YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek literair latijn kunst design kabinet-rutte ii kabinet-rutte i eerste kamer cultuur grieks groningen frans weekers mr.drs. f.h.h. (frans) weekers hoogduits oudfrans cda kabinet tweede kamer kabinet-balkenende iv sgp tweede kabinet-kok femke halsema d66 pvda vvd mark rutte henk kamp sp europees parlement rita verdonk piet hein donner wouter bos jan peter balkenende sybrand van haersma buma groenlinks 2017 2015 2011 1992 taal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3981 voor - mr drs f h frans weekers - in 0.458634853363037 seconden.
Zoektermen f, h en frans behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers

Frans Weekers (1967) was van 14 oktober 2010 tot 30 januari 2014 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte I en kabinet-Rutte II. Hij was van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010 en in september-november 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Cals/Donner
De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... secretaressen waren mr. ... donner staatsrechtgeleerde, rechter arp a.­ ­fortanier-de wit oud-tweede kamerlid vvd drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Biesheuvel

De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... leden: naam functie(s) politieke kleur mr. ... franken hoogleraar cda drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. H. Zillesen

Amsterdamse advocaat die lange tijd als griffier aan de Eerste Kamer verbonden was. Werkte daarvoor als commies-griffier bij de Tweede Kamer. Bij zijn afscheid prees voorzitter Van Voorst tot Voorst zijn kunde om kernachtig beschouwingen samen te kunnen vatten. ... het afscheid van drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr.Drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

Hanke Bruins Slot (1977) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van CDA. Zij was senior beleidsmedewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en stafofficier van de Koninklijke Landmacht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner

Piet Hein Donner (1948) is sinds 1 februari 2012 vicepresident van de Raad van State. Hij was van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 was hij minister van Justitie en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... het bestuursakkoord werd namens het rijk medegetekend door minister schultz van haegen en de staatssecretarissen weekers, bleker, atsma, veldhuijzen van zanten en de krom. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers VVD
Sinds 2006 is Mark Rutte lijsttrekker van de VVD. In september 2005 maakte Gerrit Zalm bekend dat hij in 2007 niet beschikbaar was voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Jozias van Aartsen haakte na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 ook af als politiek 'aanvoerder'. ... 2002 bolkestein, prof.dr.mr. ... rutte, drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Griffier Eerste Kamer

De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de griffier heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. ... historisch overzicht foto naam griffier aanvang functie einde functie hamilton, mr. ... 2003-04-15 2005-12-01 balje, drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... ploumen (pvda) veiligheid en justitie minister: mr. ... erslag 3 november 2012 eindverslag formateur rutte regeringsverklaring 8 november 2012 samenstelling kabinet minister-president drs. ... kamerdebat over problemen met de uitbetaling door de belastingdienst van toeslagen, stapte op 30 januari 2014 staatssecretaris frans weekers. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. M.H.A. (Tineke) Strik

Tineke Strik (1961) is sinds 12 juni 2007 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Vanaf 2015 is zij fractievoorzitter. Zij was eerder onder meer werkzaam bij Vluchtelingenwerk en bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en was vier jaar wethouder van Wageningen. ... appeltern, gld.), 28 september 1961 opmerkingen over de naam en/of titel mr.drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte I (2010-2012)
De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... knapen (cda) veiligheid en justitie minister: mr. ... r opstelten regeringsverklaring 26 oktober 2010 regeringsverklaring (rijksoverheid.nl) samenstelling kabinet minister-president drs. ... weekers (vvd) defensie minister: drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr / mr / Mr. / mr.

