YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal namen hoofdletter of kleine letter etymologie aardrijkskundige namen lidwoord aaneenschrijven afkortingen brief- en e-mailconventies uitspraak en klemtoon titulatuur basisregels ontleden accenten uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze betekenis woordgeslacht bezitsvorm engels bijvoeglijk naamwoord alternatieve spelling samenstelling apostrof enkelvoud/meervoud voorzetsels trema meervoudsvorming afleiding lastige woorden werkwoord c/k buigings-e d/t woordgebruik getallen symbolen leestekens woordvolgorde cultuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 891 voor - namen - in 0.0591928958892822 seconden.

Schrijf je namen van sterrenbeelden met een hoofdletter?

Genootschap Onze Taal - Ja. Het Groene Boekje doet er geen uitspraak over, maar spellinggidsen en woordenboeken adviseren de namen van sterrenbeelden met een hoofdletter te schrijven. Het gaat dan niet alleen om sterrenbeelden in het algemeen (zoals Orion, Zuiderkruis en Grote Beer ) en de twaalf tekens van de dierenriem in het bijzonder ( Ram, Stier, Tweelingen, etc. ... je namen

                                                                                                                                           

Waar komen de namen van onze maanden vandaan?

Genootschap Onze Taal - De namen van onze maanden hebben we overgenomen van de Romeinen; ze zijn onder meer genoemd naar goden en keizers. Oorspronkelijk kende de Romeinse kalender maar tien maanden, en begon het jaar in maart. ... komen de namen

                                                                                                                                           

In de namen van de maanden september, oktober, november en december zitten zo te zien Latijnse getallen. Maar dat zijn 7 tot en met 10. Waarom zijn het bij ons dan de maanden 9 tot en met 12?

Genootschap Onze Taal - De namen van de maanden zijn ontleend aan de Latijnse maandnamen. Bij de Romeinen begon het jaar op 1 maart. September was gerekend vanaf maart de zevende maand, oktober de achtste, november de negende en december de tiende (in het Latijn: septem, octo, novem, decem). ... de namen

                                                                                                                                           
Wat zijn de Latijnse equivalenten van Nederlandse grammaticale termen?
Genootschap Onze Taal - Voor veel grammaticale begrippen bestaan zowel Nederlandse als op het Latijn gebaseerde termen. In Nederland worden voornamelijk de Nederlandse namen gebruikt, maar in andere talen zijn de termen vaak afgeleid van de Latijnse benamingen. ... termen. in nederland worden voornamelijk de nederlandse namen

                                                                                                                                           

Hoe combineer je twee achternamen: Bakker-Smit of Bakker - Smit of Bakker Smit?

Genootschap Onze Taal - Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Het is het gebruikelijkst om een streepje te zetten tussen de twee namen, zonder spaties eromheen: Bakker-Smit, Smit-Bakker, De Jong-Vlietstra, Van Dijk-de Vries. ... combineer je twee achter namen

                                                                                                                                           
Welke voorletters heeft iemand met een dubbele voornaam, zoals Jan-Willem?
Genootschap Onze Taal - Er zijn geen officiële regels die vastleggen welke voorletters bij welke naam horen. In de meeste gevallen levert het kiezen van de voorletters ook geen problemen op, maar dubbele namen leiden wel vaak tot twijfel. ... kiezen van de voorletters ook geen problemen op, maar dubbele namen

                                                                                                                                           
Waar staan de hoofdletters in filmtitels?
Genootschap Onze Taal - Titels van films, tv-programma's, theaterstukken, etc. beginnen met een hoofdletter: De lift, Oorlogswinter, Zwartboek. Verderop in de titel worden hoofdletters alleen nog maar gebruikt voor namen en andere woorden die van zichzelf al een hoofdletter hebben: De Poolse bruid, Zoeken naar Eileen. ... in de titel worden hoofdletters alleen nog maar gebruikt voor namen

                                                                                                                                           
Waar komen de hoofdletters in de naam nynke van der sluis?
Genootschap Onze Taal - In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der Sluis, mr. ... de hoofdletters in de naam nynke van der sluis? in nederlandse namen

                                                                                                                                           
Moet er voor Museum Boijmans Van Beuningen een lidwoord ( het ) staan in de zin: 'We gaan naar een tentoonstelling in (het) Museum Boijmans Van Beuningen'?
Genootschap Onze Taal - Nee, dat hoeft niet. Museum Boijmans Van Beuningen behoort namelijk tot een bijzondere subcategorie van namen uit de groep 'eigennamen voor gebouwen, monumenten, pleinen, straten, enz.' Gewoonlijk krijgen die een lidwoord. ... beuningen behoort namelijk tot een bijzondere subcategorie van namen

                                                                                                                                           
Schrijf je een medicijn als paracetamol of ritalin nu met een hoofdletter of niet?
Genootschap Onze Taal - Namen van gangbare medicijnen en de benamingen van werkzame stoffen (vaak op -ine ) krijgen gewoonlijk geen hoofdletter. ... als paracetamol of ritalin nu met een hoofdletter of niet? namen

                                                                                                                                           
Spreken Berbers de taal Berber of Berbers?
Genootschap Onze Taal - De taal die Berbers spreken, kan Berbers, maar ook Berber worden genoemd. Berbers komt het meest voor. Namen van talen krijgen hoofdletters. ... maar ook berber worden genoemd. berbers komt het meest voor. namen

