YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek cultuur middeleeuwse middeleeuwse-muziek taal kunst literair nederlandse literatuur nederlands gothic-muziek franse-muziek werkwoord woordkeuze holland-festival-oude-muziek architectuur film kerktoonsoort discant gebouwen design franse london matthijs vermeulen bourgondische stijl modus theodor kroyer pastorale muziekgeschiedenis jonathan harvey kerktoonladder maatstrepen muziekencyclopedie diabolus-in-musica ernst krenek hugo riemann franco-vlaamse-school peter-jan wagemans cesar holland : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6354 voor - middeleeuwse muziek - in 0.27928900718689 seconden.

Middeleeuwse-Muziek

Muziekbus - Middeleeuwse Muziek westerse muziek tussen ca 500 en 1400, tussen de eerste fixatie van het Gregoriaans tot de Nederlandse scholen. Deze periode omvan het Gregoriaans, de gezangen van troubadours en trouvères, de niet-Gregoriaanse kerkelijke en wereldlijke muziek. ... middeleeuwse

                                                                                                                                           

Gothic-muziek

Muziekbus - Binnen de Britse popcultuur kwam de term Gothic in de jaren tachtig in zwang voor een zeer divers aantal muziekgroepen die een op klassieke horrorfilms gebaseerd uiterlijk en een grimmig romantische mentaliteit gemeen hadden (niet te verwarren met gothic metal). ... het genre werd gothic metal genoemd vanwege de voorkeur voor middeleeuwse

                                                                                                                                           

Franse-muziek

Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... de thematiek van de chansons sloot vaak nog aan bij de middeleeuwse

                                                                                                                                           

Holland-Festival-Oude-Muziek

Muziekbus - Holland Festival Oude Muziek Het Festival Oude Muziek is een tiendaags muziekfestival te Utrecht, jaarlijks georganiseerd rond het begin van september door Stichting Organisatie Oude Muziek. Het eerste festival werd in 1982 georganiseerd. ... historische locaties in de utrechtse binnenstad, met name de middeleeuwse

                                                                                                                                           
Kerktoonsoort
Muziekbus - de aan r.k. liturgische muziek ontleende, in de Middeleeuwen algemeen gebruikelijke, thans nog in het Gregoriaans en in veel Protestantse kerkmuziek voortlevende diatonische toonsoorten. of modaal systeem: harmonisch systeem waarbij men gebruik maakt van opeenvolgingen van diatonische tonen, zonder verhoging of verlaging en zonder vaste plaats voor de halve tonen (zie harmonieleer). ... toonsoorten en worden gebruikt in het gregoriaans, in het middeleeuwse

                                                                                                                                           
Discant
Muziekbus - 1. het hoge gedeelte van het toonregister 2. in middeleeuwse muziek veelal de hoogste stem; vandaar 3. sopraan, hoogste vrouwenstem. De sopraanpartij in vocale en instrumentale muziek. Ook wel: op toetsinstrumenten de rechterhelft van het klavier (tegenover "baskant"). ... 1. het hoge gedeelte van het toonregister 2. in middeleeuwse

                                                                                                                                           
Peter-Jan Wagemans
Muziekbus - Nederlands componist, 7 september 1952 Den Haag, Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag orgel (eindexamen 1974), compositie bij Jan van Vlijmen (eindexamen 1975) en muziektheorie (eindexamen 1977) en oriënteerde zich op het gebied van de elektronische muziek in de studio van het conservatorium. ... emotionele lading. hij laat zich zowel inspireren door oude, middeleeuwse

                                                                                                                                           
Bourgondische stijl
Muziekbus - Bourgondische Stijl Het Bourgondische hof werd het centrum van de nieuwe muziek ( ars nova ). Gesteund door hertog Filips de Goede (1419-1467) konden kunstenaars en musici zich ontplooien. Omdat de werkomstandigheden en financiële middelen er zeer gunstig waren, traden componisten uit de Nederlanden, Engeland en Italië graag in dienst van het Bourgondische hof. ... de thematiek van de chansons sloot vaak nog aan bij de middeleeuwse

