YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair mythologie cultuur noordse mythen mesopotamische-mythologie noordse mythologie griekse mythologie asatru odinisme triton zephyrus ptah zetes freyr djinn saint-denis pijl+en+bopog symbolisme+art+nouveau zagreus kunst jupiter onderwereld harpij zeus david van de kop vandekop galathea agamemnon galatea titaan titanen hermes reus agamemnons harpijen david vandekop reuzen hades lilliputter rhodos : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 187 voor - mythologie - in 0.0130300521850586 seconden.

Mythologie

Kunstbus - Mythe ¦ Mythologie (de mythe (m.)) 1 heilig, overgeleverd verhaal van een volk over zijn herkomst en godsdienst 2 (pejoratief) ongegrond verhaal => fabel 3 als juist aanvaarde maar niet op feiten berustende voorstelling (de mythologie(v. ... mythologie

                                                                                                                                           

Noordse mythologie

Kunstbus - De Noordse mythologie is, zeker in West- Europa, één van de bekendere, samen met onder andere de Griekse, Romeinse, Egyptische en de Germaanse mythologie. Van deze laatste mythologie maakt de Noordse mythologie deel uit; ze kent grotendeels dezelfde goden en helden. ... mythologie

                                                                                                                                           

Griekse mythologie

Kunstbus - De Griekse mythologie is letterlijk de kennis van de Griekse mythen en sagen. Dit zijn verhalen over goden, halfgoden en de interactie tussen goden en mensen. De mythologie geeft verklaringen voor het ontstaan van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden, het kwaad en ziekten, natuurverschijnselen en de oerelementen aarde, water, vuur en lucht. ... mythologie

                                                                                                                                           

Mesopotamische-mythologie

Kunstbus - Mesopotamische mythologie Mesopotamische mythologie is de collectieve mythologie die vooraf ging aan de Sumerische en Akkadische mythologie en van de nog latere Babylonische en Assyrische mythologie. Zij vormt de gemeenschappelijke basis van deze 'jongere' mythologieën, die er elk hun eigen goden bij kregen en dus lichtelijk verschillen. ... mythologie

                                                                                                                                           
Triton
Kunstbus - Triton kan verwijzen naar:. Triton (mythologie), een godheid uit de Griekse en Amazighische mythologie. klassiek fabeldier. Triton (maan), grootste maan van de planeet Neptunus geboemd naar de Griekse godheid. ... triton kan verwijzen naar:. triton ( mythologie

                                                                                                                                           
Zephyrus
Kunstbus - Zephyros of Zephyrus ( Grieks: Zέφυρος) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was een van de vier winden, en was de personificatie van de westenwind, die de weldoende koelte en regen aanvoert in het nevelige klimaat van Italië. ... of zephyrus ( grieks: zephyros) is een figuur uit de griekse mythologie

                                                                                                                                           
Zetes
Kunstbus - Zetes is een figuur uit de Griekse mythologie. Deze Boreade, zoon van Boreas - de noordenwind - en Orithyia, nam met zijn broeder Calaïs deel aan de tocht der Argonauten. Hij bevrijdde zijn neven, die werden gekweld door hun stiefmoeder Idaea, en verloste eveneens de waarzegger Phineus van de Harpijen, door wie deze werd geteisterd. ... zetes is een figuur uit de griekse mythologie

                                                                                                                                           
Ptah
Kunstbus - Ptah, ook gespeld als Peteh was in de Egyptische Mythologie in het Oude Rijk de vergoddelijking van de primordiale wereld in de Enneadische kosmogonie, dat letterlijk Ta-tenen (of Tathenen) werd genoemd met de betekenis van verrezen land, of als Tanen, met de betekenis van ondergelopen land. ... ptah, ook gespeld als peteh was in de egyptische mythologie

                                                                                                                                           
Zagreus
Kunstbus - Zagreus ( Dionysos) Een zeer eigenaardige opvatting van het wezen van de god Dionysos treffen wij aan bij de Orphici, een godsdienstig-wijsgerige sekte, die zich noemde naar de mythische zanger Orpheus uit Thrakië, en zich tot taak stelde helderder begrippen te verspreiden omtrent het leven na de dood en omtrent de zedelijke verantwoordelijkheid, die op iedere mens voor zijn doen en laten rust. ... mythologie

                                                                                                                                           
pijl+en+bopog
Kunstbus - Artikel over pijl+en+bopog, en . ... mythologie

                                                                                                                                           
Saint-Denis
Kunstbus - Dionysius van Parijs De heilige Dionysius van Parijs ( Frans: Saint-Denis; Nederlands ook wel Sint-Denijs) was de eerste bisschop van die stad in de 3e eeuw. Hij werd door de heilige paus Fabianus (of paus Clemens I ? ... mythologie

