YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek cultuur nederlands nederlands-concertkoor nederlands-kamerkoor nederlands-blazers-ensemble nederlands-muziek-instituut taal woordkeuze voorzetsels het nederlands-dans-theater werkwoord woordgebruik leestips engels etymologie basisregels woordgeslacht aardrijkskundige namen hoofdletter of kleine letter lidwoord buigings-e ontleden uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis film meervoudsvorming barbarisme oude naamvallen verkleinwoord nederlandse-filmdagen algemeen nederlands persbureau anp nederlands-film-festival samenstelling lastige woorden aaneenschrijven uitspraak en klemtoon namen stijlfouten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2274 voor - nederlands - in 0.102195024490356 seconden.

Nederlands-Kamerkoor

Muziekbus - Het Nederlands Kamerkoor, opgericht door Felix de Nobel in 1937, is een fulltime en zelfstandig vocaal ensemble dat zich richt op het a cappella repertoire van de vroege Middeleeuwen tot heden. Naast het Groot Omroepkoor, dat deel uitmaakt van het Muziekcentrum van de Omroep, is het Nederlands Kamerkoor het enige volledig zelfstandige professionele koor in Nederland. ... nederlands

                                                                                                                                           

Nederlands-Concertkoor

Muziekbus - Nederlands Concertkoor Het Nederlands Concertkoor ontstond twintig jaar geleden uit het Concertgebouworkest Koor dat het Koninklijk Concertgebouworkest waar nodig met koorpartijen moest ondersteunen. Toen voormalig chef- dirigent Riccardo Chailly te kennen gaf liever met beroepskoren te werken en het koor ophief, ging een kern van zangers verder onder de naam Nederlands Concertkoor. ... nederlands

                                                                                                                                           

Nederlands-Blazers-Ensemble

Muziekbus - Nederlands Blazers Ensemble What is the NBE? Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) wordt gevormd door musici uit de belangrijkste Nederlandse symfonieorkesten. Het is een vriendenclub van ruim twintig musici ( hout, koper, slagwerk en contrabas) die ongeveer vijftig keer per jaar bij elkaar komt om bijzondere programma's te spelen in binnen en buitenland. ... nederlands

                                                                                                                                           

Nederlands-Muziek-Instituut

Muziekbus - Nederlands Muziek Instituut Het Nederlands Muziek Instituut is een samenwerkingsvorm van drie belangrijke 'papieren' collecties: de muziekarchieven en - bibliotheek van het Gemeentemuseum Den Haag en de imposante verzameling Nederlandse muziek van de Haagse violist, muziekhistoricus en -verzamelaar Willem Noske (Musica Neerlandica). ... nederlands

                                                                                                                                           

Het Nederlands-Dans-Theater

Muziekbus - Nederlands Ballet. Men wilde op zoek naar nieuwe vormen en expressie in de dans. Na een moeizame start kreeg de groep toch vrij snel erkenning en genoot het reeds in de jaren 60 een grote naam in binnen- en buitenland. ... nederlands

                                                                                                                                           

Vertaal je iets in het Nederlands of naar het Nederlands?

Genootschap Onze Taal - Zowel vertalen in het Nederlands als vertalen naar het Nederlands is mogelijk. ... je iets in het nederlands

                                                                                                                                           

Het Nederlands is niet mijn moedertaal. Hoe kan ik het best Nederlands leren?

Genootschap Onze Taal - Naslagwerken Als u al goed Nederlands spreekt maar af en toe iets wilt opzoeken, zijn de volgende boeken misschien wat voor u: ... nederlands

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'De buurvrouw kan al goed Nederlands' of 'De buurvrouw kent al goed Nederlands'?

Genootschap Onze Taal - Kennen is de veiligste keuze: 'De buurvrouw kent al goed Nederlands. ... is juist: 'de buurvrouw kan al goed nederlands

                                                                                                                                           

Is herkanser een goed Nederlands woord?

Genootschap Onze Taal - Ja, herkanser is een goed Nederlands woord, ook al staat het niet in het Groene Boekje of in woordenboeken. ... herkanser een goed nederlands

                                                                                                                                           

Wat zijn de meestgebruikte woorden in het Nederlands?

Genootschap Onze Taal - Wat de meestgebruikte woorden in het Nederlands zijn, is niet zo eenvoudig vast te stellen. Dat komt deels door het verschil in woordgebruik tussen spreektaal en schrijftaal. Een woord als ik is in spreektaal heel gewoon, maar in schrijftaal veel minder; dat komt ook doordat schrijftaalonderzoek zich baseert op kranten, tijdschriften en boeken. ... zijn de meestgebruikte woorden in het nederlands

                                                                                                                                           

Wat is de juiste spelling: standaard-Nederlands of Standaardnederlands?

Genootschap Onze Taal - De variant van het Nederlands die vroeger Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) werd genoemd, wordt als één woord geschreven, met hoofdletter: Standaardnederlands. ... is de juiste spelling: standaard- nederlands

                                                                                                                                           

Waarom gebruikt het Engels het woord Dutch voor het Nederlands (en de Nederlanders)?

