YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal namen hoofdletter of kleine letter etymologie aardrijkskundige namen lidwoord aaneenschrijven afkortingen brief- en e-mailconventies uitspraak en klemtoon titulatuur basisregels accenten ontleden uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze betekenis woordgeslacht engels bezitsvorm bijvoeglijk naamwoord alternatieve spelling samenstelling apostrof enkelvoud/meervoud voorzetsels trema meervoudsvorming lastige woorden afleiding werkwoord buigings-e c/k d/t symbolen getallen woordgebruik leestekens woordvolgorde literair : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 954 voor - namen - in 0.0577969551086426 seconden.

Schrijf je namen van sterrenbeelden met een hoofdletter?

Ja. Het Groene Boekje doet er geen uitspraak over, maar spellinggidsen en woordenboeken adviseren de namen van sterrenbeelden met een hoofdletter te schrijven. Het gaat dan niet alleen om sterrenbeelden in het algemeen (zoals Orion, Zuiderkruis en Grote Beer ) en de twaalf tekens van de dierenriem in het bijzonder ( Ram, Stier, Tweelingen, etc. ... je namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komen de namen van onze maanden vandaan?

De namen van onze maanden hebben we overgenomen van de Romeinen; ze zijn onder meer genoemd naar goden en keizers. Oorspronkelijk kende de Romeinse kalender maar tien maanden, en begon het jaar in maart. ... komen de namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

In de namen van de maanden september, oktober, november en december zitten zo te zien Latijnse getallen. Maar dat zijn 7 tot en met 10. Waarom zijn het bij ons dan de maanden 9 tot en met 12?

De namen van de maanden zijn ontleend aan de Latijnse maandnamen. Bij de Romeinen begon het jaar op 1 maart. September was gerekend vanaf maart de zevende maand, oktober de achtste, november de negende en december de tiende (in het Latijn: septem, octo, novem, decem). ... de namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is het elstar of Elstar?
Namen van appels, aardappels, druiven en andere vruchtenrassen worden in algemene teksten met een kleine letter geschreven: elstar, golden delicious, jonagold, jonathan, conference, doyenné du comice, gieser wildeman, bintje, bildtstar, opperdoes, chardonnay, corvina, gamay, merlot, sauvignon blanc. ... het elstar of elstar? namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Welke voorletters heeft iemand met een dubbele voornaam, zoals Jan-Willem?
Er zijn geen officiële regels die vastleggen welke voorletters bij welke naam horen. In de meeste gevallen levert het kiezen van de voorletters ook geen problemen op, maar dubbele namen leiden wel vaak tot twijfel. ... kiezen van de voorletters ook geen problemen op, maar dubbele namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe combineer je twee achternamen: Bakker-Smit of Bakker - Smit of Bakker Smit?

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Het is het gebruikelijkst om een streepje te zetten tussen de twee namen, zonder spaties eromheen: Bakker-Smit, Smit-Bakker, De Jong-Vlietstra, Van Dijk-de Vries. ... combineer je twee achter namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is de voorletter van iemand die Theodoor heet: T. of Th.?
Iemand die Theodoor heet, mag zijn naam afkorten als T., maar ook als Th. De h kan dus bij de voorletter worden getrokken, net als bij namen die met Ch of Ph beginnen (zoals Christiane en Philip ). ... de h kan dus bij de voorletter worden getrokken, net als bij namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komen de hoofdletters in de naam nynke van der sluis?
In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der Sluis, mr. ... de hoofdletters in de naam nynke van der sluis? in nederlandse namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Schrijf je een medicijn als paracetamol of ritalin nu met een hoofdletter of niet?
Namen van gangbare medicijnen en de benamingen van werkzame stoffen (vaak op -ine ) krijgen gewoonlijk geen hoofdletter. ... als paracetamol of ritalin nu met een hoofdletter of niet? namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Moet er voor Museum Boijmans Van Beuningen een lidwoord ( het ) staan in de zin: 'We gaan naar een tentoonstelling in (het) Museum Boijmans Van Beuningen'?
Nee, dat hoeft niet. Museum Boijmans Van Beuningen behoort namelijk tot een bijzondere subcategorie van namen uit de groep 'eigennamen voor gebouwen, monumenten, pleinen, straten, enz.' Gewoonlijk krijgen die een lidwoord. ... beuningen behoort namelijk tot een bijzondere subcategorie van namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waarom staat er een accent op de naam Máxima? En is het eigenlijk wel nodig in het Nederlands?
Máxima is een Spaanse naam. In het Spaans is het accent nodig om aan te geven dat de klemtoon op de eerste lettergreep van deze naam ligt. In Spaanse woorden (en namen) die op een klinker, een s of een n eindigen, ligt de klemtoon namelijk in principe op de voorlaatste lettergreep. ... eerste lettergreep van deze naam ligt. in spaanse woorden (en namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt het voorvoegsel Ver- in Nederlandse en Vlaamse familienamen vandaan?

