YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek japanse-muziek vocale-muziek klassieke-muziek concrete muziek italiaanse-muziek atonale muziek gregoriaanse muziek engelse muziek oude muziek byzantijnse muziek deense muziek expressionistische muziek seriele-muziek absolute muziek oostenrijkse-muziek lichte muziek elektronische muziek psychedelische muziek poolse-muziek classicistische muziek nederlandse muziek orientaalse-muziek cubaanse muziek noorse-muziek neoclassicistische muziek middeleeuwse-muziek wereldlijke-muziek hedendaagse muziek russische muziek neostijl muziek impressionistische muziek modale-muziek religieuze muziek gothic-muziek franse-muziek nederlands-muziek-instituut canon nederlandse klassieke muziek holland-festival-oude-muziek taal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6171 voor - muziek - in 0.304065942764282 seconden.

Muziek

(Latijns/ Grieks) In de Griekse oudheid bedoelde men met muziek in de eerste plaats het geheel van muzische kunsten, d.w.z. zowel de dichtkunst en danskunst als de toonkunst. Eerst later beperkte men het tot het gebied van de toonkunst. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

concrete muziek

Concrete Muziek zie musique concrète. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Vocale-Muziek

Vocale Muziek muziek voor de menselijke stem. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Klassieke-Muziek

Klassieke Muziek De term klassieke muziek wordt vaak gebruikt als tegenpool van lichte, populaire muziek. In engere zin is Klassieke muziek echter de term waarmee men de muziek van rond 1800, ca 1765-1825, aanduidt. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Japanse-Muziek

Japanse Muziek De Japanse muziek is gebaseerd op pentatoniek, waarbij geen halve toonsafstanden voorkomen. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Psychedelische muziek

Psychedelisch psychedelisch (bn.) == de werking van het bewustzijn verruimend => bewustzijnsverruimend psychedelica in de muziek (psychedelic rock) Muziek die allerhande genres kan betreffen, maar gekenmerkt wordt door vervreemdende geluidseffecten en soms losse, meanderende songstructuren. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

classicistische muziek

Stijlperiode gekenmerkt door een volmaakt evenwicht tussen vorm en inhoud, tussen rede en emotie. Men kan spreken van een pré-klassieke periode (ca.1720-1760 met rococo, galante stijl, Empfindsamkeit) van een vroeg klassieke stijl (1714-1787 of Mannheimer Schule) maar de echt klassieke periode of 'Wiener Klassik' is die van 1780 tot 1815 met de muziek van Haydn, Mozart en de jonge Beethoven. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Poolse-Muziek

De eerste belangrijke speciale vormen van Poolse muziek vond men in dansen, die al spoedig ook buiten het land populair werden, zoals polonaise, mazurka, polka en krakowiak, waarvan de twee eerste ook ingang vonden in de kunstmuziek. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

elektronische muziek

Met elektronische hulpmiddelen gespeelde muziek. Muziek die zich niet bedient van bestaande muziekinstrumenten om te worden uitgevoerd, maar die wordt opgewekt door elektronische trillingen van toongeneratoren en wordt gespeeld via toonbanden en/of luidsprekers. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

expressionistische muziek

Expressionisme (muziek) In navolging van de beeldende kunst en de literatuur wordt deze term ook toegepast op de nieuwe stijl in de muziek van het begin 20ste eeuw die van de ene kant een reactie was op het impressionisme en aan de andere kant een voortzetting van het subjectivisme van de hoogromantiek. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Byzantijnse Muziek

kerkmuziek van het Oost- Romeinse keizerrijk van ca 527 tot 1453; te vergelijken met de Gregoriaanse muziek in het West- Romeinse rijk. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Italiaanse-muziek

Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Deense muziek

Deense klassieke componisten Martin Andersen, Niels Gade, Lars Graugaard, Carl Nielsen, Per Nørgård Deense volksmuziek De muziek bij de deense volksdans is onveranderlijk vrolijk; mineur zul je zelden tegenkomen. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Middeleeuwse-Muziek

Middeleeuwse Muziek westerse muziek tussen ca 500 en 1400, tussen de eerste fixatie van het Gregoriaans tot de Nederlandse scholen. Deze periode omvan het Gregoriaans, de gezangen van troubadours en trouvères, de niet-Gregoriaanse kerkelijke en wereldlijke muziek. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Wereldlijke-muziek

Renaissance Het Katholieke motet kreeg zijn wereldlijke tegenhanger in het Italiaanse madrigaal, en ook de instrumentale muziek begon steeds meer een zelfstandige rol te spelen. Met name in Venetië waar al het begin van de Barok te beluisteren viel. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Engelse muziek

Engelse Muziek In de negentiende eeuw was veel Engelse muziek schatplichtig aan Duitsland, in de achttiende eeuw aan Italië, in de zeventiende aan Frankrijk, in de zestiende aan Italië en Spanje, en in de vijftiende eeuw aan Frankrijk. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

neoclassicistische muziek

Het neoclassicisme in de muziek ontwikkelde zich tussen de beide wereldoorlogen (ca 1918-1950). Uit nostalgie en als tegenbeweging van de romantiek en het impressionisme beoogden de vertegenwoordigers van deze stijl de barokke (Pergolosi en Bach) en klassieke vormen nieuw leven in te blazen (Gluck, Haydn, Mozart). ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Nederlandse muziek

De Nederlandse muziek had in de 15de en 16de eeuw haar grootste betekenis, toen de componisten Johannes Ockeghem, Jacob Obrecht, Josquin Despréz, Adrian Willaert en Orlando di Lasso de kunstige polyfonie ontwikkelden, die bepalend werd voor de Europese muziekstijl. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Oude Muziek

'Oude Muziek' is een ruim begrip: het betreft de muziek van de vroege Middeleeuwen tot in de 19e eeuw, doorgaans aangeduid als Middeleeuwen, Renaissance, Barok, Klassieke en Romantische periode. Onder kenners wordt veelal gesproken over 'historische uitvoeringspraktijk', in ruimere kring over 'authentieke' muziek. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Noorse-Muziek

Noorse Muziek De Noorse muziek ontwikkelde zich pas in de 19de eeuw tot zelfstandige kunstmuziek op folkloristische basis. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Hedendaagse muziek

Klassieke (experimentele) muziek vanaf begin jaren vijftig. In de jaren vijftig ook wel avant-garde muziek genoemd, beginnend bij componisten als Boulez, Stockhausen, Goeyvaerts, Van San, Goethals, ... ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Lichte muziek

Lichte muziek is een, vanwege haar vaak negatieve connotatie, enigszins omstreden term, waarmee door de gevestigde muzikale elite doorgaans de muziekstijlen aangeduid worden, die niet tot de klassieke muziek behoren. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Gregoriaanse muziek

De gregoriaanse muziek is de liturgische muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk. De term gregoriaans wordt gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die sinds de 9e eeuw een vast onderdeel is van de kerkelijk liturgie in West-Europa. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Cubaanse muziek

De Cubaanse muziek maakt onderdeel uit van de Caribische muziek, en onderscheidt zich door haar specifieke stijlen. Danzon De danzon-stijl is een synthese van Franse Barokmuziek (met name door middel van het instrumentarium, bestaande uit: dwarsfluit, violen, altviolen, cello, contrabas en piano, aangevuld met timbales, claves en conga) en Afrikaanse muziek, die in de veertiger en vijftiger jaren van de 20e eeuw populair werd. ... muziek - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 63