YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal betekenis woordkeuze aardrijkskundige namen woordvolgorde gerard van walsum mr. g.e. (gerard) van walsum kunst muziek nederlandse grondwet europees parlement grondwet van nederland grondwet (volledige tekst) eddy christiani wie mogen verkozen worden? wet 1989/423; publicatieblad: staatscourant (journal officiel neerlandais) 1983 huib luns tweede kamerverkiezingen referenda kiesrecht democratie actief kiesrecht grondwet - volledige tekst arnoldts kiezers inwerkingtreding: 01/11/1989; referentie: (mne(2007)56246) - kieswet nummer: 423 wie mogen kiezen? passief kiesrecht tweede kamer der staten-generaal kabinet-cort van der linden publicatiedatum: 28/09/1989 wet - kieswet stemmen kandidaatstelling wet kieswet provinciale staten grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 1 raadgevend referendum : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 143 voor - nederlander - in 0.0249829292297363 seconden.

Wat wordt bedoeld met een Turkse Nederlander dan wel een Nederlandse Turk?

Genootschap Onze Taal - Doorgaans betekenen combinaties als Turkse Nederlander dat iemand in Nederland woont en (waarschijnlijk) ook de Nederlandse nationaliteit heeft, maar wel van Turkse afkomst is. Bij een Nederlandse Turk is dat andersom: die woont in Turkije maar is afkomstig uit Nederland, of heeft in elk geval Nederlandse wortels. ... wordt bedoeld met een turkse nederlander

                                                                                                                                           
Mr. G.E. (Gerard) van Walsum
Parlement & Politiek - Bestuurder van christelijk-historischen huize, die na de oorlog 'doorbrak' naar de PvdA. Voor de oorlog secretaris van de Rotterdamse Kamer van Koophandel en lid van de hoofdredactie van het CH-dagblad "De Nederlander". ... koophandel en lid van de hoofdredactie van het ch-dagblad "de nederlander

                                                                                                                                           
Waar komt het woord allochtonen vandaan? Wordt het nu beschouwd als een stigmatiserend begrip of niet, en wat zou dan een alternatief zijn?
Genootschap Onze Taal - Het woord allochtoon is gevormd op basis van de Griekse woorden allos ('ander') en chtoon ('land'). Een allochtoon is dus letterlijk 'iemand uit een ander land'. Tegenwoordig wordt de term vooral gebruikt voor mensen die (ouders met) een niet-westerse achtergrond hebben. ... mensen die hier geboren zijn. termen als medelander en nieuwe nederlander

                                                                                                                                           
Huib Luns
Kunstbus - Huibert Marie Luns, Nederlandse kunstenaar, beeldhouwer, glasschilder, muurschilder, schilder, illustrator, graficus, linoleum, tekenaar, schrijver. Onderwerpen: portretten, figuurvoorstellingen, naaktfiguren, stillevens, dieren, strandgezichten, zelfportretten, Leraar van Frans Berntsen, Geboren te Parijs 6 juni 1881, gestorven in Amsterdam 24 februari 1942, Hubert Marie Luns, inderdaad de vader van oud-minister buitenlandse zaken Joseph Luns, werd in Parijs geboren op 6 juni 1881, hij stierf 24 februari 1942 in Amsterdam, H. ... beschenen heeft luns, ofschoon beide ouders ras-echte nederlander

                                                                                                                                           
Eddy Christiani
Muziekbus - Nederlands zanger en gitarist, laverend tussen jazz en luisterlied. In de jaren veertig en vijftig is hij de populairste Nederlandse artiest. Christiani is een van de grote pioniers van de Nederpop. In 1939 was hij de eerste Nederlander die een elektrische gitaar (Epiphone model Electar Model M) bespeelde. ... de grote pioniers van de nederpop. in 1939 was hij de eerste nederlander

                                                                                                                                           
Kiesrecht
Parlement & Politiek - Een democratie wordt onder andere gekenmerkt door vrije, geheime en algemene verkiezingen waarbij het volk een volksvertegenwoordiging kiest. Volgens artikel 4 van onze Grondwet mogen dan ook alle Nederlanders kiezen en gekozen worden, behalve bij de wet gestelde beperkingen. ... kiest. volgens artikel 4 van onze grondwet mogen dan ook alle nederlander

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 1 Grondwet
Parlement & Politiek - In hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet zijn de rechten van iedere ingezetene vastgelegd. Het gaat daarbij met name om mensenrechten en democratische rechten. Zo zijn het discriminatieverbod (art. 1), de vrijheden van godsdienst en meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, het recht op privacy, rechtsbescherming en het recht op betoging opgenomen. ... dan ook, is niet toegestaan. art. 2 - 1. de wet regelt wie nederlander

