YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur nederlandsche-kultuurkamer kultuurkamer departement van volksvoorlichting en kunsten dvk kunst literair design architectuur sybold van ravesteyn museum musea museums johan polet muziek cris agterberg van roijen han wezelaar van royen wezelaar jean francois van roijen literatuur willem van konijnenburg de nederlandsche bank europese centrale bank jelle zijlstra sociaal-economische raad wim duisenberg willem i nederlandsche bank klaas knot nout wellink economische en monetaire unie marius holtrop dnb europees stelsel van centrale banken taal uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze betekenis etymologie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 642 voor - nederlandsche kultuurkamer - in 0.0550811290740967 seconden.

Nederlandsche-Kultuurkamer

Kunstbus - Nederlandsche Kultuurkamer De Nederlandsche Kultuurkamer was een door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog ingesteld instituut, waar iedereen die het vak van kunstenaar, schrijver, muzikant of podiumartiest wilde uitoefenen, zich bij diende aan te melden. ... nederlandsche

                                                                                                                                           
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten
Kunstbus - Het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (27 november 1940 - mei 1945) was een van de twee nationaalsocialistische departementen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn geweest. ... weten in de door bloed en geest bepaalde gemeenschap van het nederlandsche

                                                                                                                                           
Johan Polet
Kunstbus - Amsterdammer (geboren 1894), die bij zijn vader steenhouwen leerde en aan de Quellinus- en de Kunstnijverheidschool beeldhouwkunst. Aanvankelijk werkte hij veel voor gebouwen, bij­voorbeeld de zes gevelbeelden aan het gerestaureerde gotische raadhuis van Kampen en de reliëfs in de voormalige Nieuw- Amsterdam. ... zag in de tweede wereldoorlog zich aan te sluiten bij de nederlandsche

                                                                                                                                           
Museum
Kunstbus - Het museum, meervoud: musea / museums 1 gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... 'modellenkabinet' in het diaconiehuis te haarlem door de nederlandsche

                                                                                                                                           
Sybold van Ravesteyn
Sybold van Ravesteyn
Kunstbus - Sybold van Ravesteyn - Architect voor de Eeuwigheid Antoni Folkers, architect en gids in deze film, schept een hommage aan van Van Ravesteyn. Centraal Station Rotterdam Nederlandse architect, meubel- en interieurontwerper, geboren 18 februari 1889 Rotterdam - overleden 23 november 1983 Laren (Noord- Holland). ... g.w. van heukelom ontworpen nieuwe administratiekantoor van de nederlandsche

                                                                                                                                           
Cris Agterberg
Kunstbus - Utrechtse beeldhouwer, schilder, batikkunstenaar, kunstnijveraar, keramist, tekenaar, edelsmid, ontwerper van meubels, sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen, ( Amsterdam 22 april 1883 - Utrecht 21 november 1948). ... voor de gebonden kunsten'. deze raad was opgericht door 'het nederlandsche

                                                                                                                                           
Jean François van Roijen
Kunstbus - Jean François van Roijen (Arnhem, 27 juni 1878 - Leusden, 10 juni 1942), ook bekend onder de naam Van Royen, was algemeen secretaris van het hoofdbestuur van de PTT en drukker. Jeugd Van Royen’s vader was beroepsofficier. ... vossen. arrestatie vanaf 1922 was van royen voorzitter van de nederlandsche

                                                                                                                                           
Han Wezelaar
Kunstbus - WEZELAAR, Henri Matthieu (1901- 1984) Beeldhouwer Han Wezelaar werd op 25 november 1901 geboren te Haarlem als zoon van Matthijs Bartholomeus Wezelaar, directeur van een verzekeringsmaatschappij, en Grietje Zeekat. ... het levende model regeerde weer. in 1935 trad hij toe tot de nederlandsche

                                                                                                                                           
Willem van Konijnenburg
Willem van Konijnenburg
Kunstbus - Olieverf 1917 - Overgave Beeldend kunstenaar, geboren 11 februari 1868 Den Haag - overleden 28 fbruari 1943 Den Haag. Biografie Willem (Adriaan) van Konijnenburg was de zoon van Willem van Konijnenburg, hoofdinspecteur der directe belastingen, en jkvr. ... zo maakte hij spotprenten voor de kroniek (1895-1897) en de nederlandsche

                                                                                                                                           

De Nederlandsche Bank (DNB)

Parlement & Politiek - Deze instelling is de centrale bank van Nederland. De Nederlandsche Bank NV (DNB) houdt toezicht op banken, bewaakt de financiële stabiliteit in Nederland en adviseert de regering. De Nederlandsche Bank streeft naar een lage inflatie, veilig betalingsverkeer en sterke en betrouwbare financiële instellingen. ... nederlandsche