                                                                                                                                           
Hugo Riemann
Hugo Riemann
Muziekbus - Karl Wilhelm Julius Hugo Riemann geboren Gross-Mehlra bij Sondershausen, 18 juli 1849, gestorven Leipzig, 10 juli 1919 Duits musicoloog Hugo Riemann wordt met zijn Functieleer, Handboek der Muziekgeschiedenis en Muzieklexicon als een van de grondleggers van de moderne muziekwetenschap beschouwd. ... van blijvende betekenis gebleken. in zijn transcripties van middeleeuwse

                                                                                                                                           
Jonathan Harvey
Jonathan Harvey
Muziekbus - Jonathan Harvey geb. Sutton Coldfield 3-5-1939 Engels componist Jonathan Harvey studeerde zang aan het St Michael's College van Tenbury. Hij won een studiebeurs van Repton om naar St. John's College in Cambridge te gaan waar hij studeerde bij Erwin Stein, na wiens dood hij zijn studie compositie en analyse voortzette bij Hans Keller, waarop hij zijn doctoraaldiploma behaalde. ... de mystiek, onderwijl kennis makend met de werkwijzen uit de middeleeuwse

                                                                                                                                           
Theodor Kroyer
Muziekbus - Theodor Kroyer geboren München 9-9-1873, gestorven Wiesbaden 12-1-1945 Duits musicoloog Theodor Kroyer was achtereenvolgens hoogleraar te München, Heidelberg, Leipzig en Keulen. Kroyer heeft vele waardevolle studies gepubliceerd, in het bijzonder over de Middeleeuwse en renaissance muziek. ... waardevolle studies gepubliceerd, in het bijzonder over de middeleeuwse

                                                                                                                                           
Kerktoonladder
Muziekbus - Ook wel kerktonen of middeleeuwse modi genoemd. Het systeem van de modi werd met de naamgeving overgenomen van de muziek uit de oudheid (Byzantium en Griekenland), waarbij wel enige afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke systeem ontstonden. ... ook wel kerktonen of middeleeuwse

                                                                                                                                           

muziekgeschiedenis

Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... de thematiek van de chansons sloot vaak nog aan bij de middeleeuwse

                                                                                                                                           
Ernst Krenek
Muziekbus - Ernst Krenek geboren Wenen, 23-8-1900, gestorven Palm Springs, 22-12-1991 Oostenrijks componist en schrijver over muziek Vanaf 1906 kreeg Ernst Krenek zijn eerste muziekonderricht en schreef hij zijn eerste composities en in 1916 ging hij naar de Weense Muziek Academie, waar hij les kreeg van Franz Schreker. ... electronische muziek en maakte hij een studie van het middeleeuwse

                                                                                                                                           
Modus
Muziekbus - toongeslacht, terdege te onderscheiden van toonsoort; de modus wordt bepaald naar de onderlinge verhouding van de tonen van een toonsoort; in de middeleeuwse muziek bestonden er evenveel modi als er toonsoorten in gebruik waren; de moderne muziekbeoefening behield hiervan slechts twee, het majeur en het mineurgeslacht. ... de onderlinge verhouding van de tonen van een toonsoort; in de middeleeuwse

                                                                                                                                           
Maatstrepen
Muziekbus - Maatstreep ( Frans: barre de mesure; Duits: Takstrich; Engels: bar) is de lijn die de begrenzing van de metrische eenheid aangeeft en verticaal de gehele notenbalk doorsnijdt. De middeleeuwse muziek in mensuraalnotatie kent de maatstreep niet, zij komt voor het eerst voor in de 15de eeuwse tabulatuurnotatie. ... aangeeft en verticaal de gehele notenbalk doorsnijdt. de middeleeuwse