De afkorting van de titel meester krijgt een kleine letter en een punt: mr. is dus de juiste schrijfwijze. ... afkortingen van academische en vergelijkbare titels met een kleine letter en een punt moeten worden geschreven: ir., ing., mr., drs., bc., ir., ds. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Titulatuur: MA, MSc, BA
De titel verschilt per vakgebied, per opleidingsniveau én per periode. Sinds 2002 zijn internationaal geldige titels als MA, MSc, BA en BSc in gebruik. De ‘oude’ Nederlandse titels, zoals drs. en ir., bestaan ook nog steeds. ... en mr., en 'nieuwe' titels, die internationaal geldig zijn, zoals ma en msc. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Titulatuur: de weledelgestrenge heer ir. A. Jansen

In de meeste gevallen kan de officiële titulatuur (met termen als 'Weledelgestrenge') tegenwoordig achterwege blijven; deze wordt als wat verouderd beschouwd. Op de enveloppe zet u dan de titels, voorletters en achternaam, en de brief begint met 'Geachte heer [achternaam]' of 'Geachte mevrouw [achternaam]'. ... etters achternaam]* weledelgeleerde heer/mevrouw**, zeer geachte heer/mevrouw [achternaam] of geachte heer/mevrouw [achternaam] mr. ... lortitels de heer/mevrouw [voorletters achternaam]* zeer geachte heer/mevrouw [achternaam] of geachte heer/mevrouw [achternaam] drs. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Van Schaik

De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... samenstelling naast voorzitter mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. H. Bijleveld

Amsterdamse advocaat die als jonge man (hij was 33 jaar) korte tijd minister van Marine in het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck was. Dankte zijn ministerschap waarschijnlijk vooral aan het feit dat hij compagnon van minister De Vries was geweest. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Titulatuur: de weledelgestrenge notaris
Als u de formele titulatuur wilt gebruiken, zou in de adressering moeten staan: 'De weledelgestrenge heer P. Voorman'. De aanhef van de brief zou dan luiden: 'Weledelgestrenge heer Voorman,' of 'Hooggeachte heer Voorman,'. ... staat, mag ook vrouwe worden gebruikt, maar dat wordt gezien als een verouderde vorm.) functienaam adressering aanhef advocaat (mr.) de weledelgestrenge heer/mevrouw [voorletters achternaam] weledelgestrenge / hooggeachte / zeer geachte heer/mevrouw [achtern ... jansen titulatuur: drs. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mr. J.H. Scholten

Jurist, gespecialiseerd in het administratief recht, afkomstig uit familie van juristen, was vóór en tijdens de oorlog wetenschappelijk stafmedewerker van de Raad van State. Was in september 1946 rapporteur van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur voor het beroep van dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. H.J. Dijckmeester

Tielse regent en rechter, zoon van de president-burgemeester van Tiel. Na 1813 lid van de Grote Vergadering van Notabelen en Tweede Kamerlid. Was in de zitting 1835/1836 Kamervoorzitter. Werd gekenschetst als een bekwaam rechtsgeleerde en bescheiden en rechtschapen mens. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. F.H.J.J. (Frans) Andriessen

Vooraanstaande christendemocraat van katholieken huize. Kwam in 1967 voor de KVP in de Kamer nadat zijn vader die had verlaten. Als voormalige directeur van een instituut voor de bouw aanvankelijk woordvoerder volkshuisvesting. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Titulatuur: drs. A. Jansen, MBA

Nee, Nederlandse titels als drs. en ir. mag je niet combineren met hun internationale tegenhangers als MA en MSc. Combinaties met titels van zogeheten post-initiële opleidingen – zoals MBA en RA – zijn wel toegestaan. ... ndse titels: kleine letter en een punt de nederlandse titels worden altijd met een kleine letter en een punt geschreven ( drs., mr. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave

Frank de Grave (1955) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de VVD. Na werkzaamheden in het bankwezen en het voorzitterschap van de JOVD werd hij in 1982 financieel woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. W.H. Dullert

Liberaal Tweede Kamerlid en Kamervoorzitter. Advocaat in Arnhem. Volbloed Thorbeckiaan. Als Kamerlid kundig jurist en waterstaatsdeskundige met een welluidende stem, die vaak als rapporteur over wetsvoorstellen optrad. ... door aanneming van dit amendement viel het kabinet-fransen van de putte. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. H. (Henk) Nijboer

Henk Nijboer (1983) is vanaf 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij was ambtenaar op het ministerie van Financiën. In 2003-2007 was hij lid van Provinciale Staten van Groningen. Verder was hij in Leiden wetenschappelijk onderzoeker naar gedragseconomie en de sociale zekerheid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134