YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: eu-voorzitterschappen buitenlands beleid raad van de europese unie instroom van migranten voorzitterschap nederlands voorzitterschap europese unie 1e helft van 2016 gendergelijkheid slowakije maltees voorzitterschap europese unie 1e helft 2017 gezamenlijke beleidsprogramma belastingontduiking en -ontwijking uitbreidingsproces vn-klimaattop in parijs malta nederland was voorzitter trojka werkprogramma trojka nederland, slowakije, malta gelijke kansen europese aanpak migrantenstromen voorzitterschap europese unie nabuurschaps- energie-unie trojka nederland slowaaks voorzitterschap europese unie 2e helft 2016 beleidsprogramma naar een open en veilig europa europese commissie europees parlement raad europese unie commissie-juncker associatie-overeenkomst eu-oekraine europees nabuurschapsbeleid eni nabuurschapsbeleid raad buitenlandse zaken bosnie en herzegovina turkije eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking (bdo) energie europese gemeenschap van kolen en staal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 3 van 3 voor - nabuurschaps - in 0.00653791427612305 seconden.
Trojka Nederland, Slowakije, Malta
Parlement & Politiek - De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen Nederland, Slowakije en Malta werken van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017 samen als trojka voor de duur van 18 maanden. Ze stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken. ... oosten van de eu vormen een grote uitdaging voor het europees nabuurschaps

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Parlement & Politiek - Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... zullen worden van de europese unie heet officieel het europees nabuurschaps

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... deze richten zich onder meer op pretoetredingssteun, nabuurschaps

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 28