YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur nederlandse nederland nederlands hollands hollandse nederlanders holland nederlander literair taal aardrijkskundige namen pim fortuyn hoofdletter of kleine letter bert koenders lodewijk asscher wim kok jeroen dijsselbloem land nederland europees parlement aaneenschrijven muziek europese commissie woordkeuze betekenis kunst nederlandse-spelling engels basisregels ontleden woordvolgorde werkwoord raad van de europese unie documentatiecentrum nederlandse politieke partijen etymologie woordgebruik uitspraak en klemtoon buitenlands beleid fnv design : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5051 voor - nederland nederlandse - in 0.370316028594971 seconden.

Nederland

Het land Nederland is, net zoals Aruba en de Nederlandse Antillen, een deelstaat van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is een doorverwijspagina naar Nederlandse kunst, Nederlandse muziek, Nederlandse middeleeuwse literatuur, Nederlandse literatuur, Nederlandse taal of Top 100 Nederlandstalige literatuur. ... nederland - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nederland

Het Koninkrijk der Nederlanden behoort tot de zes oprichters van de Europese Unie. ... nederland - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederlandse-spelling

Nederlandse spelling ... nederland - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met een Turkse Nederlander dan wel een Nederlandse Turk?

Doorgaans betekenen combinaties als Turkse Nederlander dat iemand in Nederland woont en (waarschijnlijk) ook de Nederlandse nationaliteit heeft, maar wel van Turkse afkomst is. Bij een Nederlandse Turk is dat andersom: die woont in Turkije maar is afkomstig uit Nederland, of heeft in elk geval Nederlandse wortels. ... wordt bedoeld met een turkse nederland - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat zijn de Latijnse equivalenten van Nederlandse grammaticale termen?

Voor veel grammaticale begrippen bestaan zowel Nederlandse als op het Latijn gebaseerde termen. In Nederland worden voornamelijk de Nederlandse namen gebruikt, maar in andere talen zijn de termen vaak afgeleid van de Latijnse benamingen. ... zijn de latijnse equivalenten van nederland - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: misdaden tegen de mensheid of misdaden tegen de menselijkheid?
In Nederland is misdrijven tegen de menselijkheid de vaste aanduiding van de ernstigste misdrijven die het internationale recht kent. (In de praktijk wordt in plaats van misdrijven vaak misdaden gebruikt, al is dat geen vast begrip in de Nederlandse strafwet. ... tegen de mensheid of misdaden tegen de menselijkheid? in nederland - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist als het om de overheid gaat: Rijk of rijk?
Als aanduiding voor 'de centrale overheid in Nederland of België', 'de Nederlandse of Belgische staat' is Rijk juist. De aanduiding is al lange tijd in deze vorm ingeburgerd, ook al is het officieel geen eigennaam. ... rijk of rijk? als aanduiding voor 'de centrale overheid in nederland - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Leefbaar Nederland (LN)

Leefbaar Nederland was een democratische partij die op 21 maart 1999 werd opgericht als landelijke voortzetting van Leefbaar Hilversum en Leefbaar Utrecht. Zij streefde naar een hoger democratisch gehalte van de Nederlandse samenleving. ... nederland - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederlandse-Taalunie

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. ... nederland - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

canon van Nederland

De canon van Nederland is een lijst van vijftig onderwerpen die chronologisch een samenvatting geeft van de Geschiedenis van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft hierin vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school zouden mogen ontbreken. ... van nederland - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nederlandse Wagnervereniging

In 1883 overlijdt Richard Wagner. Datzelfde jaar nog is de Nederlandse Wagnervereeniging een feit. Een club steenrijke Amsterdamse zakenlieden laat zich op sleeptouw nemen door de muzikale jurist Henri Viotta, die van jongs af aan zijn hart aan Wagner heeft verpand. ... nederland - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Nederlandse-Opera

