YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: minister kabinet tweede kamer ministers henk kamp staatssecretaris ministerraad grondwet ministeriele verantwoordelijkheid koning raad van state algemene zaken regering en kabinet koningin juliana binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties verantwoordelijk functie en positie regering/kabinet ministeries financien economische zaken europese raad eerste kamer minister-president arp staatssecretarissen kabinet-rutte ii chu pvda kvp regering kabinet-balkenende iv ministerie kabinet-balkenende ii wouter bos kabinetsformatie rksp parlement biografisch archief kabinet-balkenende i ministers zonder portefeuille : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1935 voor - ministers verantwoordelijk - in 0.161505937576294 seconden.
Regering en kabinet
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Functie en positie regering/kabinet
De regering bestaat uit de Koning en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De Koning is het staatshoofd maar in de praktijk heeft hij geen macht. Het kabinet bepaalt in gezamenlijkheid het beleid en alle ministers zijn daarvoor verantwoordelijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministeriële verantwoordelijkheid

De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister
De ministers Art. 42, lid 2 van de grondwet, 'De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk' Sinds 1848 zijn de ministers verantwoordelijk voor het bestuur van het land. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
De Koning
Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een Koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van Koningin Juliana. ... positie de koning vormt samen met de ministers de regering. ... de minister(s) zijn verantwoordelijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kabinetten
In de negentiende eeuw verschoof de macht van de Koning naar de ministers, die verantwoording moesten afleggen aan het parlement. Tevens werd collectieve besluitvorming in de ministerraad geïntroduceerd. ... wordt besloten over wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur en beleidsnota's (collegiaal bestuur met een collectieve verantwoordelijkheid), heeft de verantwoordelijkheid van ministers voor hun eigen departement geleid tot een departementale autonomie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... jongste staatssecretarissen gemiddeld zijn ministers bij hun eerste aantreden bijna 50 jaar. ... de vraag rees of ook niet minister staf verantwoordelijk was, maar uiteindelijk nam alleen kranenburg ontslag. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministers zonder portefeuille

Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen, zitting in de ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... conflicten tussen ministers moeten tijdig door de minister-president worden opgelost. ... in die rol is de premier verantwoordelijk voor de rijksvoorlichtingsdienst en voor zaken met betrekking tot het koninklijk huis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Benoemingsprocedure bewindslieden
Aan de benoeming van een minister gaat een hele procedure vooraf: tijdens de kabinetsformatie wordt er gezocht naar kandidaten, vervolgens moeten zij gescreend worden en tot slot voeren zij een gesprek met de formateur, waarin wordt bekeken of er 'enig beletsel is in het heden of verleden van de kandidaat om de functie te aanvaarden'. ... tot slot worden de ministers per koninklijk besluit benoemd. ... openbaarheid en verantwoordelijkheid de inhoud van het gesprek tussen de formateur en de kandidaat-bewindspersoon is vertrouwelijk en wordt dus niet openbaar ge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministers voor 1848

Pas sinds 1848 kennen we kabinetten. Daarvoor waren de ministers op de eerste plaats dienaren van de koning die slechts zelden gezamenlijk vergaderden. Pas in 1842 werd er een geregelde kabinetsvergadering in het leven geroepen. ... er koning willem i koning willem i regeert als een verlicht absolutistisch vorst: hij bepaalt het beleid, neemt besluiten en is verantwoordelijk voor de financien, en hij benoemt en ontslaat de ministers. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 2 Grondwet
In hoofdstuk II van de Nederlandse Grondwet is de positie van de Koning en het kabinet (ministers en staatssecretarissen) vastgelegd. Samen vormen zij de regering. De Grondwet bepaalt dat de ministers verantwoordelijk zijn en dat de Koning onschendbaar is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper)
Coreper bestaat uit de permanente vertegenwoordigers (ambassadeurs) die de belangen van hun lidstaten in Brussel bewaken. Deze permanente vertegenwoordigers bereiden de vergaderingen van de verschillende formaties van de Raad van Ministers voor, en stellen de agenda's vast. ... coreper is ook verantwoordelijk voor de afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Van Europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering
Alvorens een politiek gevoelig voorstel te doen of wetgeving voor te stellen op een terrein waar nog geen EU wetten gelden, zal de Commissie eerst willen vaststellen of het voorstel op politieke steun kan rekenen, door betrokkenen te consulteren na de publicatie van een groenboek of witboek. ... daarbij zijn de europese commissie, het europees parlement en de raad van ministers betrokken. ... de verantwoordelijke commissaris verdedigt het voorstel in het college van commissarissen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1815-1840: onder koning Willem I
Koning Willem I regeert als een verlicht absolutistisch vorst: hij bepaalt het beleid, neemt besluiten en is verantwoordelijk voor de financiën, en hij benoemt en ontslaat de ministers. Die ministers zijn alleen aan hem verantwoording schuldig. - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           
Eurobeleid
Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... in het uiterste geval kan de raad van ministers een boete uitdelen. ... de europese centrale bank is verantwoordelijk voor het eurobeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1848-1872: het tijdperk van Thorbecke
In 1848 komt een belangrijke grondwetsherziening tot stand, waardoor het regeringsstelsel drastisch verandert. Voortaan is niet langer de koning, maar zijn de ministers verantwoordelijk voor het beleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verantwoordelijkheden van de regering

Opvattingen over verantwoordelijkheden van de overheid en hierop aansluitend de regering verschillen tussen personen en ontwikkelen zich in de loop van de tijd. De regering heeft in ieder geval een besturende en handhavende taak. ... het kabinet als geheel en ook individuele ministers en staatssecretarissen zullen in het algemeen ook zelf een bepaald beleid willen voeren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa
De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... andere spelers van de europese unie raad van ministers in deze instelling van de europese unie (kortweg 'de raad van ministers' of nog korter 'de raad' genoemd) zijn de regeringen va ... elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor een of meerdere beleidsgebieden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid, voor zover dit niet is opgedragen aan één van de andere ministeries. De minister-president, Mark Rutte, draagt de verantwoordelijkheid voor het ministerie van AZ en is minister van Algemene Zaken. ... ram ministerie van algemene zaken website ministerie van algemene zaken ministerie bent u op zoek naar specifieke gegevens over ministers van algemene zaken? bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd bij aantreden of aantal ministers per politieke partij? i n het biograf - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 2002: Srebrenica
Op 16 april 2002 boden de ministers en staatssecretarissen van het tweede kabinet-Kok hun ontslag aan naar aanleiding van het rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) over het bloedbad bij Srebrenica. ... minister-president kok en de overige bewindslieden aanvaardden met hun ontslag de politieke medeverantwoordelijkheid voor het feit dat de nederlandse militairen het bloedbad niet hadden kunnen voorkomen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... het duurt vaak tot het eind van het jaar voordat alle onderhandelingen tussen de lidstaten (in de raad van ministers ) onderling en tussen de lidstaten en het europees parlement zijn afgerond. ... dan is er sprake van gedeeld beheer; de lidstaten zijn dan voor een deel verantwoordelijk voor het beheer van uitgaven. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 144