YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen nachtwacht nachtwachter nachtwachten postdienst zuidbroek noordbroek exercitiegenootschappen noordbroeksters noordbrouk brandweer brandspuit burgerkorps brand schutterij exercitiegenootschap brandspuiten buurschap kluften kluft buurschappen schutterijen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 7 van 7 voor - nachtwachten - in 0.00731015205383301 seconden.
nachtwachter
Kunstbus Groningen - Een nachtwachter is een bewaker die 's nachts werkt. Reeds in oude tijden hebben buren samengewerkt om dreigende gevaren af te wenden. Daarvoor werden ook nachtwachten ingesteld. Zo werden in het jaar 1811 reglementen op de nachtwachten vastgesteld in de gemeenten Noordbroek en Zuidbroek. ... om dreigende gevaren af te wenden. daarvoor werden ook nachtwachten

                                                                                                                                           
De postillon en de burgemeester
Kunstbus Groningen - In december 1814 kreeg schout ( burgemeester) Eppo Edze Tonkes een kwestie met de postillon over het rijden op het voetpad. in de avond van 21 december 1814 surveilleerden de bos- en veldwachter Atzema en twee nachtwachten in de gemeente, op de tijd dat de postillion gewoonlijk passeerde. ... 1814 surveilleerden de bos- en veldwachter atzema en twee nachtwachten

                                                                                                                                           
Kerk van Zuidbroek<#>Ons Zuidbroek<#>Geschiedenis Zuidbroek<#>De snik<#>De postwagen<#>De Franse tijd<#>De diligence<#>Bezoek Koning Willem III<#>Houtzaagmolen Windlust / Molen van Ubbens<#>Station en spoordok Zuidbroek<#>De paardetram<#>Gemeentehuis Zuidbroek<#>Bronnen:
Kunstbus Groningen - De aan Petrus gewijde hervormde kerk is een kruiskerk uit het eind van de 13de eeuw. Ze is nog geheel overwelfd. De vrijstaande klokkentoren stamt uit dezelfde periode. ... 1814 surveilleerden de bos- en veldwachter atzema en twee nachtwachten

                                                                                                                                           
brandweer
Kunstbus Groningen - Heel vroeger was er geen brandweer. Als er brand was, moest iedereen zelf maar zien dat hij op tijd vluchtte. Om de brand te blussen, mocht je blij zijn met de hulp van je buren. In 1827 besloot koning Willem I dat alle gemeenten brandspuiten en andere blusmiddelen moesten aanschaffen. De burgemeester kreeg het opperbevel bij brand. Rond die tijden ontstonden ook de vrijwillige brandweerverenigingen, die werden betaald door rijkere inwoners. ... roepen en de naaste buren daarvan dadelijk te verwittigen. de nachtwachten

                                                                                                                                           
Gids Noordbroek<#>Het Noordbroekster volkslied<#>Ons Noordbrouk<#>Oldambt<#>Reductie<#>Afsplitsing Kerspel<#>Noordbroeksterdiep<#>De snik I<#>Buiten Nieuwediep I<#>Kluften of buurschappen<#>De snik II<#>De postwagen<#>Spoorlijn<#>Baanvegers<#>Gemeentehuis Noordbroek<#>Vrienden uit Noordbroek<#>Station Noordbroek<#>Leven in Noordbroek rond 1900<#>Gasboringen<#>Bronnen:
Kunstbus Groningen - Wat er te doen is op het gebied van bedrijvigheid, kunst en cultuur, overnachtingen en bezienswaardigheden in Noordbroek vind je in de gids Noordbroek. Noordbroek is van oorsprong een sterk agrarisch dorp, dat zich langs een weg die de natuurlijke zandrug slingerend volgt, uitstrekt. ... gaf opdracht aan de kerspeldienaars aan de roroede en aan de nachtwachten

                                                                                                                                           
Schuttersgilde Groningen
Kunstbus Groningen - In 1434 werd in Groningen een stedelijke ordonnantie voor de schutterij opgesteld. De raad stelde ieder jaar vier hoofdelingen van de schutters aan. Kleding werd ter beschikking gesteld; brak het wapen tijdens een veldtocht dan werd dat vervangen; het loon voor de arts die een wond moest genezen werd vergoed. ... moesten helpen handhaven en op verzoek de veldwachter en de nachtwachten

                                                                                                                                           
Schutterij<#>Burenhulp bij brand<#>Twintigste eeuw
Kunstbus Groningen - Welke taak de schutterij van Noordbroek en van Zuidbroek in de eerste tijd van haar bestaan had is niet helemaal duidelijk. Haar voornaamste functie zal zijn geweest het dorp schutten, beschermen tegen vijanden. ... roepen en de naaste buren daarvan dadelijk te verwittigen. de nachtwachten

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17