YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal uitdrukkingen en spreekwoorden woordgeslacht basisregels werkwoord gebiedende wijs d/t literair europees parlement eerste kamer vvd kabinet-balkenende ii jan nagel pvda tweede kamerverkiezingen kabinet-den uyl provinciale staten eerste kamerverkiezingen kabinet-balkenende iv kabinet-rutte i stemrecht kabinet-kok ii plasterk stemmen thom de graaf kabinet-cort van der linden referenda tweede kamer der staten-generaal eerste kamer der staten-generaal raadgevend referendum democratie provinciale statenverkiezingen 2015 verkiezingen 1983 - 2015 literatuur passief kiesrecht eerste kamerverkiezingen van 1999 vno-ncw kiesrecht wie mogen verkozen worden? ruud vreeman : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 240 voor - nederlanders - in 0.0322408676147461 seconden.
Waar kun je taalcursussen Nederlands volgen als je het Nederlands als tweede taal wilt leren?
Genootschap Onze Taal - Hieronder staat een lijst met andere instellingen die (ook) taalcursussen voor Nederlanders en/of anderstaligen (NT2) geven. Welke taalcursus voor u geschikt is, is afhankelijk van uw niveau en van uw wensen. ... een lijst met andere instellingen die (ook) taalcursussen voor nederlanders

                                                                                                                                           
Waar komt Holland op z'n smalst vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Met Holland op z'n smalst wordt gedoeld op de slechte eigenschappen van 'Hollanders'. Meestal is het een spottende uitroep, die duidt op de bekrompenheid, kleinzieligheid of zuinigheid van Nederlanders. ... duidt op de bekrompenheid, kleinzieligheid of zuinigheid van nederlanders

                                                                                                                                           
Hoe weet je of een woord mannelijk of vrouwelijk is?
Genootschap Onze Taal - Het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk woordgeslacht is in het Nederlands al lange tijd aan het vervagen. Onzijdige woorden zijn nog goed herkenbaar aan het lidwoord het, maar mannelijke en vrouwelijke woorden hebben allebei het lidwoord de. ... alleen de of m/v. in de praktijk vatten de meeste (noord-) nederlanders

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Red de tijger!' of 'Redt de tijger!'?
Genootschap Onze Taal - 'Red de tijger!' is juist. Red is hier een gebiedende wijs. De gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord; er wordt dus geen t aan toegevoegd. Het maakt niet uit of er één persoon wordt aangesproken ('Margriet, red de tijger! ... ('margriet, red de tijger!') of miljoenen personen (' nederlanders

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2015
Parlement & Politiek - Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde nederlanders

                                                                                                                                           
Kiesrecht
Parlement & Politiek - Een democratie wordt onder andere gekenmerkt door vrije, geheime en algemene verkiezingen waarbij het volk een volksvertegenwoordiging kiest. Volgens artikel 4 van onze Grondwet mogen dan ook alle Nederlanders kiezen en gekozen worden, behalve bij de wet gestelde beperkingen. ... kiest. volgens artikel 4 van onze grondwet mogen dan ook alle nederlanders

                                                                                                                                           
Nederlandse literatuur
Kunstbus - Nederlandse literatuur is de verzameling van alle als literair bestempeld Nederlandstalige werk van Antillianen, Indische Nederlanders, Indonesiërs, Nederlanders, Surinamers, Vlamingen, en anderen. Ook anderstalige literatuur, door Nederlanders geschreven, wordt wel onder de categorie gerekend: een voorbeeld is Erasmus' Lof der zotheid, dat in het Latijn werd gesteld. ... bestempeld nederlandstalige werk van antillianen, indische nederlanders

                                                                                                                                           
Repatriering
Kunstbus - Repatriëren Repatriëren (latijn: re = "wederom, terug", patria = "vaderland") is letterlijk: naar het vaderland terugkeren. Dikwijls wordt hiermee bedoeld het terugkeren uit overzeese gebiedsdelen, hetzij levend, hetzij dood. ... bekend geworden. een daarvan is de repatriering van indische nederlanders

                                                                                                                                           
Japanse kunst
Kunstbus - Japanse kunst wordt vaak geroemd om de prachtige inkt schilderingen van landschappen, dieren en personen. Deze schilderingen, de sumi-e, werden gemaakt van inkt. De intensiteit van de kleur werd bepaald door de hoeveelheid water die werd toegevoegd bij het fijnwrijven van het inktblokje. ... van contact met de buitenwereld. op het eiland mochten maar 20 nederlanders

                                                                                                                                           
Engels-Nederlandse oorlogen
Kunstbus - Engels- Nederlandse Oorlogen De Engels- Nederlandse oorlogen of Engelse zeeoorlogen werden gevoerd in de 17e en 18e eeuw tussen het Engelse Gemenebest (later opnieuw Groot-Brittannië) en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden om de controle over de zee- en handelsroutes. ... koninkrijk als de nederlandse oorlogen (dutch wars). hoewel de nederlanders

