YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek mis creoolse mis parodie-mis spaanse-mis taal uitdrukkingen en spreekwoorden uitspraak en klemtoon buigings-e betekenis woordgebruik stijlfouten woordkeuze barbarisme design missa-solemnis ampul missa-brevis ampullen meervoudsvorming ordinarium cultuur architectuur werkwoord norbert rosseau sint-pieter franse kerkmuziek guillaume de machaut franse arnold+de+lantins gloria sterk/zwak werkwoord wolfgang amadeus mozart franse-muziek sint-pietersbasiliek misa-criolla ludwig van beethoven eucharistie egidiuslied afbrekingen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 244 voor - mis - in 0.019636869430542 seconden.

Mis

Muziekbus - 1 katholieke kerkdienst met eucharistieviering => offermaaltijd 2 muziek of liederen voor de katholieke kerkdienst De mis is in liturgische zin: het geheel van gebeden, lofprijzingen, acclamaties (aanroepingen) en lezingen tijdens de rooms-katholieke eredienst, de centrale vormgeving van de katholieke godsdienst. ... mis

                                                                                                                                           

creoolse mis

Muziekbus - De creoolse mis (Ramirez) Zie: misa criolla (Ramirez). ... mis

                                                                                                                                           

Parodie-Mis

Muziekbus - Parodie-mis mis gebouwd op de reeds bestaande muziek van de componist zelf of van een andere. ... mis

                                                                                                                                           

Spaanse-Mis

Muziekbus - bijnaam van de mis voor vier soli, twee gemengde vierstemmige koren en orkest van Johann Michael Haydn. De mis voor soli, dubbelkoor en orkest, bekend geworden onder de naam "Spaanse mis" of "Missa Hispanica", vormt wel het omvangrijkste en belangrijkste werk van Michael Haydn. ... mis

                                                                                                                                           
Wat betekent de uitdrukking 'De kruik gaat zo lang te water tot hij barst', en waar komt die vandaan?
Genootschap Onze Taal - 'De kruik gaat zo lang te water tot hij barst' (of 'ze barst', of 'breekt') betekent: 'het gaat een keer fout', 'het loopt een keer mis'. Dat wordt gezegd als iemand iets blijft doen wat gevaarlijk of verboden is en niet naar waarschuwingen wil luisteren. ... betekent: 'het gaat een keer fout', 'het loopt een keer mis

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking de plank misslaan vandaan?

Genootschap Onze Taal - Wie de plank misslaat heeft het mis: hij beoordeelt iets verkeerd, geeft een verkeerd antwoord of maakt een opmerking die verkeerd valt. ... komt de uitdrukking de plank mis

                                                                                                                                           

Wat is juist: promiscu gedrag of promiscue gedrag?

Genootschap Onze Taal - Promiscue ('behoefte hebbend aan wisselende seksuele contacten') wordt altijd met ue op het eind geschreven, of we het nu uitspreken als [proo-mis-kuu] of als [proo-mis-kuu-e]. Juist is dus: promiscue gedrag, naast een promiscue levenswandel en promiscue mannen en vrouwen. ... is juist: pro mis

                                                                                                                                           
Is de combinatie een waargebeurd verhaal wel correct?
Genootschap Onze Taal - Ja, er is niets mis met een waargebeurd verhaal. ... een waargebeurd verhaal wel correct? ja, er is niets mis

                                                                                                                                           
Is digibeet ('iemand die niets snapt van computers') een goed Nederlands woord?
Genootschap Onze Taal - Ja, er is niets mis met het woord digibeet. De betekenis van het woord digibeet vloeit niet voort uit de onderdelen waaruit het is opgebouwd. Digibeet is een combinatie van het voorvoegsel digi-, dat gebruikt wordt voor zaken die met digitaal dataverkeer te maken hebben, en -beet, het laatste gedeelte van analfabeet. ... van computers') een goed nederlands woord? ja, er is niets mis

                                                                                                                                           
Je hoort weleens mensen 'Van harte gecondoleerd' zeggen. Is dat goed Nederlands?
Genootschap Onze Taal - Objectief gezien is er niets mis met van harte gecondoleerd. De woordgroep van harte betekent 'oprecht, gemeend'; het gebruik hiervan maakt gecondoleerd dus wat sterker en persoonlijker. Er zijn mensen die gecondoleerd wat te kaal of te kil vinden. ... zeggen. is dat goed nederlands? objectief gezien is er niets mis

                                                                                                                                           
Zijn de woorden eigengemaakt en eigengebakken germanismen?
Genootschap Onze Taal - Nee. Er is niets mis met eigengemaakte salade en eigengebakken koekjes. Het zijn geen germanismen. Van Dale geeft bij eigen: "als eerste lid in samengestelde verleden deelwoorden". Het woord eigengebakken komt al voor in de allereerste druk van Van Dale (1872). ... eigengemaakt en eigengebakken germanismen? nee. er is niets mis

