YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair taal aardrijkskundige namen nederlandse taal woordkeuze werkwoord d/t betekenis persoonsvorm engels basisregels barbarisme nederlandse-spelling cultuur hoofdletter of kleine letter lastige woorden ontleden buigings-e muziek etymologie namen meervoudsvorming uitspraak en klemtoon woordvolgorde uitdrukkingen en spreekwoorden aaneenschrijven woordgebruik getallen afleiding apostrof hulpwerkwoord bezitsvorm nederlandse europese commissie enkelvoud/meervoud lidwoord afkortingen dat/wat/die/wie ei/ij titulatuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5589 voor - nederlandse taal - in 0.357732057571411 seconden.

Taal

Kunstbus - taal ... er zijn een aantal metra die veel voorkomen in de nederlandse

                                                                                                                                           

Nederlandse taal

Kunstbus - 'Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu? ' ... nederlandse

                                                                                                                                           

Nederlandse-spelling

Kunstbus - Nederlandse spelling ... nederlandse

                                                                                                                                           

Welke woorden en uitdrukkingen gelden nog als anglicismen? En wat zijn daar de goede Nederlandse alternatieven van?

Genootschap Onze Taal - In de Nederlandse taal kom je vaak woorden en uitdrukkingen tegen die rechtstreeks uit het Engels zijn vertaald. Zulke leenvertalingen heten 'anglicismen' als ze niet algemeen als correct Nederlands beschouwd worden. ... gelden nog als anglicismen? en wat zijn daar de goede nederlandse

                                                                                                                                           

Als een woord niet in de woordenboeken staat, mag je het dan ook niet gebruiken? Zijn academisering, facturatie en nahuwelijk goede Nederlandse woorden?

Genootschap Onze Taal - Ja, ook woorden die niet in de woordenboeken staan, kunnen goede Nederlandse woorden zijn. Academisering, facturatie, nahuwelijk en sjoemelsoftware zijn daar voorbeelden van. Als het gaat om woorden die vrij veel gebruikt worden (dat is bijvoorbeeld via internet te controleren), is er geen enkel bezwaar tegen het gebruik ervan. ... gebruiken? zijn academisering, facturatie en nahuwelijk goede nederlandse

                                                                                                                                           

Wat moet ik op een formulier invullen achter nationaliteit: Nederlands of Nederlandse?

Genootschap Onze Taal - Nederlands en Nederlandse zijn beide mogelijk; in paspoorten en rijbewijzen wordt Nederlandse gebruikt. ... op een formulier invullen achter nationaliteit: nederlands of nederlandse

                                                                                                                                           
Wat zijn de regels voor de vervoeging van Engelse werkwoorden in het Nederlands, zoals attachen en faxen? Zoekt u de lijst met Engelse werkwoorden en hun vervoeging? Die is opgesplitst per beginletter; zie de lijst onderaan.
Genootschap Onze Taal - Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. ... die geleend zijn uit het engels, worden vervoegd volgens de nederlandse

                                                                                                                                           

Wat zijn de Latijnse equivalenten van Nederlandse grammaticale termen?

Genootschap Onze Taal - Voor veel grammaticale begrippen bestaan zowel Nederlandse als op het Latijn gebaseerde termen. In Nederland worden voornamelijk de Nederlandse namen gebruikt, maar in andere talen zijn de termen vaak afgeleid van de Latijnse benamingen. ... zijn de latijnse equivalenten van nederlandse

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met een Turkse Nederlander dan wel een Nederlandse Turk?

Genootschap Onze Taal - Doorgaans betekenen combinaties als Turkse Nederlander dat iemand in Nederland woont en (waarschijnlijk) ook de Nederlandse nationaliteit heeft, maar wel van Turkse afkomst is. Bij een Nederlandse Turk is dat andersom: die woont in Turkije maar is afkomstig uit Nederland, of heeft in elk geval Nederlandse wortels. ... wordt bedoeld met een turkse nederlander dan wel een nederlandse

                                                                                                                                           

Mag je in een Nederlandse tekst Engelse woorden gebruiken? En zo ja, moet je die dan cursiveren?

Genootschap Onze Taal - Ja, in een Nederlandse tekst kunnen gewoon Engelse woorden gebruikt worden. Die hoeven niet gecursiveerd te worden, behalve als de kans groot is dat de lezer het woord niet kent. In dat geval kan het verstandig zijn om het woord de eerste keer te cursiveren of tussen enkele aanhalingstekens te zetten, en te voorzien van een korte toelichting (eventueel in een voetnoot). ... je in een nederlandse

                                                                                                                                           
Wat is juist: collectors item of collector's item?
Genootschap Onze Taal - Collector's item is juist, met een apostrof + s. De woordgroep collector's item is ongewijzigd uit het Engels in het Nederlands overgenomen. In het Engels is in zo'n geval een apostrof nodig: collector's is in die taal de juiste bezitsvorm en item komt daar los achter. ... taal de juiste bezitsvorm en item komt daar los achter. het nederlandse

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je oranje met een hoofdletter?
Genootschap Onze Taal - Oranje krijgt een hoofdletter als het om het Nederlandse koningshuis gaat, en als het een Nederlandse nationale sportploeg (zoals bij voetbal of hockey) aanduidt. In een samenstelling blijft die hoofdletter staan. ... een hoofdletter? oranje krijgt een hoofdletter als het om het nederlandse