                                                                                                                                           
Indonesië
Kunstbus - Indonesië 1945- 1949 Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia Wij, het volk van Indonesië, verklaren hierbij dat Indonesië onafhankelijk is Zo liet Soekarno op 17 augustus 1945 tijdens een korte plechtigheid op straat in Jakarta aan de wereld weten, dat het koloniale Nederlands-Indië definitief verleden tijd was. ... de soldaten werden krijgsgevangen gemaakt, de meeste nederlanders

                                                                                                                                           
Mr. H.J. (Henk) Zeevalking
Parlement & Politiek - Onafhankelijke zakelijke bestuurder, op vele terreinen inzetbaar. Afkomstig uit VVD en medeoprichter van D'66. Wethouder van Utrecht en staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Den Uyl. Daarna Tweede Kamerlid en burgemeester van Rijswijk. ... staatsburgers in nederland en voor uit suriname afkomstige nederlanders

                                                                                                                                           
Grondwet (volledige tekst)
Parlement & Politiek - Art. ... behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald. art. 3 alle nederlanders

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... lid van de tweede of eerste kamer of provinciale staten, zijn nederlanders

                                                                                                                                           
Wijze van verkiezen Europees Parlement (in Nederland)
Parlement & Politiek - De verkiezingen voor Nederlandse leden van het Europees Parlement zijn qua systematiek vergelijkbaar met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Omdat er maar 26 Nederlandse EP-zetels te verdelen zijn, zijn er echter relatief veel stemmen nodig om een zetel te veroveren. ... bepaalde voorwaarden kiezen en gekozen worden in nederland, en nederlanders
                                                                                                                                           
Madrigaal
Muziekbus - Letterlijk herderszang, genreaanduiding voor vocale muziek. De geschiedenis van het madrigaal gaat terug tot in de 14de eeuw. Het komt uit Italië en werd in de 16de eeuw een van de meest geliefde genres van meerstemmige vocale muziek. ... 1550 homofoon, nam later onder invloed van in italie werkzame nederlanders

                                                                                                                                           
Hongerwinter
Kunstbus - Met de Hongerwinter wordt de winter van 1944 op 1945 bedoeld. Dit was een strenge winter aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waarin twintigduizend Nederlanders omkwamen door de honger en de kou. Spoorwegstaking Na de Spoorwegstaking van september 1944 werd naar het niet-bevrijde deel van Nederland, globaal gezien het deel boven de grote rivieren, geen voedsel en geen kolen meer getransporteerd. ... aan het eind van de tweede wereldoorlog waarin twintigduizend nederlanders

                                                                                                                                           
Nederland
Kunstbus - Doorverwijspagina Nederlanden Koninkrijk-der- Nederlanden Nederlandse Kunst Nederlandse Muziek Nederlandse Middeleeuwse literatuur Nederlandse literatuur Nederlandse taal Top 100 Nederlandstalige literatuur Klik hier voor Musea, Galeries en andere Cultuurinstellingen in Nederland. ... en een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. naast de nederlanders

                                                                                                                                           
Nederlandse-School
Muziekbus - Nederlandse School Onder de Nederlandse School (ook wel Bourgondische of franco- Vlaamse school genoemd) wordt in de muziekgeschiedenis verstaan het tijdperk van ca 1375 tot 1525, opkomst en bloei van de polyfonie ( contrapuntiek). ... was en wier techniek reeds spoedig door noord- en zuid- nederlanders

                                                                                                                                           
Kiezers
Parlement & Politiek - In onze parlementaire democratie worden de personen die het land besturen, tijdens vrije verkiezingen gekozen door het volk. Dit zijn in Nederland in principe alle Nederlanders van 18 jaar of ouder die niet van het kiesrecht zijn uitgesloten bij een rechterlijke uitspraak. ... gekozen door het volk. dit zijn in nederland in principe alle nederlanders

                                                                                                                                           
gouden eeuw
Kunstbus - De gouden eeuw was een periode in de Nederlandse geschiedenis, en dan met name van de noordelijke zeven Verenigde Provinciën, waarin de Nederlandse handel, wetenschap, kunst en militaire macht (vooral ter zee) een toppositie in de wereld innamen. ... begon ook de grootschalige overzeese handel in nederland: de nederlanders

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... tussen de eenvoudige homofone frottola en de polyfonie van de nederlanders

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2002
Parlement & Politiek - Op 15 mei 2002 waren er reguliere (vierjaarlijkse) verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De uitslag gaf een aardverschuiving te zien. Grote winnaar was de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die in één klap 26 zetels veroverde. ... kok en eerste kamervoorzitter braks herdacht. honderdduizenden nederlanders

                                                                                                                                           
Mr. H.W. (Harry) van Doorn
Parlement & Politiek - Bekwame progressieve katholieke magistraat, die in 1956 als voorzitter van de KVP harde strijd voerde tegen de PvdA, maar later uit onvrede over de koers van zijn partij uit de Kamer trad. Minister van CRM voor de PPR in kabinet-Den Uyl. ... - was in 1958-1962 woordvoerder spijtoptantenbeleid (indische nederlanders

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12