In de meeste gevallen is Ver- een samentrekking van Van de(r). Vermeulen betekent dus Van de Meulen ('molen') en Verkuijlen eigenlijk Van de Kuijlen ('kuil', 'groeve', 'hol'). Ver- werd veelal gecombineerd met namen van bouwwerken ( Verbruggen, Verschuren ) of rivieren ( Vermaas ). ... komt het voorvoegsel ver- in nederlandse en vlaamse familie namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar staan de hoofdletters in filmtitels?
Titels van films, tv-programma's, theaterstukken, etc. beginnen met een hoofdletter: De lift, Oorlogswinter, Zwartboek. Verderop in de titel worden hoofdletters alleen nog maar gebruikt voor namen en andere woorden die van zichzelf al een hoofdletter hebben: De Poolse bruid, Zoeken naar Eileen. ... in de titel worden hoofdletters alleen nog maar gebruikt voor namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat zijn de Latijnse equivalenten van Nederlandse grammaticale termen?
Voor veel grammaticale begrippen bestaan zowel Nederlandse als op het Latijn gebaseerde termen. In Nederland worden voornamelijk de Nederlandse namen gebruikt, maar in andere talen zijn de termen vaak afgeleid van de Latijnse benamingen. ... termen. in nederland worden voornamelijk de nederlandse namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je hoofdletters bij windrichtingen?
De namen van de windrichtingen zijn normaal gesproken met kleine letters: ... gebruik je hoofdletters bij windrichtingen? de namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Latijns-Amerika is met een streepje, maar Spaans Amerika bestaat uit twee losse woorden. Waarom?
Aardrijkskundige namen met een gebiedsaanduiding ( midden, centraal ) of een windrichting schrijven we met een streepje: Centraal-Afrika, Midden-Amerika, Noord-Holland, Zuidoost-Azië, enzovoort (zie ook het advies over Zuidoost-Nederland ). ... bestaat uit twee losse woorden. waarom? aardrijkskundige namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Spreken Berbers de taal Berber of Berbers?
De taal die Berbers spreken, kan Berbers, maar ook Berber worden genoemd. Berbers komt het meest voor. Namen van talen krijgen hoofdletters. ... maar ook berber worden genoemd. berbers komt het meest voor. namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen Engeland, Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk? En kun je ze allemaal 'Engeland' noemen?
Ons buurland aan de andere kant van de Noordzee heet het Verenigd Koninkrijk (afgekort als VK; in het Engels is het the United Kingdom oftewel UK ). ... holland / the netherlands trefwoorden aardrijkskundige namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Wij wonen vlak bij Manfield, de Bart Smit en de HEMA' of 'Wij wonen vlak bij Manfield, Bart Smit en HEMA'?
Het meest voor de hand ligt 'Wij wonen vlak bij Manfield, Bart Smit en de HEMA. ... er zijn geen vaste regels voor lidwoordgebruik bij winkel namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komen de hoofdletters in de Belgische naam patsy van der meeren?
Hoe een Belgische achternaam geschreven wordt, hangt af van de manier waarop hij in het bevolkingsregister is vastgelegd. Als de achternaam vastgelegd is als Van der Meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in België, of de voornaam er nu aan voorafgaat of niet: Patsy Van der Meeren, mevrouw Van der Meeren. ... bij voorkeur het belgische hoofdlettergebruik. in nederlandse namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hoe luidt de bezitsvorm van de naam George? Schrijf je Georges boek, George's boek of George' boek?
Dat hangt af van de uitspraak. ... fiets, bush' vader, ivic' auto. in de praktijk wordt ook bij namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Schrijf je kerk met een hoofdletter?
Gebouw Als een plaatselijke gemeente of een kerkgebouw bedoeld is, krijgt kerk kleine letters: 'De gereformeerde kerk in het dorp organiseert een braderie', 'Ga je vaak naar de katholieke kerk?', 'Bij ons in de straat staat een prachtige kerk', 'Protestantse kerken zijn meestal sober ingericht. ... 'protestantse kerken zijn meestal sober ingericht.' eigen namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hoe adresseer je een brief aan een gezin of stel? En wat is de aanhef?
Bij ongetrouwde stellen, of bij twee mensen die wel getrouwd zijn maar elk hun eigen achternaam gebruiken, worden in de aanhef en adressering beide personen genoemd, ieder met hun eigen voorletters: ... stel kan ervoor kiezen een combinatie van de twee achter namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is taliban enkelvoud of meervoud? En moet dit woord met een hoofdletter worden geschreven?
Taliban is een meervoud. Het enkelvoud is talib (uitspraak: [taliep]). Talib en taliban hebben van zichzelf geen hoofdletter. ... taliban duidt deze fundamentalistische aanhangers aan. namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 25