                                                                                                                                           
Mogen titels als MA en MSc gecombineerd worden met de oude titels drs. en ir.?
Genootschap Onze Taal - Nee, Nederlandse titels als drs. en ir. mogen niet gecombineerd worden met hun internationale tegenhangers als MA en MSc. Combinaties met titels van zogeheten postinitiële opleidingen – zoals MBA en RA – zijn wel toegestaan. ... msc gecombineerd worden met de oude titels drs. en ir.? nee, nederlandse

                                                                                                                                           
Wat is juist: misdaden tegen de mensheid of misdaden tegen de menselijkheid?
Genootschap Onze Taal - In Nederland is misdrijven tegen de menselijkheid de vaste aanduiding van de ernstigste misdrijven die het internationale recht kent. (In de praktijk wordt in plaats van misdrijven vaak misdaden gebruikt, al is dat geen vast begrip in de Nederlandse strafwet. ... vaak misdaden gebruikt, al is dat geen vast begrip in de nederlandse

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze een dronkemansgebedje doen ('zijn laatste geld uittellen') vandaan?
Genootschap Onze Taal - K. ter Laan geeft in zijn Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen als toelichting bij deze uitdrukking: "Zoals een dronken man uitrekent of hij nog een borrel betalen kan." Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) wordt de manier waarop de dronkeman zijn (laatste) geld telt in deze uitdrukking vergeleken met het door de vingers laten glijden van de kralen van de rozenkrans bij het gebed. ... laatste geld uittellen') vandaan? k. ter laan geeft in zijn nederlandse

                                                                                                                                           

Nederlandse-Opera

Muziekbus - Opera in Nederland Terwijl veel landen in Europa al een lange operatraditie hadden – operahuizen, scholing, opera's in de eigen taal – was muziektheater in Nederland nog een exotische aangelegenheid. Tot ver in de negentiende eeuw waren het buitenlandse gezelschappen die hier opera's uitvoerden. ... nederlandse

                                                                                                                                           

Nederlandse-Taalunie

Kunstbus - De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. ... nederlandse

                                                                                                                                           
'Ik stond in de file, anders had ik wel eerder thuis geweest.' Kun je dat zo zeggen?
Genootschap Onze Taal - Je kunt het wel zeggen, maar had geweest is geen standaardtaal. In het Standaardnederlands wordt geweest met (een vorm van) het hulpwerkwoord zijn gecombineerd: 'Ik stond in de file, anders was ik wel eerder thuis geweest. ... wel voor - iets vaker in het westen dan in het oosten van het nederlandse

                                                                                                                                           

Delegatie naar de Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie (taal)

Parlement & Politiek - De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie is het parlementaire controleorgaan van de Nederlandse Taalunie en kan het Comité van Ministers aanspreken op het functioneren van de Taalunie. ... naar de interparlementaire commissie inzake de nederlandse

                                                                                                                                           
Spreek je sweater uit als [swetter] of als [swieter]?
Genootschap Onze Taal - De Engelse uitspraak van sweater is in elk geval [swetter], rijmend op letter. Maar in de meeste Nederlandse naslagwerken is ook de 'vernederlandste' uitspraak [swieter] opgenomen, bijvoorbeeld in het Uitspraakwoordenboek (2000), het woordenboek van Verschueren (1996) en de grote Van Dale (2005). ... in elk geval [swetter], rijmend op letter. maar in de meeste nederlandse

                                                                                                                                           
Wat betekent getogen in de uitdrukking geboren en getogen?
Genootschap Onze Taal - Het voltooid deelwoord getogen komt volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel 4, 1889) van het Middelnederlandse werkwoord tien ('trekken'), dat later tijgen geworden is. In de uitdrukking geboren en getogen heeft het werkwoord tijgen de specifieke betekenis 'grootbrengen'. ... der nederlandsche taal (wnt, deel 4, 1889) van het middel nederlandse

                                                                                                                                           
Waarom heeft ei het meervoud eieren en niet eien?
Genootschap Onze Taal - Eieren is een vrij uitzonderlijke vorm. Verreweg de meeste Nederlandse woorden hebben een meervoud op -s of -en. Er zijn maar weinig woorden met een meervoudsuitgang -eren: bladeren, gelederen, gemoederen, goederen, hoenderen, kalveren, kinderen, lammeren, liederen, raderen, runderen, volkeren en beenderen (in de betekenis 'botten'). ... eieren is een vrij uitzonderlijke vorm. verreweg de meeste nederlandse

                                                                                                                                           

Waar komt het voorvoegsel Ver- in Nederlandse en Vlaamse familienamen vandaan?

Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen is Ver- een samentrekking van Van de(r). Vermeulen betekent dus Van de Meulen ('molen') en Verkuijlen eigenlijk Van de Kuijlen ('kuil', 'groeve', 'hol'). Ver- werd veelal gecombineerd met namen van bouwwerken ( Verbruggen, Verschuren ) of rivieren ( Vermaas ). ... komt het voorvoegsel ver- in nederlandse

                                                                                                                                           
Waar komen de hoofdletters in de naam nynke van der sluis?
Genootschap Onze Taal - In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der Sluis, mr. ... komen de hoofdletters in de naam nynke van der sluis? in nederlandse

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1