YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek motet cantilena motet staats-motet cantus firmus motet spreukmotet theun de vries muziekgeschiedenis quadruplum literair conductusmotet duplum triplum cultuur italiaanse ricercare dubbelmotet katholieke-kerkmuziek liedmotet wereldlijke italiaanse-muziek katholieke franco-vlaamse-school anthem tripelmotet elisabeth lutyens franse-muziek beeldmotet generale-basmotet jacobus handl gallus isoritmiek tenor wereldlijke-muziek pompei pascal de l'estocart arnold+de+lantins bourgondische stijl koraal architectuur oratorium : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 47 voor - motet - in 0.0179629325866699 seconden.

Motet

Muziekbus - Motet, vanaf 1250 Het organum raakte na 1250 geleidelijk uit de gratie. In de tweede helft van de 13e eeuw was het motet het belangrijkste polyfone compositietype. Dit genre speelt tot in de Renaissance een belangrijke rol. ... motet

                                                                                                                                           

cantilena motet

Muziekbus - Het cantilena motet is een bijzondere vorm van een motet. Het is de eenvoudigste uitbreidingsvorm van het weinigstemmige basso continuo motet. ... motet

                                                                                                                                           

Staats-Motet

Muziekbus - bijzondere vorm van het motet. Een staats-motet is een motetcompositie naar aanleiding van een politieke gebeurtenis of een feest. ... motet

                                                                                                                                           

cantus firmus motet

Muziekbus - Cantus firmus motet ,een bijzondere vorm van het motet, vooral tijdens de vijftiende en zestiende eeuw in zwang. Het zogenaamde cantus firmus motet gebruikt als cantus firmus een fragment uit een koraal in tenor, zonder dat het ritmisch erg wordt vastgelegd, maar met een natuurlijk verloop. ... firmus motet

                                                                                                                                           

Spreukmotet

Muziekbus - Het spreuk-motet is een motetcompositie op een vrije bijbeltekst of geheel nieuwe geestelijke teksten. Spreuk-motet, bijzondere vorm van het motet. Het spreuk-motet is een motetcompositie op een vrije bijbeltekst of geheel nieuwe geestelijke teksten. ... motet

                                                                                                                                           
Quadruplum
Muziekbus - benaming voor de derde stem over de tenor in het motet. ... benaming voor de derde stem over de tenor in het motet

                                                                                                                                           
Theun de Vries
Kunstbus - Theunis Uilke de Vries wordt geboren in 1907 in het Friese Veenwouden, het decor van de verhalen over zijn alter ego Wilt Tjaarda die in 1982 worden gebundeld. Schrijver van een reeks historische en sociale romans (w. ... de vuurdoop, anna casparii, het meisje met het rode haar, het motet

                                                                                                                                           

conductusmotet

Muziekbus - Conductus-motet, bijzondere vorm van het motet. Het conductusmotet is een compositie die in de bovenstemmen dezelfde tekst heeft. Deze bovenstemmen worden ritmisch op dezelfde manier behandeld. ... motet

                                                                                                                                           
Duplum
Muziekbus - Tweede stem of tegenstem. Beweeglijke bovenstem, die boven de cantus firmus werd gezongen. Duplum is de aanduiding voor de stem boven de tenor in een motet. Het duplum is in het motet, na de tenor, de diepste stem. ... duplum is de aanduiding voor de stem boven de tenor in een motet

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... deze groep componisten behoren tot de notre dame school. motet

                                                                                                                                           
Triplum
Muziekbus - aanduiding voor de tweede stem boven de tenor in het motet. ... aanduiding voor de tweede stem boven de tenor in het motet

                                                                                                                                           
Tenor
Muziekbus - 1. Oorspronkelijk: de partij die in het motet, een oude meerstemmige compositie, de cantus firmus zong. (lat: tenere = vasthouden) 2. Tegenwoordig: Een hoge mannenstem (hoogste mannenstem). Met tenor (afgekort T. ... 1. oorspronkelijk: de partij die in het motet

                                                                                                                                           
Isoritmiek
Muziekbus - Met gelijk ritme, wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor het zogenaamde isoritmisch motet uit de veertiende eeuw en vroege vijftiende eeuw, met name in Frankrijk. Hierbij werd de tenor, welke als cantus firmus aan de compositie ten grondslag lag, verdeeld in fragmenten die met hetzelfde ritme herhaald werden. ... vrijwel uitsluitend gebruikt voor het zogenaamde isoritmisch motet

