YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet minister tweede kamer staatssecretarissen ministerraad biografisch archief ministers minister zonder portefeuille ministerie van buitenlandse zaken minister - zonder portefeuille latijn frans engels staatssecretaris henk kamp coalitie ministeries grondwet regeerakkoord buitenlandse zaken financien kabinetscrisis veiligheid en justitie economische zaken binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties kabinet-den uyl de wilde eerste kamer europese unie raad van ministers minister-president ministerie ministeriele verantwoordelijkheid kabinetsformatie ministers zonder portefeuille raad van state koning thorbecke partijen regering en kabinet : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3075 voor - ministers zonder portefeuille - in 0.316753149032593 seconden.
Zoekterm zonder is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Ministers zonder portefeuille

Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen, zitting in de ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerraad
De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering en kabinet
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... steriele verantwoordelijkheid en vertrouwensregel de ministeriele verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. ... met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kabinetten
In de negentiende eeuw verschoof de macht van de Koning naar de ministers, die verantwoording moesten afleggen aan het parlement. Tevens werd collectieve besluitvorming in de ministerraad geïntroduceerd. ... sinds 1938 kennen we ministers zonder portefeuille. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet
Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. ... sinds 1938 kennen we ministers zonder portefeuille. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister van staat
Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... aanvankelijk (onder willem i en willem ii) waren ministers van staat te beschouwen als minister zonder portefeuille, die ook konden deelnemen aan de kabinetsraad (de vergadering van de ministers onder leiding van de koning). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministeriële verantwoordelijkheid
De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... er bestaat ook een 'ruime benadering', die stelt dat de minister verantwoordelijk is voor alle zaken die binnen zijn portefeuille spelen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie
De voorbereiding van beleid, wetten en regelingen vindt plaats op een ministerie (ook wel: departement). Ook bij het uitvoeren en controleren hiervan hebben ministeries een belangrijke taak, maar soms gebeurt dat ook door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen met een wettelijke taak. ... vaak hing dat samen met de verdeling van ministers over de verschillende partijen. ... een minister met een speciale taak, zonder eigen ministerie wordt minister zonder portefeuille genoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
departement
Ook ministerie. ... ministers zonder 'eigen' departement heten minister zonder portefeuille. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... partijen: onderzoek coalitie tijdens de kabinetsformatie is het vorige kabinet demissionair: de ministers hebben hun ontslag ingediend, maar mogen nog niet naar huis. ... eventueel kan ook een extra ministerspost, bijvoorbeeld een minister zonder portefeuille, bij de onderhandelingen worden gecreeerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... juni 2015 eerste kamer vanaf 9 juni 2015 minister­raad/(kabinet) vvd 16 13 7 (10) pvda 14 8 7 (11) totaal 30 (40%) 21 (28%) bijzonderheden financieel-economisch in februari 2013 besloot minister dijsselbloem tot onteigening van bank/verzekeraar sns-reaal. ... zij werd op 3 november opgevolgd door staatssecretaris dijksma, van wie de portefeuille op economische zaken werd overgenomen door pvda-tweede kamerlid van dam. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gevolgen kabinetscrisis
Het uitbreken van een kabinetscrisis kan, afhankelijk van de oorzaak, verschillende gevolgen hebben. Enkele ministers (meestal van één partij) kunnen bijvoorbeeld ontslag nemen, ministers kunnen hun portefeuilles ter beschikking stellen, er kan een interim-kabinet komen of het zittende kabinet kan demissionair worden. ... het ter beschikking stellen van de portefeuille (of in het geval van minister zonder portefeuille, de functie) betekent dat een minister pas op termijn weg wil, afhankelijk van de uitkomst van bijvoorbeeld een (i - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mansholt, Sicco Leendert (1908-1995)
