YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek taal kunst literair eerste kamer d66 cda vvd h.w. tilanus kabinet-rutte ii kees kok mr. c.j. (kees) kok design pvda sgp sp districtenstelsel kabinet-balkenende iv kabinet-balkenende ii kees van der staaij kabinetsformatie vdb kabinet-den uyl arp chu kabinet-rutte i wim kok christenunie ina brouwer tweede kamer kvp kabinet-kok i lijsttrekker thom de graaf kabinet-de jong groenlinks tweede kabinet-kok hans van mierlo job cohen tweede kamerverkiezingen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 7866 voor - mr c j kees kok - in 0.756711006164551 seconden.
Zoekterm c is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Mr. C.J. (Kees) Kok

Kees Kok (1949) is sinds 2 oktober 2012 lid van de Eerste Kamer voor de PVV. Hij is adviseur bij pensioenuitvoerder APG. Eerder was hij onder meer kandidaat-notaris en ambtenaar op financiën. Verder is hij sinds 2011 Statenlid in Flevoland. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ)

Deze vaste commissie behandelt wetsvoorstellen op verschillende terreinen: economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit, het Europees economisch beleid, innovatiebeleid, topsectoren- en industriebeleid, energiebeleid, marktordenings-, mededinging- en consumentenbeleid, ondernemerschap en MKB, beperking regeldruk bedrijfsleven en ICT, telecommunicatie, post en statistiek, groen beroepsonderwijs, dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit, structuurfondsen en cohesiebeleid, toerisme en intellectueel eigendom. ... drs. h. ten osf 10 huijbregts-schiedon, w.h. vvd 11 kesteren, mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

J.J. (Jozias) van Aartsen

VVD-politicus, maar zoon van een Haagse ARP-bestuurder en minister. Begon zijn loopbaan bij de VVD-Tweede Kamerfractie, onder meer als ambtelijk secretaris, en was daarna directeur van de Telders-stichting en medewerker van minister Wiegel. ... van mei 1971 tot 15 november 1974 - directeur prof. mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.G.C. (Jan-Kees) Wiebenga

VVD-politicus en bestuurder. Geëngageerde liberaal die na lid te zijn geweest van de Leidse gemeenteraad al heel jong burgemeester werd en daarna achtereenvolgens als lid van de Eerste en Tweede Kamer een voorname rol speelde in de politiek. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekker van een partij

Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Kok I (1994-1998)

Het kabinet-Lubbers III hield na de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van PvdA en CDA uitgesloten was. Een coalitie van PvdA, VVD en D66 leek het meest voor de hand te liggen. ... w. kok (pvda) viceminister-president h.f. dijkstal (vvd) mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J. (Jacob) Kohnstamm

Vooraanstaande D66-politicus. Zoon van een bekende voorvechter van de Europese gedachte. Advocaat en op betrekkelijk jonge leeftijd Tweede Kamerlid. Nadat hij in 1982 niet was herkozen enige tijd partijvoorzitter. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.M.L.Th. (Jo) Cals

Onderwijsminister en KVP-politicus, die korte tijd minister-president was. Begon zijn loopbaan als advocaat. Na twee jaar Kamerlidmaatschap staatssecretaris van jeugd en cultuur (en omroep). Tijdens zijn langdurige ministerschap van onderwijs (1952-1963) bracht hij vele wetten tot stand, onder andere over het kleuteronderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijvoorzitter

Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. Een belangrijke taak van de partijvoorzitter is dus om leiding te geven aan de 'vereniging' die de politieke partij is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor verkiezingen. ... henk beernink en vader (hendrik) en zoon (arnold) tilanus. jhr. mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Kok II (1998-2002)

De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. ... (pvda) minister voor ontwikkelingssamenwerking minister: mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissie-De Koning

De Commissie-De Koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-Lubbers. Zij moest als (tweede) externe commissie antwoord geven op een aantal door de vraagpuntencommissie-staatkundige vernieuwing (commissie-Deetman) geformuleerde vragen. ... kleur drs. m. ernsting oud-tweede kamerlid groenlinks mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. L.J. (Laurens Jan) Brinkhorst

D66-politicus, Europeaan in hart en nieren. Was al op jonge leeftijd hoogleraar in Groningen en stond bekend als scherp denker en debater. Werd staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet-Den Uyl en daarna Tweede Kamerlid. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fractievoorzitters Tweede Kamer

Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave

Frank de Grave (1955) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de VVD. Na werkzaamheden in het bankwezen en het voorzitterschap van de JOVD werd hij in 1982 financieel woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... drs. r.f.m. lubbers (cda) buitenlandse zaken minister: mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Dr.Ir. J.J.C. (Joris) Voorhoeve

Zeer voorkomende hoogleraar en wetenschapper, die in 1986 nogal verrassend Ed Nijpels opvolgde als fractieleider van de VVD. Was directeur van de Telders-stichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, en daarna hoogleraar internationale betrekkingen in Wageningen. ... van 1977 tot 1 december 1979 - directeur prof. mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)

Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft voorstellen met betrekking op het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. ... dooren. leden nr. foto naam kamerlid fractie 1 baay-timmerman, mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. L.J. (Laetitia) Griffith

Charmante en talentvolle VVD-politica, als Tweede Kamerlid actief op het gebied van justitie, veiligheid en constitutionele zaken. Was voor zij Kamerlid werd senior beleidsadviseur bij het directoraat-generaal rechtshandhaving van het ministerie van Justitie. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer

Hartelijke en sportieve politicus en bekwame diplomaat uit een welgestelde Amsterdamse familie. Begon als ambassadesecretaris in Ghana en werd later secretaris van de minister van Buitenlandse Zaken. Als Tweede Kamerlid voor het CDA had hij snel een goede naam als woordvoerder asielbeleid en buitenlandse zaken. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
JJP Oud

JJP Oud

J.J.P. Oud ... mr - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Prof.Mr. K.G. (Klaas) de Vries

Klaas de Vries (1943) was in de periode 1973-2015 onder meer Tweede Kamerlid (in de perioden 1973-1988 en 2002-2006), hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1988-1996), voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (1996-1998), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het tweede kabinet-Kok, en Eerste Kamerlid (2007-2015). ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. G.K. graaf van Hogendorp

Gematigde Rotterdamse orangist en liberaal. Grondlegger van het Nederlandse staatsbestel. Ontwierp in de Bataafs-Franse Tijd een Grondwet. Die 'Schetsen' vormden de basis voor de Grondwet van 1814. Was zelf voorzitter van de Grondwetscommissies in 1813/1814 en 1815. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo

Voornaamste oprichter en lange tijd voorman van D66. Was afkomstig uit een katholiek ondernemersgezin en was journalist bij het Handelsblad. Wist in 1967, na een op Amerikaanse wijze gevoerde campagne en dankzij een uitstekende p. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. H.W. (Harry) van Doorn

Bekwame progressieve katholieke magistraat, die in 1956 als voorzitter van de KVP harde strijd voerde tegen de PvdA, maar later uit onvrede over de koers van zijn partij uit de Kamer trad. Minister van CRM voor de PPR in kabinet-Den Uyl. ... mr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1