                                                                                                                                           
Ricercare
Muziekbus - Ricercare, Ricercata (It: "zoeken"). Het ricercare is een 16/17e eeuwse instrumentale compositie, waarin thema's in verschillende stemmen geïmiteerd worden - vandaar "zoeken" = het thema eruit halen. Uit het monothematisch ricercare (ricercare met één thema) ontstond later de fuga. ... van de fuga. als instrumentale versie van het doorgeimiteerde motet

                                                                                                                                           

Dubbelmotet

Muziekbus - een bijzondere vorm van het motet. Het dubbelmotet is een driestemmige compositie waarbij de twee bovenstemmen, het duplum en het triplum, ieder een eigen tekst hebben. De tekst van de tenor blijft hier buiten beschouwing, vandaar de naam dubbelmotet. ... motet

                                                                                                                                           
Jacobus Handl Gallus
Muziekbus - (eig. Jakob Petelin)geb. Reifnitz 1550 - Praag 1591 Tsjechisch componist Gallus werd geboren als Jakob Petelin in Reifnitz Slovenië. Hij is het meest bekend om zijn geestelijke muziek. Als Cistercienzer monnik, reisde hij door Bohemen, Moravië en Silezië en ging vervolgens naar de Melk abdij, in Oostenrijk. ... werk is het zesdelige werk opus musicum (1577), een collectie motet

                                                                                                                                           
Franco-Vlaamse-School
Muziekbus - Franco Vlaamse School De Franco- Vlaamse School of Nederlandse School genoemd, is een stijlrichting van polyfone vocale muziek in de 15e- en 16e eeuw. Een nationalistische reflex ligt wellicht aan de oorsprong van de onderscheiden benamingen die Nederlandse, Franse en Vlaamse muziekwetenschappers voor de polyfonisten uit de Lage Landen hebben bedacht. ... om amusementsmuziek (chansons, dansmuziek) en kerkmuziek ( motet

                                                                                                                                           
anthem
Muziekbus - Anthem Anglicaans liturgisch gezang, verwant met het motet en de cantate. Heeft zich van koorgebed ontwikkeld tot een zelfstandige compositie. Vocale compositie met vaak aan de Bijbel ontleende religieuze tekst geschreven voor koor, soms met solisten en een uitgebreidere instrumentale bezetting. ... anthem anglicaans liturgisch gezang, verwant met het motet

                                                                                                                                           
Wereldlijke-muziek
Muziekbus - Renaissance Het Katholieke motet kreeg zijn wereldlijke tegenhanger in het Italiaanse madrigaal, en ook de instrumentale muziek begon steeds meer een zelfstandige rol te spelen. Met name in Venetië waar al het begin van de Barok te beluisteren viel. ... renaissance het katholieke motet

                                                                                                                                           
Katholieke-kerkmuziek
Muziekbus - Katholieke kerkmuziek Alle componisten uit de Renaissance schreven geestelijke muziek. Het grootste deel van hun repertoire bestond daaruit. De mis en vooral het motet waren de meest gebruikte genres binnen de katholieke kerkmuziek. ... deel van hun repertoire bestond daaruit. de mis en vooral het motet

                                                                                                                                           

Liedmotet

Muziekbus - , speciale vorm van het genre motet. De vorm van het liedmotet ontstond in de 16de eeuw in Duitsland. Als cantus firmus gebruikt het een Duits kerklied en voert dat door in een levendige wissel homofone en polyfone partijen. ... motet

                                                                                                                                           
Elisabeth Lutyens
Elisabeth Lutyens
Muziekbus - Agnes Elisabeth Lutyens geboren Londen 9 juli 1906, gestorven Londen 1983 Brits componiste Elisabeth Lutyens vader was architect, Sir Edward Lutyens, en ze had het voordeel van een ontwikkelde omgeving in haar vroege- en leerjaren. ... de erkenning voor lutyens muziek, voor werken als wittgenstein motet

                                                                                                                                           

Tripelmotet

Muziekbus - bijzondere vorm van het motet. Het tripelmotet is een vierstemmige compositie, waarin de drie bovenstemmen duplum, triplum en quadruplum elk een eigen tekst hebben en zich bij de tenor voegen. ... motet

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... componisten behoren tot de notre dame school. zie ook: het motet

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9