost- vlaanderen en west- vlaanderen. nederlandse

                                                                                                                                           
Hugo Claus
Hugo Claus
Kunstbus - ... te antwerpen. hugo claus, de meest bekroonde auteur uit het nederlandse

                                                                                                                                           
woordgeslacht
Kunstbus - Het geslacht [-en] o 1 gezamenlijke afstammelingen van een gemeenschappelijke stamvader 2 (biol) onderafdeling van een familie 3 sekse, kunne 4 geslachtsdeel ... bij de de-woorden wordt in de zuidelijke helft van het nederlandse

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies
Parlement & Politiek - De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). ... 2 delegatie naar de interparlementaire commissie inzake de nederlandse

                                                                                                                                           
Is het meervoud of het enkelvoud juist in 'Ik was een van de eersten die de grap doorhad/doorhadden '?
Genootschap Onze Taal - Er zijn veel taalgebruikers die hier alleen het meervoud juist vinden. Die verwijst volgens hen naar eersten, en omdat dat een meervoud is, moet ook de persoonsvorm doorhadden een meervoud zijn: 'Ik was een van de eersten die de grap doorhadden. ... 'ik was een van de eersten die de grap doorhad .' de algemene nederlandse

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Patiënten kunnen in meerdere of mindere mate last hebben van bijwerkingen' of 'Patiënten kunnen in meer of mindere mate last hebben van bijwerkingen'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. In meerdere of mindere mate en in meer of mindere mate komen in de praktijk allebei vaak voor. Koenen (1999) vermeldt alleen in meerdere of mindere mate; in de andere woordenboeken wordt deze combinatie niet genoemd. ... betekent. op de taaladvies.net, de taaladvieswebsite van de nederlandse

                                                                                                                                           
Kun je naast 'Een rondleiding door het kasteel behoort tot de mogelijkheden ' ook zeggen: 'Een rondleiding door het kasteel behoort tot een van de mogelijkheden '?
Genootschap Onze Taal - Volgens veel mensen kan dat niet. Behoren tot een van de mogelijkheden is voor hen een verhaspeling (contaminatie) van behoort tot de mogelijkheden en is een van de mogelijkheden. ... ... voor veel mensen een fout. op de taaladvieswebsite van de nederlandse

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Midas is vegetarisch' of 'Midas is vegetariër'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk, al vinden sommige taalgebruikers 'Midas is vegetarisch' niet goed. 'Midas eet vegetarisch' is wél voor iedereen een goede zin. ... al een heel normale zin. dat blijkt ook uit het advies van de nederlandse

                                                                                                                                           
M.J.A. (Maria) van der Hoeven
Parlement & Politiek - Maria van der Hoeven (1949) is sinds 1 september 2011 lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Energie Agentschap. Zij was van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Economische Zaken. ... verplicht de spelling te gebruiken zoals vastgesteld door de nederlandse

                                                                                                                                           
Wat is juist: Sint Anna of Sint-Anna?
Genootschap Onze Taal - Juist is: Sint-Anna. ... der nederlanden behoort, is de officiele spelling volgens de nederlandse

                                                                                                                                           
Samenstelling
Kunstbus - De samenstelling [-en]v ... geschreven nederlands veld te winnen, maar is in strijd met de nederlandse

                                                                                                                                           
Valt de klemtoon in dementie op -men- of op -tie?
Genootschap Onze Taal - Zowel deméntie als dementíé is juist. In het dagelijks taalgebruik in Nederland is de uitspraak 'dementsíé' het gewoonst; in België 'deménsie'. Ook medici spreken meestal van 'demén(t)sie'. ... epidemie ligt de klemtoon immers op de laatste lettergreep. de nederlandse

                                                                                                                                           
Is meerdere juist in 'Zij beheert meerdere websites'?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste taalgebruikers wel, maar er zijn ook nog steeds mensen die vinden dat meerdere in de betekenis 'meer dan één' afgekeurd moet worden als germanisme. Deze betekenis is namelijk ontleend aan het Duitse mehrere. ... aanvaard". op taaladvies.net, de taaladvieswebsite van de nederlandse

                                                                                                                                           
Koppelteken
Kunstbus - Het koppelteken (of tussenstreepje) ... voor de uitgebreide versie van bovenstaande: woordenlijst.org ( nederlandse

                                                                                                                                           
Wat is precies de betekenis van sanctioneren?
Genootschap Onze Taal - De grote Van Dale (2005) geeft bij sanctioneren drie betekenissen: ... hedendaags nederlands (2006) staat 'belgie, niet algemeen'. de nederlandse

                                                                                                                                           
Wat is het best: wat betreft of voor wat betreft?
Genootschap Onze Taal - Wat betreft krijgt doorgaans de voorkeur, maar voor wat betreft kan ook. ... wat betreft zelfs nog zonder meer af in zijn schrijfwijzer. de nederlandse

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1