YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur navo europese unie verdrag van maastricht dirk stikker noord-atlantische verdragsorganisatie vn ovse paul-henri spaak anders fogh rasmussen jaap de hoop scheffer joseph luns west-europese unie (weu) jens stoltenberg de navo intergouvernementeel de krim russische agressie in oekraine artikel 5 navo-verdrag organisation transatlantique nord north atlantic treaty organization otan javier solana nato wat is de navo europese commissie europees parlement verenigde naties raad van europa mark rutte europese raad buitenlands beleid raad van de europese unie federica mogherini jeanine hennis-plasschaert verenigde staten raad buitenlandse zaken raad turkije europa in de wereld : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 113 voor - navo - in 0.0170009136199951 seconden.

Navo

De NAVO, of Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, werd op 4.4. 1949 in Washington door België, Denemarken. Frankrijk. Groot-Brittannië. IJsland. Italië, Canada, Luxemburg, Nederland, Portugal en de VS gesticht. ... navo - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. ... verdragsorganisatie ( navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-Turkije
De relatie tussen de Europese Unie en Turkije is al lange tijd gecompliceerd. Als lid van de NAVO en de G20 is Turkije voor de EU een cruciale partner. Vanaf 1999 is het land al kandidaat-lid van de Europese Unie. ... unie en turkije is al lange tijd gecompliceerd. als lid van de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa in de wereld
De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... eu tegenwoordig ook zelfstandig optreden in gevallen waarin de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... in europa ( europese unie, raad van europa, ovse en navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... gegarandeerd door de noord-atlantische verdrags organisatie ( navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Slowaaks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2016 (EU2016SK)
Van 1 juli tot en met 31 december 2016 vervulde Slowakije het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Slowakije nam het stokje over van Nederland. Het was de eerste keer dat dat land het voorzitterschap bekleedde. ... de eu en belangrijke internationale organisaties zoals de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)
De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; in het Engels OSCE) is een politieke organisatie van circa 55 landen in Europa, Centraal-Azië en Noord-Amerika, die zich sinds 1973 bezighoudt met samenwerking op het gebied van defensie, economie en humanitair beleid. ... raad van europa maar ook andere veiligheidsorganisaties als de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Satellietcentrum van de Europese Unie (SatCen)
De taak van het Satellietcentrum is het beschikbaar stellen van informatie na analyse van satellietbeelden. Daarmee moet het SCEU de besluitvorming van de Europese Unie in de context van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) ondersteunen. ... analyse van satellietbeelden en aanvullende gegevens. europese navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa
Dit pact moet zorgen voor vrede, democratie, eerbiediging van mensenrechten en welvaart in Zuidoost-Europa, door het bevorderen van regionale samenwerking. Ook biedt het een kader voor internationaal beleid om dit doel te bereiken. ... organisaties: verenigde naties, osce, raad van europa, unhcr, navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Turkije
Turkije is de grootste kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, zowel qua oppervlakte als qua bevolking. Istanboel is de grootste stad van Europa, en ooit hoofdstad van het duizendjarige rijk van Byzantium en later van het Ottomaanse rijk. ... niet in de laatste plaats als vooraanstaand lid van de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-VS
Met de beëdiging van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten op 20 januari 2017 lijkt de relatie tussen de EU en de Verenigde Staten van Amerika in een onzekere fase te zijn aanbeland. ... van 11 september. hierbij werd de vs later geholpen door de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... uitgebreid en omgezet in een atlantisch pact in de vorm van de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Deze Europese interparlementaire vergadering is belast met het toezicht op het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Op een conferentie van de voorzitters van de parlementen van de EU in april 2011 kwamen de aanwezigen overeen dat de Interparlementaire Conferentie opgezet zou moeten worden, zodat er ook op Europees niveau parlementaire controle op het buitenlands en defensiebeleid kan plaatsvinden. ... kandidaat-lidstaten van de eu en europese lidstaten van de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Defensie (MinDef)
Het ministerie van Defensie draagt de zorg voor het goed functioneren van de krijgsmacht van ons land. De krijgsmacht dient ter verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk. Daarnaast dient de krijgsmacht ter handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. ... is dit apparaat ook beschikbaar voor buitenlandse operaties in navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Delegatie naar de NAVO-assemblee (NAA)

De Parlementaire Assemblee van de NAVO is een overleg van 257 parlementariërs uit de 28 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), aangevuld met gedelegeerden van de buitengewone lidstaten. ... naar de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A. (Anders) Fogh Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen (1953) was in 2009-2014 secretaris-generaal van de NAVO. Tussen 2001 en 2009 leidde hij als minister-president drie opvolgende Deense kabinetten. Rasmussen werd in 1978 voor Venstre, de Deense liberale partij, lid van het Parlement. ... rasmussen (1953) was in 2009-2014 secretaris-generaal van de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. D.U. (Dirk) Stikker
Liberale naoorlogse voorman met een nuchtere, zakelijke inslag. Zoon van een Groningse herenboer. Begon als bankier en was later directeur van bierbrouwerij Heineken. Legde als organisator van de Stichting van de Arbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog de basis voor de naoorlogse overlegeconomie. ... in het kabinet-drees i. tijdens zijn ministerschap werd de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. F.J. (Javier) Solana Madariaga
Javier Solana (1942) was van oktober 1999 tot 1 december 2009 secretaris-generaal van de Raad van Ministers en Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU. Hij was eerder hoogleraar natuurkunde in Madrid, socialistisch parlementslid en minister van Cultuur (1982-1988), van Onderwijs en Wetenschappen (1988-1992), en van Buitenlandse Zaken (1992-1995). ... in 1995-1999 was solana secretaris-generaal van de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Turkije
Turkije (Turks: Türkiye), voluit de Republiek Turkije (Türkiye Cumhuriyeti), is een land dat voor het grootste deel in Azië ligt, op het schiereiland Anatolië (of Klein-Azië) tussen de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. ... 1952 traden turkije en griekenland tegelijkertijd toe tot de navo - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Prof.Mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer
Hartelijke en sportieve politicus en bekwame diplomaat uit een welgestelde Amsterdamse familie. Begon als ambassadesecretaris in Ghana en werd later secretaris van de minister van Buitenlandse Zaken. Als Tweede Kamerlid voor het CDA had hij snel een goede naam als woordvoerder asielbeleid en buitenlandse zaken. ... zijn benoeming in december 2003 tot secretaris-generaal van de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo
Voornaamste oprichter en lange tijd voorman van D66. Was afkomstig uit een katholiek ondernemersgezin en was journalist bij het Handelsblad. Wist in 1967, na een op Amerikaanse wijze gevoerde campagne en dankzij een uitstekende p. ... - wist als minister van defensie eind 1981 tijdens de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Van Agt I (1977-1981)
Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... er zijn daardoor wel enkele 'bijna-crises', onder meer het navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 2010: de Uruzgan-crisis
In de vroege ochtend van 20 februari 2010 wist het vierde kabinet-Balkenende geen overeenstemming te bereiken over eventuele voortzetting van de Nederlandse militaire activiteiten in de Afghaanse provincie Uruzgan. ... van pvda wilden negatief antwoorden op een verzoek van de navo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 38