                                                                                                                                           
Latijns-Amerika is met een streepje, maar Spaans Amerika bestaat uit twee losse woorden. Waarom?
Genootschap Onze Taal - Aardrijkskundige namen met een gebiedsaanduiding ( midden, centraal ) of een windrichting schrijven we met een streepje: Centraal-Afrika, Midden-Amerika, Noord-Holland, Zuidoost-Azië, enzovoort (zie ook het advies over Zuidoost-Nederland ). ... bestaat uit twee losse woorden. waarom? aardrijkskundige namen

                                                                                                                                           
Is het elstar of Elstar?
Genootschap Onze Taal - Namen van appels, aardappels, druiven en andere vruchtenrassen worden in algemene teksten met een kleine letter geschreven: elstar, golden delicious, jonagold, jonathan, conference, doyenné du comice, gieser wildeman, bintje, bildtstar, opperdoes, chardonnay, corvina, gamay, merlot, sauvignon blanc. ... het elstar of elstar? namen

                                                                                                                                           
Waarom staat er een accent op de naam Máxima? En is het eigenlijk wel nodig in het Nederlands?
Genootschap Onze Taal - Máxima is een Spaanse naam. In het Spaans is het accent nodig om aan te geven dat de klemtoon op de eerste lettergreep van deze naam ligt. In Spaanse woorden (en namen) die op een klinker, een s of een n eindigen, ligt de klemtoon namelijk in principe op de voorlaatste lettergreep. ... eerste lettergreep van deze naam ligt. in spaanse woorden (en namen

                                                                                                                                           
Wat is de voorletter van iemand die Theodoor heet: T. of Th.?
Genootschap Onze Taal - Iemand die Theodoor heet, mag zijn naam afkorten als T., maar ook als Th. De h kan dus bij de voorletter worden getrokken, net als bij namen die met Ch of Ph beginnen (zoals Christiane en Philip ). ... de h kan dus bij de voorletter worden getrokken, net als bij namen

                                                                                                                                           

Waar komt het voorvoegsel Ver- in Nederlandse en Vlaamse familienamen vandaan?

Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen is Ver- een samentrekking van Van de(r). Vermeulen betekent dus Van de Meulen ('molen') en Verkuijlen eigenlijk Van de Kuijlen ('kuil', 'groeve', 'hol'). Ver- werd veelal gecombineerd met namen van bouwwerken ( Verbruggen, Verschuren ) of rivieren ( Vermaas ). ... komt het voorvoegsel ver- in nederlandse en vlaamse familie namen

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je hoofdletters bij windrichtingen?
Genootschap Onze Taal - De namen van de windrichtingen zijn normaal gesproken met kleine letters: ... gebruik je hoofdletters bij windrichtingen? de namen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De Iraki worden steeds armer' of 'De Iraki's worden steeds armer'?
Genootschap Onze Taal - 'De Iraki's worden steeds armer' is juist. Iraki is een enkelvoud; Iraki's is het bijbehorende meervoud. ... bij het achtervoegsel -i dat hiermee geografische persoons namen

                                                                                                                                           

Is er een naam voor het verschijnsel dat merknamen soortnamen worden, zoals bij aspirine en maggi?

Genootschap Onze Taal - Nee, voorzover wij weten bestaat hiervoor geen algemeen gangbare term. In vakkringen wordt wel het woord merkverwatering gebruikt, dat goed aangeeft wat merkhouders van deze ontwikkeling vinden. ... er een naam voor het verschijnsel dat merk namen

                                                                                                                                           
Wat is juist: Beneluxland of Benelux-land?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen Benelux-land, met een streepje, correct. Wat ons betreft is ook Beneluxland goed te verdedigen. Die vorm is daarom ook opgenomen in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingsite Spellingsite. ... en op onze spellingsite spellingsite.nu. samenstellingen met namen

                                                                                                                                           
Als je over Turkse vrouwen spreekt, kun je dan de Turksen zeggen?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat is in principe mogelijk. Toch klinkt Turksen vreemd; Turkse vrouwen heeft daarom de voorkeur. ... nederlands vermeldt dat we vrouwelijke geografische persoons namen

                                                                                                                                           
Wat is juist: eskimo of Eskimo?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is Eskimo met een hoofdletter. Wat ons betreft is eskimo met een kleine letter ook goed te verdedigen; die spelling staat daarom ook in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingsite. ... de spellingwijzer onze taal en op onze spellingsite. verzamel namen

                                                                                                                                           
Waarom wordt New York ook wel 'The Big Apple' ('de grote appel') genoemd?
Genootschap Onze Taal - De geschiedenis van de benaming 'The Big Apple' is niet eenvoudig. Om met de huidige bekendheid te beginnen: die dateert van een campagne ter promotie van New York in 1971, met het thema I♥NY. Daarbij werd het beeld van 'de grote appel' gebruikt, en de campagne loopt nog steeds. ... 'big apple corner' genoemd. trefwoorden aardrijkskundige namen

                                                                                                                                           
De aanhef van een brief of e-mail eindigt met een komma. Toch begint de eerste zin van de eigenlijke boodschap niet met een kleine letter. Waarom niet?
Genootschap Onze Taal - Vroeger was het gebruikelijk om de eerste zin van een brief met een kleine letter te beginnen. De redenering hiervoor was: de zin is eigenlijk begonnen bij de aanhef (bijvoorbeeld 'Geachte heer Bussink,') en het vervolg van die zin (ná de komma) begint daarom met een kleine letter; de zin wordt dus voortgezet. ... schrijven hoofdletters in aanhef brief of mail hoofdletters in namen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5