YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek modi cultuur italiaanse-volksmuziek kerktoonladder italiaanse modus franse-muziek franse franse-volksmuziek billha zussman eolisch kerktoonsoort olivier messiaen kunst werkwoord literair tonaliteit glareanus arabisch christian erbach arabisch toonsysteem amphion zethus franco-vlaamse-school zangkunst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 18 van 18 voor - modi - in 0.00819706916809082 seconden.

Modi

Muziekbus - (Musik) Kijk bij kerkelijke toonaarden. ... modi

                                                                                                                                           
Kerktoonladder
Muziekbus - Ook wel kerktonen of middeleeuwse modi genoemd. Het systeem van de modi werd met de naamgeving overgenomen van de muziek uit de oudheid (Byzantium en Griekenland), waarbij wel enige afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke systeem ontstonden. ... ook wel kerktonen of middeleeuwse modi

                                                                                                                                           
Italiaanse-volksmuziek
Muziekbus - De muziek, die zich van Mesopotamië uit naar Z.O.- Europa verspreidde, tussen 2000 en 1000 vC, was homofoon en heptatonisch. De melodie was meestal gebouwd volgens tetrachorden die in modi gegroepeerd waren. ... de melodie was meestal gebouwd volgens tetrachorden die in modi

                                                                                                                                           
Modus
Muziekbus - toongeslacht, terdege te onderscheiden van toonsoort; de modus wordt bepaald naar de onderlinge verhouding van de tonen van een toonsoort; in de middeleeuwse muziek bestonden er evenveel modi als er toonsoorten in gebruik waren; de moderne muziekbeoefening behield hiervan slechts twee, het majeur en het mineurgeslacht. ... een toonsoort; in de middeleeuwse muziek bestonden er evenveel modi

                                                                                                                                           
Billha Zussman
Kunstbus - Bilha Zussman is in Israël geboren en woont al lange tijd in Nederland., waar ze haar opleiding afrondde aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Samen met Rimon Rahel Ajami en Modi Elias vormt zij de groep JA, dat staat voor Jeruzalem - Amsterdam Artists. ... beeldende kunsten in amsterdam. samen met rimon rahel ajami en modi

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... men herkent deze zangen aan de volledige ecclesiastische modi

                                                                                                                                           
Franse-volksmuziek
Muziekbus - Franse volksmuziek De Franse natie is gevormd door volkeren, die door hun culturele kenmerken verschillen. De oudste inheemse bevolking werd door Keltische en Gallische invasies overrompeld. Later verschenen de Romeinse legioenen. ... men herkent deze zangen aan de volledige ecclesiastische modi

                                                                                                                                           
Kerktoonsoort
Muziekbus - de aan r.k. liturgische muziek ontleende, in de Middeleeuwen algemeen gebruikelijke, thans nog in het Gregoriaans en in veel Protestantse kerkmuziek voortlevende diatonische toonsoorten. of modaal systeem: harmonisch systeem waarbij men gebruik maakt van opeenvolgingen van diatonische tonen, zonder verhoging of verlaging en zonder vaste plaats voor de halve tonen (zie harmonieleer). ... kleine terts); de kerktoonreeksen kennen acht toonreeksen of modi

                                                                                                                                           
Olivier Messiaen
Olivier Messiaen
Muziekbus - Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen geboren Avignon, 10-12-1908, gestorven Parijs, 28-4-1992 Frans componist Olivier Messiaen, zoon van de dichteres Cécile Sauvage en de Shakespeare-vertaler Pierre Messiaen, studeerde reeds op elfjarige leeftijd orgel bij Marcel Dupré en compositie bij Paul Dukas aan het Parijse conservatorium. ... met elkaar. hij schept nieuwe toonladders, zogenaamde " modi

                                                                                                                                           
eolisch
Muziekbus - Eolisch De Grieken kenden zeven modi: dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, eolisch, lokrisch en jonisch. Het Griekse toonsysteem was niet toonsoortgebonden. ... eolisch de grieken kenden zeven modi

                                                                                                                                           
Zangkunst
Muziekbus - De zanger (m.), ~s Een zanger(es) of of vocalist(e) is iemand die zingt, een beoefenaar van de pop)zangers, zangers van jazz en/of blues, chansonniers of chansonnières, Zangers van wereldmuziek, zangeressen van gospelmuziek en klassieke zangers. ... bij jodelen vind er een snelle omslag plaats tussen twee modi

                                                                                                                                           
Glareanus
Muziekbus - eig. Heinrich Loris geb. Molus, Glarus juni 1488, gest. Freiburg i.B. 28-3-1563 Zwitsers theoreticus en humanist Glareanus was bevriend met vele geleerden uit zijn tijd waaronder Erasmus. Op het gebied van muziektheorie publiceerde hij Isagoge en musicen (1516) en het beroemde Dodekachordon (1547). ... en ionisch toongeslacht met de daarbij behorende plagale modi

                                                                                                                                           
Arabisch toonsysteem
Muziekbus - Volgens de oudere Arabische auteurs berust het Arabisch-Perzisch- Turkse systeem op een verdeling van het octaaf in zeventien theoretische tonen. De moderne theoretici zoeken een toenadering tot het Europese toonsysteem door een theoretische verdeling van het octaaf in 23 of 24 tonen. ... gelijk zijn en derhalve tevens het karakter krijgen van modi

                                                                                                                                           
Franco-Vlaamse-School
Muziekbus - Franco Vlaamse School De Franco- Vlaamse School of Nederlandse School genoemd, is een stijlrichting van polyfone vocale muziek in de 15e- en 16e eeuw. Een nationalistische reflex ligt wellicht aan de oorsprong van de onderscheiden benamingen die Nederlandse, Franse en Vlaamse muziekwetenschappers voor de polyfonisten uit de Lage Landen hebben bedacht. ... neemt toe (nog steeds spreken we van kerktoonsoorten ofwel modi

                                                                                                                                           
Werkwoord
Kunstbus - Het werkwoord [-en] o (verbum) Woord dat de naam noemt van een doen, een zijn, een worden, als werking voorgesteld. Het werkwoord vormt samen met het subject (onderwerp) en eventueel een object (voorwerp) de basis van een zin. ... (futurum exactum praeteriti): ik zou gelezen hebben wijzen ( modi

                                                                                                                                           
Amphion
Kunstbus - (Oud- Grieks: Amphíôn) is in de Griekse mythologie de zoon van Zeus en Antiope, die een dochter van Nycteus van Thebe was. Hij had een tweelingbroer, Zethus genaamd ( Ovidius, Metamorphosen VI 110, e.v. ... was amphion dan ook de uitvinder van de muziektoon lydii modi

                                                                                                                                           
Christian Erbach
Muziekbus - Christian Erbach geb. Gau-Algesheim (Rhein) 1570 - Augsburg 1635 Duits componist en organist Over Erbachs jeugd is weinig bekend, behalve dat hij al jong met zijn muzikale vorming begon. Als zijn eerste composite geldt een werk dat in een verzameling Litanieën verscheen 'Thesaurus litaniarum', samengesteld door Georgius Victorinus, een musicus uit München. ... sprengnotter, christoph stoz en felix zimmermann. werken: modi

                                                                                                                                           
Tonaliteit
Muziekbus - Het samenstel van krachten en verhoudingen van tonen, die tot één toonsoort behoren; grondtoon, mediant en dominant vormen in de toonsoort een tooncentrum, waarnaar de melodie steeds terugkeert; de tonaliteit berust op de consonantie en dissonantie van tonen. ... (kerktoonsoorten aangewend met de acht toonsoorten of modi

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 13