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling nederlander

                                                                                                                                           
Grondwet (volledige tekst)
Parlement & Politiek - Art. ... dan ook, is niet toegestaan. art. 2 - 1. de wet regelt wie nederlander

                                                                                                                                           
Loden-Leeuw
Kunstbus - Loden Leeuw De Loden Leeuw is een televisieprijs voor de meest irritante reclamespot. Daarnaast is er sinds 2004 ook een persoonlijkheidsprijs voor de meest irritante Bekende Nederlander in een reclamespotje. ... ook een persoonlijkheidsprijs voor de meest irritante bekende nederlander

                                                                                                                                           
Stilleven
Kunstbus - Het Stilleven De benaming stilleven komt van de Nederlander Houbraken die rond 1700 voor het eerst deze term hanteerde. Als beeldgenre omvat het stilleven de uitbeelding van een roerloos arrangement van dingen, planten, vruchten, dood wild e. ... het stilleven de benaming stilleven komt van de nederlander

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 7 Grondwet
Parlement & Politiek - In hoofdstuk VII van de Nederlandse Grondwet staan bepalingen met betrekking tot gemeenten, provincies en waterschappen, zoals hoe worden die opgeheven en ingesteld, hoe worden hun grenzen vastgesteld en welke bevoegdheden hebben ze. ... en van de gemeenteraad worden rechtstreeks gekozen door de nederlander

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... tussen de eenvoudige homofone frottola en de polyfonie van de nederlander

                                                                                                                                           
Jean Laudy
Kunstbus - Schilder, tekenaar en graficus van bloemstillevens, figuurvoorstellingen, naaktfiguren, interieurs, portretten, stillevens Geboren: Venlo 4-5-1877 Gestorven: Sint-Lambrechts-Woluwe 6-2-1956 Opleiding Academie Antwerpen De Nederlander Jean Louis Auguste ( Jean) Laudy vestigde zich in 1893 in België en verkreeg in 1921 de Belgische nationaliteit. ... 6-2-1956 opleiding academie antwerpen de nederlander

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman
Parlement & Politiek - Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. ... voor het kiesdistrict goes) - hoofdredacteur c.h.-dagblad "de nederlander

                                                                                                                                           
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
Parlement & Politiek - Bij dit orgaan van de Raad van Europa kunnen individuen, groepen, organisaties en landen een klacht indienen tegen een lidstaat, door een beroep te doen op het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). ... nederlands rechter bij het hof (1998-2004). de enige nederlander

                                                                                                                                           
Moet het woord doorsnee aan het volgende woord vast worden geschreven, zoals doorsnee( )burger?
Genootschap Onze Taal - Het kan, maar het hoeft niet. Doorsneeburger en doorsnee burger zijn dus allebei juist; daarbij geldt doorsneeburger als iets neutraler. Doorsnee-burger mag ook; een facultatief koppelteken kan worden toegevoegd als een woord anders lastig leesbaar zou zijn (behalve in dictees). ... een samenstelling op: doorsneeburger, doorsneeklas, doorsnee- nederlander

                                                                                                                                           
Prof.Dr. M.J. (Job) Cohen
Parlement & Politiek - Job Cohen (1947) was in 2010-2012 politiek leider van de PvdA. Hij was van 10 juni 2010 tot 20 februari 2012 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De heer Cohen was in 2001-2010 burgemeester van Amsterdam. ... bracht in 2000 een wijziging (stb. 618) van de rijkswet op het nederlander

                                                                                                                                           
Troonrede 2013 (volledige tekst)
Parlement & Politiek - In de integrale tekst van de troonrede 2013 is door de redactie structuur aangebracht, zodat u snel tussen de onderdelen kunt navigeren. ... leven, maar ook aan de samenleving als geheel. zo blijven nederlander
                                                                                                                                           
Rian de Waal
Rian de Waal
Muziekbus - Rian de Waal is tot op heden de enige Nederlander die ooit op het befaamde Koningin Elizabeth Concours in de prijzen viel. Website: Rian de Waal voltooide zijn studie piano cum laude bij Edith Grosz Lateiner aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam. ... de waal rian de waal is tot op heden de enige nederlander

                                                                                                                                           