Opera in Nederland Terwijl veel landen in Europa al een lange operatraditie hadden - operahuizen, scholing, opera's in de eigen taal - was muziektheater in Nederland nog een exotische aangelegenheid. Tot ver in de negentiende eeuw waren het buitenlandse gezelschappen die hier opera's uitvoerden. ... nederland - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Nederlandse kunst

Artikel over kunst in Nederland door de eeuwen heen. Eerste Nederlandse kunst Van vroege perioden dateren prehistorische en Romeinse resten. Belangrijke architectuur is overgebleven uit de Romaanse periode. ... nederland - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaafde tot april 2013 het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities, en hield toezicht op de vorming van zogenaamde 'concentraties' zoals bedrijfsfusies. ... nederland - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederlandse boekbandontwerpers

Nederlandse boekbandontwerpers tussen 1880 en 1940 Omstreeks 1890 ontstond in Europa een kunststroming; in Frankrijk Art Nouveau, in Duitsland Jugendstil, in Groot-Brittannië Arts and Crafts en in Nederland Nieuwe Kunst genaamd, hoewel hier de namen Art Nouveau en Jugendstil eveneens ingeburgerd zijn. ... nederland - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Democratie
Het woord 'democratie' komt van het Griekse 'demos' (volk) en 'krateo' ('heersen' of 'regeren'). Letterlijk vertaald betekent het woord dus 'volksheerschappij'. De eerste democratie ontstond in het oude Griekenland. ... of president ook onder de noemer indirecte democratie. nederland - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederlandse popmuziek

Websites: Jaren vijftig Aan het einde van de jaren vijftig werd de rock 'n roll zeer populair bij een jeugdig publiek. Elvis Presley zou uitgroeien tot het eerste echte popidool. In Nederland was er in die tijd de Indo-rock, een muziekstroming die zich concentreerde in de regio Den Haag - Rotterdam en werd gemaakt door Indische en Molukse muzikanten afkomstig uit voormalig Nederlands Indië ( Indonesië). ... nederland - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Nederlandse-Spoorwegen

Nederlandse-Spoorwegen

... nederland - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hoe moet men in het Engels ons land noemen: The Netherlands of Holland?
Officieel wonen wij in The Netherlands. In het buitenland is ons land echter vooral bekend als Holland: de naam van de provincie die ons land in de Gouden Eeuw (de 17e eeuw) over de hele wereld bekend heeft gemaakt. ... provincie is in het buitenland overgegaan op de gezamenlijke nederland - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Nederlandse afdrachten aan de EU, subsidies en naheffingen

Het geld dat de Europese Unie tot haar beschikking heeft bestaat uit middelen die de EU ieder jaar van de 28 lidstaten ontvangt. De lidstaten ontvangen op hun beurt weer geld van de EU in de vorm van bijvoorbeeld landbouwsubsidies of bijdragen uit de structuurfondsen. ... nederland - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Het Nederlandse volkslied begint met 'Wilhelmus van Nassouwe / ben ik van Duitsen bloed'. Moet dat niet 'van Dietsen bloed' zijn?

Nee, het is altijd 'van Duitsen bloed' geweest. Het is een misverstand om te denken dat alleen Diets en niet Duits op Nederland(s) kan slaan. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) zegt bij Duitsch: "Etymologisch één met DIETSCH, zie ald[aar]". ... nederland - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Nederlandse Hervormde kerk

De Nederlandse Hervormde Kerk is een protestants kerkgenootschap in Nederland dat in 2004 is opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. De Nederlandse Hervormde Kerk was sinds 1816 de naam voor de Nederduits(ch)e Gereformeerde Kerk die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. ... nederland - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nederlandse literatuur

Nederlandse literatuur is de verzameling van alle als literair bestempeld Nederlandstalige werk van Antillianen, Indische Nederlanders, Indonesiërs, Nederlanders, Surinamers, Vlamingen, en anderen. ... nederland - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Grondwet van Nederland

De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... van nederland - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 50