                                                                                                                                           
Franco-Vlaamse-School
Muziekbus - Franco Vlaamse School De Franco- Vlaamse School of Nederlandse School genoemd, is een stijlrichting van polyfone vocale muziek in de 15e- en 16e eeuw. Een nationalistische reflex ligt wellicht aan de oorsprong van de onderscheiden benamingen die Nederlandse, Franse en Vlaamse muziekwetenschappers voor de polyfonisten uit de Lage Landen hebben bedacht. ... de thematiek van de chansons sloot vaak nog aan bij de middeleeuwse

                                                                                                                                           
Pastorale
Muziekbus - De pastorale (pastoralen, pastorales) [Lat.], herderslied 1 aanduiding voor muziek met een landelijk karakter. 2 muziekstuk waarin het landleven wordt verheerlijkt 3 dicht- of prozastuk over het herdersleven pastoraal ( bijvoeglijk naamwoord) 1 betr. ... wijze die aan het gemoedelijke landleven moet herinneren. de middeleeuwse

                                                                                                                                           

Muziekencyclopedie

Muziekbus - Is in het algemeen een verzamelwerk dat in systematische of alfabetische volgorde inlichtingen en verklaringen geeft over in de muziek gebruikte begrippen en termen, en gegevens verschaft over personen, werkzaam op het terrein der muziek. ... het eerste grote werk van encyclopedisch karakter waarin het middeleeuwse

                                                                                                                                           
Matthijs Vermeulen
Matthijs Vermeulen
Muziekbus - Nederlands componist, essayist, (muziek)criticus, Helmond 8 februari 1888 – Laren (Nh) 26 juli 1967 Matheas of Mat­theus Christia­nus Franciscus van der Meulen, bekend sinds 1915 onder de (artiesten)naam Matthijs Vermeulen, werd op 8 februari 1888 in Hel­mond geboren als oudste zoon van de smid Franciscus Jacobus van der Meulen en Maria Adriana Wonderval. ... polymelodische conceptie greep de componist terug op de oude, middeleeuwse

                                                                                                                                           
Diabolus-In-Musica
Muziekbus - Lett. " Duivel in de muziek", Middeleeuwse uitdrukking voor het interval van de overmatige kwart dat vermeden moest worden. Term voor de overmatige kwart/ verminderde kwint (of "tritonus", omdat dit interval bestaat uit drie hele tonen), dat in de muziektheorie uit die tijd om melodische redenen verboden was. ... lett. " duivel in de muziek", middeleeuwse

                                                                                                                                           
ballet
Muziekbus - Ballet 1a. Essentieel een door een choreograaf uitgewerkte dansschepping, waarin door meerdere dansers een handeling ontwikkeld wordt. Door verruiming van begrip, eveneens de dansintermezzi in de opera en alle groepsdansen van abstracte en absolute opvatting. ... vooral ontleend aan de griekse of romeinse mythologie en aan middeleeuwse

                                                                                                                                           
Orkest de Volharding
Muziekbus - Orkest De Volharding Nederlands oudste 'gedemocratiseerde' orkest, orkest is in 1972 opgericht door de componist Louis Andriessen (1939) met klassieke en jazz-musici als saxofonist Willem Breuker en bestond in de beginjaren onder meer uit Toon van Ulsen, Willem van Manen en Bernard Hunnekink. ... soorten muziek ten gehore werden gebracht: avantgarde, middeleeuwse

                                                                                                                                           
Peter Maxwell Davies
Muziekbus - (Sir sinds 1987) geb. Manchester 8-9-1934 Brits componist Zijn eerste belangrijke muzikale ervaring deed hij op toen hij vier jaar was bij een uitvoering van Gilbert and Sullivan's The Gondeliers en vlak hierna kreeg hij pianolessen. ... de titel verwijst naar een van de fundamentele beginselen van middeleeuwse

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6