YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: melanie schultz van haegen-maas geesteranus drs. m.h. (melanie) schultz van haegen-maas geesteranus europese commissie europese unie europees parlement minister raad van de europese unie gewone wetgevingsprocedure staatssecretaris ministerie lidstaten gekwalificeerde meerderheid comite van permanente vertegenwoordigers eu-landen hof van justitie van de europese unie raad kabinet-rutte i henk kamp transport ministerie van europese investeringsbank regionaal beleid violeta bulc beleid vervoer waterstaat, handel en nijverheid binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste sharon dijksma vicky maeijer (pvv) vervoer bas eickhout (gl) matthijs van miltenburg (d66) raad vervoer raad vervoer, telecommunicatie en energie wim van de camp (cda) energie telecommunicatiebeleid europese ministers van economische zaken : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12589 voor - melanie schultz van haegen maas geesteranus - in 0.852208137512207 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Drs. M.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Melanie Schultz van Haegen (1970) is sinds 14 oktober 2010 minister van Infrastructuur en Milieu. Eerder was zij van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten-Balkenende I, II en III. ... m.h. ( melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) draagt zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer en het water- en milieubeheer van ons land. Sinds mei 2015 is het ministerie ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. ... en stralingsbescherming. de huidige minister van ienm is melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... nederland kan in deze raad vertegenwoordigd worden door: - melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)
De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. ... in deze raad onder meer vertegenwoordigd worden door: - melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2003
Op 22 januari 2003 werden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De verkiezingen waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende I. De grote winnaar was de PvdA. Met de nieuwe lijsttrekker Wouter Bos boekte de partij 19 zetels winst en kwam op 42 zetels. ... pieter omtzigt (juni 2003) cda 51 jan boelhouwer pvda 7 melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... welzijn en sport schultz van haegen-maas geesteranus, m.h. ( melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende III (2006-2007)
Het kabinet-Balkenende III van CDA en VVD werd gevormd, nadat op 29 juni 2006 de D66-Tweede Kamerfractie het vertrouwen in uit het kabinet-Balkenende II had opgezegd en de D66-ministers zich daaruit hadden terugtrokken. ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte I (2010-2012)
De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende I (2002-2003)
De Tweede Kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer LPF en verlies voor de deelnemers aan Paars (PvdA, VVD, D66). CDA, LPF en VVD stuurden aan op vorming van een kabinet en slaagden daarin. ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende II (2003-2006)
Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tolheffing in Duitsland
Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wanneer moet je een komma gebruiken?
Er zijn geen vaste regels te geven voor het gebruik van komma's. Wanneer op welke plaats komma's gebruikt moeten worden, hangt af van het zinsverband. Er zijn echter wel enkele algemene uitgangspunten. ... melanie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mr.dr. A. (Anton) van Gijn

Vooraanstaand econoom uit de oud-liberale school, pleitbezorger van vrijhandel en specialist op het gebied van de openbare financiën. Kwam uit een Dordtse patriciërsfamilie. In 1909 thesaurier-generaal en in die functie steun en toeverlaat van enkele ministers van Financiën. ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner
Piet Hein Donner (1948) is sinds 1 februari 2012 vicepresident van de Raad van State. Hij was van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 was hij minister van Justitie en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
H.G.J. (Henk) Kamp
Henk Kamp (1952) is sinds 5 november 2012 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was eerder in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. E.M.J. (Lilianne) Ploumen
Drs. Lilianne Ploumen (1962) is sinds 5 november 2012 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte II en is sinds 23 maart 2017 lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. G. (Gerrit) Zalm
Met twaalf jaar de langstzittende minister van Financiën. Kwam uit een eenvoudig milieu (zijn vader was kolenboer); hardwerkend en wars van dikdoenerij. Doorliep na een studie economie een ambtelijke loopbaan en werd gezaghebbend directeur van het Planbureau. ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Melanie

Folk-pop singer/songwriter uit Queens, New York die in 1970 een nummer 1-hit scoort met 'Lay Down (Candles In The Rain)' (later gecoverd door Meredith Brooks) en verder de Top 10 haalt met 'Beautiful People' (later gecoverd door Mathilde Santing), 'Peace Will Come (Accoring To Plan)', 'Stop I Don't Wanna Hear It Anymore' en 'Brand New Key'. ... melanie - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Melanie Bonajo

Melanie Bonajo (1978) Fotografie is voor Bonajo een middel om het leven te onderzoeken en te experimenteren met haar eigen grenzen en die van anderen. Alledaagse relaties en handelingen van mensen neemt de kunstenaar als uitgangspunt voor haar werk. ... melanie - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Jacob Schultz

Jacob Schultz(e), zie Jacob d.J. ... melanie - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Kop-van-Zuid

Kop van Zuid ... melanie - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Land van Maas-en-Waal

Het Land van Maas en Waal is een streek in de Nederlandse provincie Gelderland, gelegen tussen de rivieren de Maas en de Waal. ... melanie - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Vrouwen in de VVD
De VVD is vanaf haar ontstaan een sterk emancipatorische partij geweest, waarin vrouwen steeds een belangrijke rol speelden. De VVD zette zich (vaak samen met de PvdA en later met D66 ) in voor gelijke rechten van mannen en vrouwen. ... melanie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 40