YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek mol gebouwen architecten architectuur - a-mol kunst pieter laurens mol kabinet-kok ii van der linden reglementen van orde wet aan te passen irt-enquete minister-president korthals parlementair onderzoek parlementaire enquete eerste kamercommissie rsv-enquete parlementaire ondervraging de parlementaire enquete herontdekt in 1983 srebrenica enqueterecht parlementaire enquetes en parlementaire onderzoeken enquete over de sociale zekerheid kabinet recht van enquete overzicht parlementaire enquetes in de tweede kamer 1851 - heden van thijn hirsch ballin bouwnijverheid parlementaire onderzoek fraude bij de handel in schroot vis eerste kamer ministerraad trip verenigde vergadering privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsdiensten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 61 voor - mol - in 0.0150430202484131 seconden.

Mol

Muziekbus - mol (de ~, ~len, ~en) 1 [muz.] muziekteken dat aanduidt dat een noot een halve toon verlaagd moet worden. Het teken b (mol) betekent dat de noot een halve toon is verlaagd. Het molteken of alteratie-teken in de muziek wordt op de lijn van de notenbalk geplaatst van de noot die men een halve toon wil verlagen. ... mol

                                                                                                                                           

A-mol

Muziekbus - muziekterm - Verlaagde toon of noot. ... mol

                                                                                                                                           

Pieter Laurens Mol

Kunstbus - Nederlands beeldend kunstenaar, beeldhouwer, collagekunstenaar, fotograaf, installatie- kunstenaar, tekenaar, conceptueel kunstenaar, Beeldend kunstenaar Pieter Laurens Mol is bij het grote publiek niet erg bekend, ondanks exposities bij het van Abbemuseum in Eindhoven en het Stedelijk Museum in Amsterdam. ... laurens mol

                                                                                                                                           
Recht van enquête
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... daar was geen meerderheid voor te vinden. de eerste kamerleden mol

                                                                                                                                           

Halve-Mollen

Muziekbus - Halve Mollen dienen om vijfdetonen te noteren. Een halve mol is een mol zonder de boog van het oogje. ... mol

                                                                                                                                           
verzuring
Kunstbus - Verzuring van bodem of water kan een gevolg zijn van natuurlijke bodemverzuringsprocessen door bijv. CO 2 maar ook van bodemgebruik, bosbouw en emissie van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en transport. ... oxoniumion h 3 o + ). de eenheid van concentratie is hierbij mol

                                                                                                                                           
Vaste-Voortekens
Muziekbus - Vaste Voortekens (kruisen, mollen, herstellingstekens) Vaste voortekens zijn kruizen en mollen die aan het begin van de (eerste en iedere volgende) notenbalk staan, tussen vioolsleutel en maatteken, en dan in principe het hele stuk en alle octaven geldig zijn of tot een eventuele toonsoortwisseling of herstellingsteken. ... vaste voortekens (kruisen, mol

                                                                                                                                           
benzine
Kunstbus - De fossiele brandstof aardolie wordt voor het grootste gedeelte gebruikt als brandstof voor het gemotoriseerd verkeer. Eerst wordt de olie omgezet in benzine. Benzine als motorbrandstof bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen (organisch chemische verbindingen van waterstof (H) en koolstof (C)) met doorgaans 4 tot circa 12 koolstofatomen. ... dat de formule c 8 h 18 (octaan) voldoet voor benzine. per mol

                                                                                                                                           
ces
Muziekbus - (c mol) de met een halve toon verlaagde eerste toon van de toonladder van c ( enharmonisch gelijk aan b). ). ... (c mol

                                                                                                                                           
Willeke Alberti
Muziekbus - Decennia lang succesvolle zangeres en actrice. Willeke Alberti is de dochter van Willy Alberti en de moeder van VJ en acteur Johnny de Mol. In 1994 wordt er een musical opgevoerd over haar leven, met Joke de Kruijf in de hoofdrol. ... van willy alberti en de moeder van vj en acteur johnny de mol

                                                                                                                                           
Toon F
Muziekbus - F (geluidssterkte), afkorting voor forte, (notennaam), 4-de toon van de toonladder van C gr. t. Of F 1. de naam van een noot (ook fa); vierde toon van de toonladder van c; 2. aanduiding voor de toonsoort van F voor F grote terts (één mol), f voor f kleine terts (4 mollen); 3. ... 2. aanduiding voor de toonsoort van f voor f grote terts (een mol

                                                                                                                                           
Eddy Christiani
Muziekbus - Nederlands zanger en gitarist, laverend tussen jazz en luisterlied. In de jaren veertig en vijftig is hij de populairste Nederlandse artiest. Christiani is een van de grote pioniers van de Nederpop. In 1939 was hij de eerste Nederlander die een elektrische gitaar (Epiphone model Electar Model M) bespeelde. ... voor het geluid van het orkest frans wouters (met john de mol

                                                                                                                                           
Vlag-en-Wimpels
Kunstbus - Jaarlijks door het CPNB toegekend aan kinder- en jeugdboeken in verschillende categorieën, die net geen Zilveren Griffel of Zilveren Penseel hebben gekregen. Ook in het Nederlands vertaalde boeken en buitenlandse illustratoren kunnen een Vlag & Wimpel winnen. ... beer door martin waddell bolletje door gerard brands kom gauw, mol