                                                                                                                                           
Is 'De koffie smaakt lekker' juist?
Genootschap Onze Taal - Ja, met 'De koffie smaakt lekker' is niets mis. Smaken heeft een heel algemene betekenis: 'een bepaalde smaak hebben'. Welke smaak dat is, blijkt uit het zinsverband. Iets kan bijvoorbeeld lekker, ranzig, goed of naar knoflook smaken. ... lekker' juist? ja, met 'de koffie smaakt lekker' is niets mis

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'Er is stront aan de knikker' vandaan?
Genootschap Onze Taal - 'Er is stront aan de knikker' betekent dat er iets mis is: er dreigt onraad, er zijn problemen of er is ruzie. ... vandaan? 'er is stront aan de knikker' betekent dat er iets mis

                                                                                                                                           
Waar komt advocaat van de duivel spelen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Wie advocaat van de duivel speelt, doet zich voor als een zwartkijker bij een overleg of discussie: hij stelt kritische vragen en maakt op- en aanmerkingen vanuit een zo negatief mogelijk standpunt. Vaak wordt dat gedaan om te kijken of alle minpunten van een plan wel goed in kaart zijn gebracht, of om een beeld te krijgen van wat er allemaal mis zou kunnen gaan. ... zijn gebracht, of om een beeld te krijgen van wat er allemaal mis

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'Als het kalf verdronken is, dempt men de put' vandaan?
Genootschap Onze Taal - 'Als het kalf verdronken is, dempt men de put' wil zeggen: pas nadat er iets fout is gegaan, heeft men de maatregelen genomen die al veel eerder genomen hadden moeten worden. De uitdrukking is dus eigenlijk een verwijt. ... voor situaties waarin men eigenlijk heel goed wist dat er iets mis

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking je handjes (mogen) dichtknijpen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Een zin als 'We mogen onze handjes dichtknijpen met vrienden zoals jullie' betekent dat de sprekers vinden dat ze maar geluk hebben met hun vrienden, bijvoorbeeld omdat ze hulp van hen hebben gehad. Je handen/handjes dichtknijpen betekent dus iets als 'blij zijn met, dankbaar zijn'. ... dichtknijpen dat het zo goed is afgelopen!' ('het ging bijna mis

                                                                                                                                           

Hoe spreek je compromis uit: als [kom-pro- mie] of als [kom-pro- mis]?

Genootschap Onze Taal - Beide zijn juist; compromis kan zowel op zijn Frans als op zijn Nederlands worden uitgesproken. In Nederland is (anders dan in Vlaanderen) de uitspraak met [-mie] het gewoonst. ... spreek je compro mis

                                                                                                                                           
Ordinarium
Muziekbus - De zgn "vaste gezangen". De teksten van de vijf gezangen die tot het ordinarium behoren zijn voor iedere mis hetzelfde, al zijn er incidenteel afwijkingen. Deze vijf gezangen, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus- Benedictus en Agnus Dei worden in de muziekgeschiedenis ook wel kortweg " Mis" genoemd, hoewel een mis in liturgische zin uit meer onderdelen bestaat (zie aldaar). ... vijf gezangen die tot het ordinarium behoren zijn voor iedere mis

                                                                                                                                           

Missa-Solemnis

Muziekbus - Missa Solemnis Plechtige mis. [Lat., feestelijke mis], benaming van een muzikaal genre. Onder „Missa solemnis“ verstaat men een groots opgezette, bijzonder feestelijk vormgegeven miscompositie, die met haar uitgebreide muzikale versiering de normale maat van de liturgische gebruikskunst overstijgt en voorbehouden is voor speciale hoogmissen (bijv. ... mis

                                                                                                                                           
ampul
Kunstbus - Ampul 1. een kannetje gebruikt bij de mis, zie: Ampul (mis) 2. een buisje om injectiestoffen in te bewaren. Ampullen of buretten (mis) Een ampul of buret is een glazen of metalen schenkkannetje dat tijdens de katholieke Mis wordt gebruikt om water en wijn in de miskelk te gieten. ... ampul 1. een kannetje gebruikt bij de mis

                                                                                                                                           

Missa-Brevis

Muziekbus - Missa Brevis Korte mis. In tegenstelling tot een missa longa waarin ook delen met een wisselende tekst zijn opgenomen, is de missa brevis een korte mis bestaande uit de misdelen met een vaste tekst: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. ... mis

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... karel de grote (742 - 814) is er een grote politieke en econo mis

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... gebouwd zijn (met voorkeur voor re en la-modi) en aan de rit mis

                                                                                                                                           
Sint-Pieter
Kunstbus - Sint-Pietersbasiliek De Sint-Pietersbasiliek ( Italiaans: Basilica di San Pietro) is een katholieke kerk en Basilica Major in Barokke architectuur in Vaticaanstad. De kerk werd tussen 1506 en 1626 gebouwd op de plek van het vroegere Circus van Nero in Rome, waar ooit de Apostel en eerste Paus, Petrus, gekruisigd en begraven zou zijn. ... verdieping) van de sint-pietersbasiliek in rome. tijdens kerst mis

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1