Schrijfster Esther Verhoef<#>Esther Verhoef ( Schrijfster) Esther Verhoef-Verhallen ('s-Hertogenbosch, 27 september 1968) is een Nederlands schrijfster. Esther Verhoef groeide op in 's-Hertogenbosch en in het nabijgelegen Rosmalen op. Tussen 1995 en 2005 schreef ze 45 informatieve boeken over huisdieren, waarvan er wereldwijd zo'n 4,5 miljoen over de toonbank gingen, in 22 verschillende landen. Verhoef deed zelf de fotografie voor haar meeste boeken. In 2003 debuteerde ze met de thriller Onrust, die in 2004 werd genomineerd voor de Gouden Strop en spoedig daarna vertaald in het Duits. De opvolger Onder druk werd genomineerd voor de Gouden Strop 2005. In de zoektocht naar Verhoef tijdens de uitzending van de TV Show (uitreiking Gouden Strop 2005) kwam Wikipedia in beeld, waarbij duidelijk werd dat Verhoef inmiddels sinds juli 2004 met haar gezin in Zuidwest- Frankrijk woont. Op 22 september 2005 won Esther Verhoef met Onder Druk in Antwerpen de Diamanten Kogel 2005, een prestigieuze prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige thriller van het afgelopen jaar. Esther Verhoef was de eerste Nederlander die deze prijs won, een kunstwerk ter waarde van 25.000 euro. Eerdere laureaten waren van Belgische bodem. Op 7 april 2006 kwam haar eerste psychologische thriller Rendez-vous uit, die vrijwel meteen in de bestsellerlijsten belandde. In september 2006 werd het boek genomineerd voor de NS Publieksprijs 2006 en in januari 2007 won het de Zilveren Vingerafdruk, de publieksprijs voor de beste thriller van het voorgaande jaar. Esther Verhoef was de eerste Nederlandse auteur die deze prijs won, eerdere winnaars waren van Amerikaanse, Britse en Zweedse bodem. In oktober 2006 verscheen Chaos, een roman noir/thriller over een ex-militair met PTSS, die zij samen schreef met haar man Berry Verhoef onder pseudoniem Escober. Op 5 april 2007 kwam Close-Up uit. Het is een thriller die gaat over de tweeëndertigjarige Margot Heijne die net een nare scheiding heeft gehad. Ze ontmoet Leon Wagner, die erg veel invloed op haar krijgt. Thrillers 2003 Onrust 2004 Onder Druk 2006 Rendez-vous 2006 Chaos (Pseud. Escober) 2007 Close-up Prijzen en nominaties 2004 Nominatie voor de Gouden Strop voor Onrust 2005 Nominatie voor de Gouden Strop voor Onder druk 2005 Winnaar Diamanten Kogel voor Onder druk 2006 Nominatie voor de NS Publieksprijs voor Rendez-vous 2007 Rendez-vous winnaar Zilveren Vingerafdruk 2007 Nominatie voor de Gouden Strop voor Close up Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Esther_Verhoef

Kunstbus - Esther Verhoef ( Schrijfster) Esther Verhoef-Verhallen ('s-Hertogenbosch, 27 september 1968) is een Nederlands schrijfster. Esther Verhoef groeide op in 's-Hertogenbosch en in het nabijgelegen Rosmalen op. ... thriller van het afgelopen jaar. esther verhoef was de eerste nederlander

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. D.J. (Dirk) de Geer
Parlement & Politiek - Belangrijk staatsman in de eerste helft van de twintigste eeuw. Diverse malen Tweede Kamerlid, en tevens raadslid in Rotterdam, gedeputeerde van Zuid-Holland en burgemeester van Arnhem. Stond in de CHU aanvankelijk als vooruitstrevend te boek. ... 1908 hoofdfuncties en beroepen - redacteur c.h.-dagblad "de nederlander

                                                                                                                                           
Mr. R. (Rommert) Pollema
Parlement & Politiek - Vooraanstaand en invloedrijk CHU-politicus, met name in Friesland. Had in zijn partij invloed door zijn journalistieke werk. Advocaat in Leeuwarden. Lange tijd senator (1928-1965). Was door een verkeersongeluk in zijn jeugd gehandicapt aan zijn handen en werd altijd vergezeld door zijn echtgenote die als zijn secretaresse optrad. ... 1929 tot 17 september 1931 - redacteur chu-dagblad "de nederlander

                                                                                                                                           
Drs. D. (Ram) Ramlal
Parlement & Politiek - Haagse Surinamer die in 1992 als Hindoe het eerste niet-christelijke Tweede Kamerlid voor het CDA was. Tevens de eerste Nederlander van Surinaamse afkomst in de Tweede Kamer en eerder al de eerste migrant in de Haagse gemeenteraad. ... tweede kamerlid voor het cda was. tevens de eerste nederlander

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12