                                                                                                                                           
Herstellingsteken
Muziekbus - in het muziekschrift het teken dat de werking van kruis of mol opheft. ... in het muziekschrift het teken dat de werking van kruis of mol

                                                                                                                                           
Violist
Muziekbus - Violist Een violist(e) is een musicus die een viool bespeelt. De voornaamste speeltechnieken zijn: pizzicato: de snaren worden met de vingers getokkeld; dubbelgrepen: er worden 2 snaren tegelijk aangestreken; con sordino: met demper ( rubberen knijper die op de kam geplaatst wordt); tremolo: zeer vlug met de strijkstok over de snaar heen en weer gaan (op dezelfde noot); saltato: de strijkstok springt over de snaren; vibrato: de linkerhand beweegt lichtjes heen en weer over de snaar; legato: gebonden; col legno: letterlijk: met het hout; met de achterkant van de strijkstok op de snaren slaan; scordatura: het verstemmen van één of meerdere snaren (bijvoorbeeld: de la-snaar wordt in si mol gestemd). ... demper ( rubberen knijper die op de kam geplaatst wordt); tre mol

                                                                                                                                           
Adolf Henselt
Muziekbus - Adolf (von) Henselt Adolf von Henselt geboren Schwabach, Beieren, 12-5-1814, gestorven Warmbrunn, Silezië, 10-10-1889 Duits pianist en componist Op zijn derde jaar begon Henselt te leren viool te spelen en op zijn vijfde piano bij Frau von Flad. ... si oiseau j'etais), op.5 en op. 13, een pianoconcert (in f- mol

                                                                                                                                           
Adèle Bloemendaal
Muziekbus - Nederlands actrice, cabaretière en zangeres, geboren in Amsterdam, 11 januari 1933. In de Jordaan geboren comedienne pur sang, zowel in het theater, op de televisie als op de plaat. Levensloop Adèle Bloemendaal werd geboren als Adèle Maria Hameetman. ... johan kaart, het cabaret johnny kraaykamp, het cabaret albert mol

                                                                                                                                           
Peter Vos
Kunstbus - Doorverwijspagina Peter Vos I (1935) Petrus Antonius Carolus Augustinus Vos, geboren 15 september 1935 in Utrecht. Bekende Nederlandse graficus, illustrator en tekenaar, vooral van dieren. Hij ziet zichzelf als tekenaar als een neefje van een oude familie tekenaars als Pisanello, Dürer en Döre. ... pater key door raoul chapkis of die voor de avonturen van anna mol

                                                                                                                                           
Kenneth Grahame
Kunstbus - Engels schrijver, geboren 8 maart 1859, overleden 6 juli 1932. Grahame werd geboren in Edinburgh, Schotland. Hij werd beroemd met het klassieke kinderboek De wind in de wilgen (The Wind in the Willows, 1908, met illustraties van Ernest Shepard. ... van het leven en de natuur. in de hoofdpersonen, de onzekere mol

                                                                                                                                           
Bouwfonds Kunstcollectie
Kunstbus - Bouwfonds verzamelt sinds 1976 hedendaagse (inter)nationale kunst. De kunstcollectie telt ruim 1900 kunstwerken. Vrijwel alle disciplines zijn vertegenwoordigd, van schilderkunst tot videokunst. De collectie toont een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in de beeldende kunst van de afgelopen drie decennia. ... carolein smit, cees andriessen i, cees kortlang, charlotte mol

                                                                                                                                           
afgeleide tonen
Muziekbus - De namen van de "zwarte toetsen van de piano" zijn afgeleid van de namen van de witte. Wordt de zwarte toets beschouwd als rechts van een witte, dan krijgt hij de uitgang "-is" achter de naam. Dezelfde zwarte toets kan ook gezien worden als links van de volgende witte, dan krijgt hij de uitgang "-es", hierop zijn overigens een paar uitzonderingen. ... in de notatie wordt dit weergegeven door een " kruis" of een " mol

                                                                                                                                           
Paul Verhoeven
Kunstbus - Geboren: 18 juli 1938, Amsterdam ( Nederland) Paul Verhoeven werd geboren als enig kind van de hoofdonderwijzer Wim Verhoeven en de hoedenmaakster Nel van Schaardenburg, die afkomstig waren uit Dordrecht. ... wat zien ik? (1971), naar het gelijknamige boek van albert mol

                                                                                                                                           
Nederlandse Middeleeuwse literatuur
Kunstbus - Met de Nederlandse literatuur worden in dit artikel bedoeld de hoofdstromingen en -richtingen in de Nederlandse letterkunde die zich, vanaf het begin tot ca. 1500, in de Nederlanden hebben voorgedaan. Dit artikel beperkt zich tot de Middeleeuwen; het vervolg wordt behandeld in het artikel Nederlandse literatuur. ... kunnen meepraten.") langer is zijn (eveneens hekelende) vander mol

                                                                                                                                           
CO2-opslag
CO2-opslag
Kunstbus - Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO 2 -equivalenten per jaar in 2010. (Equivalenten betekent: elk land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO 2 . ... v = volume in kubieke meter (m3) • n = de hoeveelheid stof in mol

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17