                                                                                                                                           
Djinn
Kunstbus - Een djinn ( Arabisch: Ìä) is een onzichtbaar wezen, dat volgens Islamitische overleveringen, die aan bod komen in de Koran, bezit kan nemen van mensen. In de Koran heeft de 72e soera als titel: Al- Djinn, maar uitspraken over deze wezens komen door de gehele Koran voor. ... mythologie

                                                                                                                                           
Freyr
Kunstbus - Freyr, ook wel Frey, Frø, Fricco Froði (Froðr in het Oudnoors betekent vruchtbaar, wijs) en Yngvi- Freyr genoemd, is de Noordse fallische god van de mannelijke seksualiteit. Hij is tweelingbroer van de godin Freya. ... mythologie

                                                                                                                                           
symbolisme+art+nouveau
Kunstbus - Artikel over symbolisme+art+nouveau, en . ... mythologie

                                                                                                                                           
Onderwereld
Kunstbus - 1. Onderwereld (mythologie) De Onderwereld of het Schimmenrijk is de plaats waar men volgens de Griekse mythologie naar toe ging nadat men dood ging. Hij wordt bewaakt door Cerberos, een driekoppige hond. ... 1. onderwereld ( mythologie

                                                                                                                                           
Galatea
Kunstbus - . Galatea (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie. Galatea (maan), een maan van Neptunus. Galatea (tweekleppige), een genus van de Donacidae. De zaagjes of Donacidae is een familie tweekleppige schelpsoorten. ... galatea ( mythologie

                                                                                                                                           
Agamemnon
Kunstbus - Agamemnon (Gr. Ἀγαμέμνων) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van Atreus, koning van Mycene, en Airope. Bij de Trojaanse oorlog, die werd gevoerd voor Menelaos, Agamemnons broer, was Agamemnon legeraanvoerder. ... agamemnon (gr. ἀgamemnon) is een figuur uit de griekse mythologie

                                                                                                                                           
reus
Kunstbus - Reus kan verwijzen naar:. Griekse mythologie. Titaan, uit de Griekse mythologie. Jötun, uit de Noorse mythologie. Thursen, uit de Noorse mythologie. Nephilim, een legendarisch ras uit de Bijbel. Goliath ( Bijbel), een Bijbelse figuur. ... reus kan verwijzen naar:. griekse mythologie

                                                                                                                                           
Zeus
Kunstbus - Zeus is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de oppergod, die heerste vanaf de berg Olympus. Hij was een zoon van Kronos (Lat. Saturnus) en Rheia, twee van de twaalf Titanen, de machtige zonen en dochters van Ouranos, de hemelgod. ... zeus is een figuur uit de griekse mythologie

                                                                                                                                           
Hermes
Kunstbus - Hermes is een figuur uit de Griekse mythologie. Zoon van de oppergod Zeus en de bergnimf Maia. Hij is de god van de handel, het verkeer en de welsprekendheid. Ook is hij de boodschapper der goden en geldt als de patroon van reizigers en dieven. ... hermes is een figuur uit de griekse mythologie

                                                                                                                                           
harpij
Kunstbus - Harpij Harpij kan verwijzen naar:. Harpij (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie De harpijen ("roofsters") waren in de Griekse mythologie eerst de drie zeer mooie, gevleugelde dochters van Elektra en Thaumas. ... harpij harpij kan verwijzen naar:. harpij ( mythologie

                                                                                                                                           
David Vandekop
Kunstbus - David Johannes van de Kop, Nederlandse aquarellist, beeldhouwer ( ceramiek), beeldhouwer (metaal), omgevingskunstenaar, tekenaar, schilder, collagekunstenaar, beeldhouwer; landschappen, mythologie, en non-figuratief. ... schilder, collagekunstenaar, beeldhouwer; landschappen, mythologie

                                                                                                                                           
Titanen
Kunstbus - Titaan ( Titanen) Doorverwijspagina Titaan of Titan Titaan (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie Het woord Titaan of Titan is afkomstig uit de Griekse mythologie en duidt in het gewone spraakgebruik op een reusachtig, geweldig krachtig persoon. ... titaan ( titanen) doorverwijspagina titaan of titan titaan ( mythologie

                                                                                                                                           
Horatius
Kunstbus - 1. Horatius, beroemd Romeins dichter. 2. Horatius Cocles, een legendarisch figuur uit de Romeinse mythologie en een bekend lid van de gens Horatia. 3. Gens Horatia, één van de oudste patricische families van Rome. ... 2. horatius cocles, een legendarisch figuur uit de romeinse mythologie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 95