YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek mixolydisch eolisch kerktoonsoort klezmer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 4 van 4 voor - mixolydisch - in 0.00215005874633789 seconden.

Mixolydisch

Muziekbus - De mixolydische toonladder kan worden verkregen door op een piano vanaf de G een octaaf omhoog te spelen op de witte toetsen tot de eerstvolgende G (G A B [1/2] C D E [1/2] F G). De mixolydische toonladder is een majeur toonladder, net als het Ionisch en Lydisch. ... mixolydisch

                                                                                                                                           
eolisch
Muziekbus - Eolisch De Grieken kenden zeven modi: dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, eolisch, lokrisch en jonisch. Het Griekse toonsysteem was niet toonsoortgebonden. ... de grieken kenden zeven modi: dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch

                                                                                                                                           
Kerktoonsoort
Muziekbus - de aan r.k. liturgische muziek ontleende, in de Middeleeuwen algemeen gebruikelijke, thans nog in het Gregoriaans en in veel Protestantse kerkmuziek voortlevende diatonische toonsoorten. of modaal systeem: harmonisch systeem waarbij men gebruik maakt van opeenvolgingen van diatonische tonen, zonder verhoging of verlaging en zonder vaste plaats voor de halve tonen (zie harmonieleer). ... zijn: dorisch (d-d), frygisch (e-e), lydisch (f-f) en mixolydisch

                                                                                                                                           
Klezmer
Muziekbus - Klezmer is van origine de muziek van de jiddisch sprekende joden in met name Oost- Europa. Oorsprong De Jiddische benaming "klezmer" vindt zijn oorsprong in twee oud-hebreeuwse woorden: "kley" (werktuig) en "zemer" (musiceren). ... misheberakh (a- aeolisch met verhoogde '4' ) adonoi moloch (g- mixolydisch

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3