Genootschap Onze Taal - Het Engels heeft het woord Dutch ontleend aan het Nederlands, maar dan wel in een tijd dat wij onze taal zelf nog met Duitsch of Dietsch aanduidden — waarschijnlijk in de late Middeleeuwen. Wie Middelnederlandse teksten bekijkt, zal het woord Nederlandsch daarin niet of nauwelijks aantreffen; het gewone woord was in die tijd Duitsch of Dietsch, of ook wel Nederduitsch of Nederdietsch. ... gebruikt het engels het woord dutch voor het nederlands

                                                                                                                                           
Is Sotsji of Sochi de naam van de Russische stad waar in 2014 de Olympische Winterspelen werden gehouden?
Genootschap Onze Taal - Sotsji is de juiste schrijfwijze in het Nederlands. ... werden gehouden? sotsji is de juiste schrijfwijze in het nederlands

                                                                                                                                           

Welke lidwoorden bestaan er in het Nederlands?

Genootschap Onze Taal - In het Nederlands bestaan er drie lidwoorden: de bepaalde lidwoorden de en het en het onbepaald lidwoord een. ... lidwoorden bestaan er in het nederlands

                                                                                                                                           

Wat moet ik op een formulier invullen achter nationaliteit: Nederlands of Nederlandse?

Genootschap Onze Taal - Nederlands en Nederlandse zijn beide mogelijk; in paspoorten en rijbewijzen wordt Nederlandse gebruikt. ... moet ik op een formulier invullen achter nationaliteit: nederlands

                                                                                                                                           

Welke boeken zijn er over de geschiedenis van het Nederlands?

Genootschap Onze Taal - Over de geschiedenis van het Nederlands zijn diverse boeken op de markt. ... boeken zijn er over de geschiedenis van het nederlands

                                                                                                                                           

Welke werkwoordstijden kent het Nederlands?

Genootschap Onze Taal - Volgens sommigen bestaan er in het Nederlands eigenlijk maar twee 'echte' werkwoordstijden: de onvoltooid tegenwoordige tijd ( ik werk, ik lees ) en de onvoltooid verleden tijd ( ik werkte, ik las ). Voor alle andere werkwoordstijden moeten meerdere werkwoorden met elkaar gecombineerd worden. ... werkwoordstijden kent het nederlands

                                                                                                                                           

Waar kun je taalcursussen Nederlands volgen als je het Nederlands als tweede taal wilt leren?

Genootschap Onze Taal - Hieronder staat een lijst met andere instellingen die (ook) taalcursussen voor Nederlanders en/of anderstaligen (NT2) geven. Welke taalcursus voor u geschikt is, is afhankelijk van uw niveau en van uw wensen. ... kun je taalcursussen nederlands

                                                                                                                                           
Hoe weet je of een woord een de-woord of een het-woord is?
Genootschap Onze Taal - Het Nederlands heeft twee bepaalde lidwoorden: het voor onzijdige woorden en de voor mannelijke en vrouwelijke woorden. Wie het Nederlands als moedertaal heeft, weet meestal vanzelf of een woord de of het krijgt. ... weet je of een woord een de-woord of een het-woord is? het nederlands

                                                                                                                                           
Is moraal juist in: 'Chocolade is slecht voor de lijn maar goed voor de moraal'?
Genootschap Onze Taal - Moraal is hier juist, maar het moreel kan ook. Beide woorden kunnen gebruikt worden in de betekenis 'geestelijke toestand', 'gemoedsgesteldheid'. Moraal heeft deze betekenis in het Nederlands nog niet zo lang; moreel wel. ... 'gemoedsgesteldheid'. moraal heeft deze betekenis in het nederlands

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking alles kits vandaan?
Genootschap Onze Taal - Alles kits betekent 'alles in orde'. Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) noemt als oudste bron waarin kits voorkomt een proefschrift uit 1904, Het Dialect der Noord-West-Veluwe van Wijnand van Schothorst. ... betekent 'alles in orde'. het etymologisch woordenboek van het nederlands

                                                                                                                                           

Welke woorden en uitdrukkingen gelden nog als anglicismen? En wat zijn daar de goede Nederlandse alternatieven van?

Genootschap Onze Taal - In de Nederlandse taal kom je vaak woorden en uitdrukkingen tegen die rechtstreeks uit het Engels zijn vertaald. Zulke leenvertalingen heten 'anglicismen' als ze niet algemeen als correct Nederlands beschouwd worden. ... gelden nog als anglicismen? en wat zijn daar de goede nederlands

                                                                                                                                           

Hoe maak je verkleinwoorden in het Nederlands, zoals karretje, bloempje en kettinkje? Zijn daar vaste regels voor?

Genootschap Onze Taal - Ja, voor het vormen van verkleinwoorden zijn wel regels te geven. In de meeste gevallen doen moedertaalsprekers van het Nederlands het automatisch goed, maar er zijn ook gevallen waarbij twijfel kan ontstaan. ... maak je verkleinwoorden in het nederlands

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van kruis: kruisen of kruizen?
Genootschap Onze Taal - Het zelfstandig naamwoord kruis heeft twee meervouden: kruisen en kruizen. In alle betekenissen zijn beide meervoudsvormen mogelijk. Het Witte Boekje en diverse woordenboeken, waaronder Van Dale Hedendaags Nederlands en Van Dale Woordenboek Nederlands voor vmbo & mbo, maken tussen kruisen en kruizen geen betekenisverschil. ... boekje en diverse woordenboeken, waaronder van dale hedendaags nederlands

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12