... confessionele partijen, oordeelden doorgaans gunstig over zijn beleid, mede omdat het de nederlandse landbouw tijdens mansholts ministerschap in het algemeen voor de wind ging. ... mansholts dynamische aanpak zou de totstandkoming van een europees landbouwbeleid aanzienlijk versnellen, maar zonder steun van de franse en nederlandse ministers van landbouw zou dat beleid nooit van de grond zijn gekomen. ... abinetten-beel (1946-1948), -drees-van schaik (1948-1951) en drie van de daaropvolgende kabinetten-drees (1951-1958) zou hij de portefeuille van landbouw beheren. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... inet-beel i (1946-1948) - hoofdinhoud het eerste kabinet-beel wordt gevormd na de eerste naoorlogse verkiezingen en bestaat uit ministers van kvp en pvda, alsmede drie partijloze personen. ... jonkman (pvda) zonder portefeuille minister voor buitenlandse zaken: mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Toetreding Kroatië tot de Europese Unie
Kroatië is op 1 juli 2013 de achtentwintigste lidstaat van de EU geworden. Het land was sinds juni 2004 kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. In oktober 2005 werden de onderhandelingen met het land geopend. ... in 2011 werden ze afgesloten en stemden de europese commissie, de raad van ministers en het europees parlement in met toetreding van kroatie. ... hij kreeg de nieuwe portefeuille consumentenbescherming. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Uijl, Johannes Marten den (1919-1987)
... op 14 april 1965 verruilde den uyl zijn amsterdamse wethouderspost voor het ministerschap van economische zaken in het kabinet-cals. ... nfrontatie met de atoompacifisten aan en kreeg hij zijn zin: een grote meerderheid van het congres durfde de verkiezingsstrijd 'zonder joop' niet aan. ... als wethouder had den uyl onder andere publieke werken, stadsontwikkeling en economische aangelegenheden in zijn portefeuille. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
minister
1.0: hoofd van een ministerie minister 1.0 politicus die deel uitmaakt van het kabinet en de regering en aan het hoofd staat van een ministerie, departement; politicus die de verantwoordelijkheid heeft over een ministerie; hoofd van een ministerie. ... cht mannelijk lidwoord de betekenisklasse persoonsnaam spelling en flexie vorm afbreking enkelvoud minister mi.nis.ter meervoud ministers mi.nis.ters verkleinvorm ministertje mi.nis.ter.tje niet-officiele variant minister woordrelaties hyperoniem politicus synoniem ... ] is milieuvriendelijk [activiteit of handeling] stelt het (leef)milieu centraal + meer kenmerken + toon 4 voorbeelden minister zonder portefeuille minister die een eigen beleidsterrein heeft en deelneemt aan het kabinetsberaad maar geen leiding geeft aan een mi - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... europese financiele waakhonden op 2 december 2009 hebben de europese ministers van financien in brussel besloten tot de oprichting van drie toezichthouders voor de financiele markten: - een europese toezich ... zij hebben een uitzonderingsclausule. ... deze portefeuille externe reserves bestaat onder andere uit amerikaanse dollars en japanse yen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Demissionair kabinet
Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... als een kabinetscrisis ontstaat, wordt het kabinet (en daarmee de ministers) eveneens demissionair. ... een interim-kabinet ontstaat zonder tussentijdse verkiezingen. ... ontslagaanvrage - ter beschikking stellen portefeuilles bij een crisis kunnen ministers of het gehele kabinet hun ontslag aanvragen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
kabinetscrisis 1972: uittreden DS'70
Op 20 juli 1972 viel nogal onverwacht - althans voor de buitenwereld - het een jaar eerder gevormde kabinet-Biesheuvel. De ministers van DS'70 (Drees jr. en De Brauw ) konden zich niet verenigen met het voorgestelde financieel-economische beleid. ... den twee nieuwe ministersposten gecreeerd, volksgezondheid en milieuhygiene en wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid (zonder portefeuille). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Burger, Jacob Albertus Wilhelmus (1904-1986)
... bij de ministers, bij minister-president p.s. ... burger werd aanvankelijk, vanaf 11 augustus 1943, minister zonder portefeuille, later, vanaf 31 mei 1944 tot 27 januari 1945, minister van binnenlandse zaken, belast met de coordinatie van de t - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... daarnaast heeft het europees parlement op 17 februari 2017 een nieuw pakket antiterreurwetten aangenomen, nadat de eu-ministers eerder al akkoord waren gegaan. ... ramopoulos wordt daarbij vanaf augustus 2016 ondersteund door de britse eurocommissaris julian king, die de veiligheidsunie als portefeuille heeft. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 149