YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek nationale-scholen cultuur kabinet-balkenende iv derde kabinet-lubbers tweede kamer eerste kamer nationale conventie kabinet-balkenende ii femke halsema tweede kabinet-van agt grondwetscommissie mark rutte europese unie jeroen dijsselbloem geert wilders taal hoofdletter of kleine letter ministeriele verantwoordelijkheid arp antirevolutionairen nederlandse grondwet wouter bos 1815 literair pvda kabinet-rutte ii chu kvp vvd cda sgp kabinet documentatiecentrum nederlandse politieke partijen cpn groenlinks d66 regering ppr rksp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1369 voor - nationale scholen - in 0.104553937911987 seconden.

Nationale-Scholen

Nationale Scholen onder invloed van het staatkundig nationalisme in de 19de eeuw ontstonden scholen waarvan de leden bewust de klemtoon legden op het nationale karakter van hun muziek. Voorbeelden zijn: Bohemen (Smetana), Noorwegen (Grieg), Vlaanderen (Benoit) en Finland (Sibelius). ... nationale - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... chronologische overzicht zijn ook enkele commissies (zoals de nationale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Roger Somville
Roger Somville (1923) Frans- Belgische graficus, schilder, tekenaar en tapijtontwerper. Neo- expressionistische stijl. Geboren in Schaarbeek ( Brussel). Roger Somville (°13-11-1923) is één van de meest prominente kunstenaars en ongetwijfeld de meest bekende uit Franstalig België. ... bekende uit franstalig belgie. hij is een van de voornaamste nationale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tsjechie
Tsjechië ... aan te duiden, en " holland" als men heel nederland bedoelt. nationale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ilya Repin
Ilya Repin (1844-1930) 1887 zelfportret Rusland kent een ijzersterke, nationale schilderkunsttraditie. De Russische kunst van het fin de siècle heeft een aantal prominente schilders voortgebracht, zoals Ivan Shiskin, Aristarkh Lentulov, Boris Grigoriev en Ilya Repin. ... (1844-1930) 1887 zelfportret rusland kent een ijzersterke, nationale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. ... sinds het begin van de 19e eeuw bestond. zij was de eerste nationale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
zionisme
Zionisme is een nationale beweging en ideologie die een Joods thuisland of Joodse staat ondersteunt in het gebied waar in vroeger tijden de Joodse koninkrijken Israël en Judea lagen. ... zionisme is een nationale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
museum
Het museum (meervoud: musea of museums) is een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden. " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... van peter de grote (2006). peter stichtte het eerste nationale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Symfonisch-Gedicht
Symfonisch Gedicht ééndelig muziekstuk voor symfonieorkest met een buitenmuzikaal programma, programmatische titel en inhoud. Het is vooral door Liszt en Richard Strauss ontwikkeld. Het was de geliefkoosde vorm voor de hoge en late romatiek, ook in de nationale scholen dankbaar toegepast. ... de geliefkoosde vorm voor de hoge en late romatiek, ook in de nationale - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Cuba
... bovendien is castro sinds 1959 eerste minister van cuba. de nationale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kieswet
Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... 2000 of op grond van een verdrag tussen een inter nationale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwet (volledige tekst)
Art. ... verstrekt. indien het binnentreden in het belang van de nationale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Karelie
Karelië ... the wikipedia article eliel saarinen op zoek naar de finse nationale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Drs. A. (Alexander) Pechtold
Alexander Pechtold (1965) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Hij is fractievoorzitter en politiek leider van D66. De heer Pechtold was van 31 maart 2005 tot 3 juli 2006 minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. ... werd gepresenteerd. er komt een burgerforum kiesstelsel en een nationale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Surinaamse literatuur
De literatuur van Suriname onderscheidt zich in de Surinaamse orale (mondeling overgeleverde) literatuur en de Surinaamse geschreven literatuur. ... proces van bijdragen aan een van de tradities die de nationale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Finse kunst
Finse Kunst Finland was van 1200 tot 1809 een deel van het Zweedse Rijk. De positie van het Finse volk was zwak in de tijd dat Finland deel uitmaakte van Zweden. ... naar een identiteit. deze redenen hebben geleid tot de eerste nationale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Drs. M.C.F. (Rita) Verdonk
Spraakmakende politica in het post-Fortuyn-tijdperk. Kreeg na haar studie in Nijmegen leidinggevende functies bij onder meer het gevangeniswezen en werd in 2003 als 'buitenstaander' minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie. ... geborgenheid naar nederland - stelde in 2005 een jaarlijkse nationale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Reductie<#>Afsplitsing Kerspel<#>Het landbezit<#>De bezittingen in de Bataafse tijd<#>Ontwikkeling van de organisatie in de 19e eeuw<#>De charitas<#>De diakonie in de 19e eeuw<#>Het armengesticht-werkhuis<#>Censura morum<#>De kerkeraad als ordebewaarder<#>Noordbroek in de gouden eeuw
Na de reduktie (1594) werd Noordbroek ingedeeld bij de klassis Oldambt en Westerwolde, sinds 1816 klassis Winschoten genaamd. De predikantenlijst voorin het kerkeboek over de jaren 1624-1703 begint met de namen van Dorpius, Jurlink en Dickmannus die volgens de overlevering-"soo veel ins daer van bekent sijn"-in Noordbroek werkzaam waren geweest "ten tijde des pausdooms", vóór de reduktie dus. ... lening van 1796 om te voldoen aan de vorderingen van de nationale - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
PVV en Tweede Kamerverkiezingen 2006
De PVV haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 9 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Geert Wilders. De PVV deed voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en was opgericht door Geert Wilders, die in 2004 uit de VVD-fractie in de Tweede Kamer was gestapt en verder was gegaan als de Groep-Wilders. ... verbod op pedofielenpartij. onderwijs - geschiedenis en nationale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
interbellum
Periode tussen twee oorlogen, vooral die tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. ... duitsers per trein naar warschau gestuurd, alwaar hij als een nationale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
PVV en Tweede Kamerverkiezingen 2010
De PVV haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 24 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Geert Wilders. De partij had voor de verkiezingen 9 zetels in de Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'De agenda van hoop en optimisme'. ... begrotingstekort in de buurt van 0 - hervormen politie tot een nationale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Augustus Welby Northmore Pugin
Engelse neogotische architect en architectuurtheoreticus, geboren 1 maart 1812 in Londen - overleden 14 september 1852 in Ramsgate. A.W.N. Pugin was de eerste en de invloedrijkste architect en ontwerper van de zogenaamde Gothic Revival, de 19de-eeuwse Engelse neogotiek die in heel Europa lang toonaangevend is geweest. ... waren en vooral vanwege het geloof dat de gotiek de engelse nationale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Introdans
Nederlands dansgezelschap opgericht in 1971 door Hans Focking en Ton Wiggers. Introdans presenteert moderne balletvoorstellingen binnen de thema's Oude meesters, Nieuwe partners, Jong talent. Vanuit de regio Oost- Nederland danst het gezelschap in de Nederlandse theaters en schouwburgen, en met grote regelmaat op internationale podia. ... theaters en schouwburgen, en met grote regelmaat op inter nationale - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
SP en Tweede Kamerverkiezingen 2017
De Socialistische Partij (SP) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Emile Roemer als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma is 'Pak de macht'. ... laten betalen - extra belasting voor miljonairs - invoering nationale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 118