YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair morfologie taal basisregels afbrekingen architectuur aldo rossi kunst roberto sebastian matta voorvoegsel syntaxis taalkundig structuralisme arets wiel arets roberto matta filosofisch structuralisme grammaticaal matta cultuur christopher dresser design fernand leger enkelvoud/meervoud leger morfeem hani rashid rashid sociaal structuralisme afkortingen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 15 van 15 voor - morfologie - in 0.00628018379211426 seconden.

morfologie

Kunstbus - Morfologie betekent letterlijk "vormkunde". Het woord is afgeleid van het Griekse woord morfè voor vorm, en wordt gebruikt in diverse disciplines waar een vorm een rol speelt:. in de biologie en paleobiologie: leer van de vorm en bouw van de levende wezens; de uitwendige bouw en vorm van organismen en hun organen. ... morfologie

                                                                                                                                           
Wat zijn de belangrijkste regels voor het afbreken van woorden aan het einde van een regel?
Genootschap Onze Taal - Bij het afbreken van woorden is soms de uitspraak van een woord doorslaggevend, soms de etymologie (de herkomst) en soms de morfologie (de opbouw van een woord). Meestal leiden deze drie principes tot dezelfde opvatting over waar de lettergreepgrens (en dat is vaak de plaats om af te breken) ligt. ... doorslaggevend, soms de etymologie (de herkomst) en soms de morfologie

                                                                                                                                           
Aldo Rossi
Kunstbus - Italiaans architect, stedebouwkundige, designer, schilder en theoreticus, geboren 3 mei 1931 in Milaan - overleden 4 september 1997 in Milaan. Aldo Rossi, de architect van het Bonnefantenmuseum, kreeg door zijn gebouwen de naam van een streng (neoclassicistisch) bouwmeester van elementaire vormen. ... maakte een analyse van de samenhang tussen stedelijke vorm (de morfologie

                                                                                                                                           
Sociaal structuralisme
Kunstbus - Het structuralisme is een theoretische benaderingswijze binnen de sociale wetenschappen met als uitgangspunt dat niet direct waarneembare structuren ten grondslag liggen aan sociale verschijnselen. Deze structuren zijn verzamelingen van de relaties tussen de elementen waaruit de sociale werkelijkheid is opgebouwd. ... theorieen, vooral op het gebied van de fonologie, de morfologie

                                                                                                                                           
grammaticaal
Kunstbus - Grammaticaal (bn, bw) In overeenstemming met, betrekking hebbend op de (regels van de) grammatica. Grammatica is de benaming voor de studie, beschrijving en verklaring van de systematiek van een natuurlijke taal of kunsttaal. ... een onderscheid gemaakt tussen syntaxis (zinsbouw) en morfologie

                                                                                                                                           
Seksueel overdraagbare aandoening wordt afgekort als soa. Wat is de afkorting van het meervoud seksueel overdraagbare aandoeningen? Is dat soa of soa's?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van soa is soa's. In medische vaktaal wordt met soa ook weleens het meervoud bedoeld, maar dat is minder duidelijk. ... maar dat is minder duidelijk. afkortingen hebben hun eigen ' morfologie

                                                                                                                                           
Wiel Arets
Wiel Arets
Kunstbus - Wiel Arets (Heerlen, 1955) Nederlands architect. Het werk van Wiel Arets kenmerkt zich door het gebruik van materialen als in het werk gestort schoon beton, glazen bouwstenen en prefab beton- elementen. ... een duidelijke relatie aan met de bestaande, stedelijke morfologie

                                                                                                                                           
Christopher Dresser
Christopher Dresser
Kunstbus - Side chair, ca. 1870, Gilt, ebonized, and carved wood Bowl, ca. 1870 Spoon holder, ca. 1878–81, Silver-plated brass, ebony Teapot, about 1880 U-shaped vase, 1886 or 1889 Engelse botanicus, kunsttheoreticus en ontwerper voor de kunstnijverheid, geboren 4 juli 1834 in Glasgow - overleden 24 november 1904 in Mülhausen, Elzas. ... twee zijn herdrukt. ook schreef hij een proefschrift over de morfologie

                                                                                                                                           
Morfeem
Kunstbus - Een morfeem is een deel van een woord met een eigen betekenis, dat niet in kleinere woorddelen met eigen betekenissen kan worden opgesplitst. We onderscheiden vrije en gebonden morfemen:. een vrij morfeem komt ook als zelfstandig woord voor. ... dit verschijnsel noemt men allomorfie. een allomorf is in de morfologie

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... metriek metrum middenrijm middenstuk modaliteit monosyllabicum morfologie

                                                                                                                                           
Hani Rashid
Kunstbus - De Amerikaanse architect Hani Rashid is als architect werkzaam in New York, waar hij samen met Lise Anne Couture hoofd is van architectenbureau Asymptote, en is als docent verbonden aan Columbia University. ... gebouwhuid, movement, effects, zoals in filmregie, en body, de morfologie

                                                                                                                                           
Roberto Sebastian Matta
Kunstbus - Roberto Matta Chileense (surrealistisch) schilder, beeldhouwer en graficus, geboren 11 november 1911 te Santiago, overleden november 2002 in Civitavecchia bij Rome. Roberto Matta schiep een geheel eigen wereld, bevolkt door demonen en fantastische gestalten. ... architectonische vormen opdoemden. werken als psychologische morfologie

                                                                                                                                           
Fernand Léger
Fernand Léger
Kunstbus - Jules Fernand Henri Léger Ballet mecanique (1924) Fernand Leger - Part 1 Frans kunstschilder geboren 4 februari 1881 te Argentan (Normandië) - overleden 17 augustus 1955 in Parijs. Aanvankelijk was Léger werkzaam als bouwkundig tekenaar te Parijs. ... heuvels, wolken en bomen. de figuren behouden de cilindrische morfologie

                                                                                                                                           
syntaxis
Kunstbus - De syntaxis v Leer van de zinsbouw m, de manier waarop een zin is geconstrueerd. Syntaxis is de leer van de interne bouw van woordgroepen en zinnen, d.w.z. van de wijze waarop woorden en zinsdelen worden samengevoegd tot woordgroepen of zinnen. ... gaat om de bestudering van spraak en klankwetten, en in de morfologie

                                                                                                                                           
Voorvoegsel
Kunstbus - Het voorvoegsel [-s] o Een voorvoegsel (of Romaans: prefix) is een woorddeel (een affix) dat zelf geen woord is maar, voor een woord gevoegd, daarmee een ander woord vormt. Een prefix is een gebonden morfeem, wat inhoudt dat het doorgaans niet als afzonderlijk woord voorkomt. ... een prefix heet prefigering. dit wordt bestudeerd binnen de morfologie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11