                                                                                                                                           
Waar komt het woord putjesvet vandaan?
Genootschap Onze Taal - In woordenboeken is de term putjesvet nergens te vinden. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) kent wel putvet, maar kan er geen betekenis aan toekennen; het geeft alleen het volgende cryptische citaat: "Talk [= dierenvet] traag . ... is de term putjesvet nergens te vinden. het woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
Wat is juist: reppen over of reppen van?
Genootschap Onze Taal - Zowel reppen van als reppen over is juist in de betekenis 'ergens over spreken, iets aanroeren'. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft bij reppen van een citaat van rond 1610 en bij reppen over een citaat uit 1924. ... 'ergens over spreken, iets aanroeren'. het woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen elk en ieder? Mag je ze door elkaar gebruiken?
Genootschap Onze Taal - Elk en ieder zijn synoniem: alle recente woordenboeken geven bij elk de betekenis 'ieder' en bij ieder de betekenis 'elk'. Dat is niet iets van de laatste tijd: ook het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) doet dat. ... iets van de laatste tijd: ook het historische woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze de pijp aan Maarten geven vandaan?
Genootschap Onze Taal - De herkomst van deze zegswijze, die 'sterven, het opgeven, het bijltje erbij neergooien' betekent, is helaas niet bekend. De uitdrukking komt al lange tijd voor; het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel IX, 1913) vermeldt haar al. ... de uitdrukking komt al lange tijd voor; het woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
Is twee jaar tijds niet eigenlijk beter dan twee jaar tijd – al kom je dat laatste overal tegen?
Genootschap Onze Taal - Twee jaar tijd is goed Nederlands; twee jaar tijds is verouderd Nederlands. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vinden we nog wel een uur, een week, een maand, een jaar tijds, een spanne tijds en een wijl tijds, maar in zijn studie Buigingsverschijnselen van het Nederlands (1948) rekent P. ... jaar tijds is verouderd nederlands. in het woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
Waar komt in het krijt staan bij iemand vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Deze uitdrukking betekent 'schulden hebben bij iemand'. In het krijt staan is al vanaf de zeventiende eeuw bekend en gaat terug op de gewoonte om iemands schulden met krijt op een lei of de wand te schrijven. ... krijt op een lei of de wand te schrijven. het woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'Boontje komt om zijn loontje' vandaan?
Genootschap Onze Taal - 'Boontje komt om zijn loontje' wordt gebruikt wanneer iemand zijn verdiende straf krijgt. Komt om betekent hier 'krijgt', aldus dr. F.A. Stoetts Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden; die betekenis vloeit volgens hem voort "uit die van 'komt om te halen', 'weg te nemen'. ... krijgt. komt om betekent hier 'krijgt', aldus dr. f.a. stoetts nederlandsche

                                                                                                                                           
Het Nederlandse volkslied begint met 'Wilhelmus van Nassouwe / ben ik van Duitsen bloed'. Moet dat niet 'van Dietsen bloed' zijn?
Genootschap Onze Taal - Nee, het is altijd 'van Duitsen bloed' geweest. Het is een misverstand om te denken dat alleen Diets en niet Duits op Nederland(s) kan slaan. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) zegt bij Duitsch: "Etymologisch één met DIETSCH, zie ald[aar]". ... en niet duits op nederland(s) kan slaan. het woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
Wordt Sinterklaas in het lied 'Sinterklaas kapoentje' uitgemaakt voor gecastreerde haan?
Genootschap Onze Taal - 'Gecastreerde haan' is inderdaad een van de betekenissen van kapoen. Maar kapoen heeft er meer. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt bijvoorbeeld dat kapoen ook gebruikt kan worden om "een gelubd manspersoon" mee aan te duiden. ... van kapoen. maar kapoen heeft er meer. het woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
'Je zult nog raar van de bok dromen.' Wat betekent deze uitdrukking?
Genootschap Onze Taal - 'Je zult van de bok dromen' betekent 'Er staat je een bestraffing te wachten', aldus de grote Van Dale (2005) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Met bok wordt in dit geval een strafwerktuig bedoeld, volgens Van Dale en het WNT een soort pijnbank. ... aldus de grote van dale (2005) en het woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
Kun je spreken van de afkeur als je de afkeer bedoelt?
Genootschap Onze Taal - De afkeur is geen gangbaar zelfstandig naamwoord. Het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt de afkeur wel, maar noemt het "dichterlijke stijl". ... zelfstandig naamwoord. het historische woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
Wat betekent getogen in de uitdrukking geboren en getogen?
Genootschap Onze Taal - Het voltooid deelwoord getogen komt volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel 4, 1889) van het Middelnederlandse werkwoord tien ('trekken'), dat later tijgen geworden is. In de uitdrukking geboren en getogen heeft het werkwoord tijgen de specifieke betekenis 'grootbrengen'. ... voltooid deelwoord getogen komt volgens het woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
Kun je sieraden aantrekken?
Genootschap Onze Taal - Nee, dat klinkt vreemd. Aantrekken wordt volgens Van Dale (2005) gebruikt bij kleding, schoeisel en wapenrusting, en niet bij sieraden. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, 1866) is iets specifieker over het gebruik van aantrekken: "Van kleedingstukken (of wapenrusting) die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, en dus een deel van het lichaam, waarom ze getrokken worden, geheel omgeven. ... en wapenrusting, en niet bij sieraden. het woordenboek der nederlandsche

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen een spreekwoord, een zegswijze en een gezegde?
Genootschap Onze Taal - In het dagelijks taalgebruik worden deze termen vaak door elkaar gebruikt. In de inleiding van een van de gezaghebbendste spreekwoorden- en gezegdenboeken ( Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden van F. ... een van de gezaghebbendste spreekwoorden- en gezegdenboeken ( nederlandsche

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2