YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst meester-van-de-kruisafneming cultuur meester van flemalle taal kabinet van leeuwen aaneenschrijven muziek sam van houten uitdrukkingen en spreekwoorden hoofdletter of kleine letter afkortingen samenstelling minister grondwet kabinet-de meester titulatuur de meester cort van der linden goeman borgesius kabinet-heemskerk reiger vrij-liberalen j.e.n. schimmelpenninck van der oye kabinet-de meester (1905-1908) van hamel de beaufort tweede kamer eerste kamer ppr verhagen literair documentatiecentrum nederlandse politieke partijen kabinetscrisis tweede kamerleden alexander pechtold liberale unie kabinet-schermerhorn/drees biografisch archief : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8044 voor - meester van de kruisafneming - in 0.66445779800415 seconden.
Zoektermen van en de behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Meester-van-de-Kruisafneming

Kunstbus - Meester van de Kruisafneming De 'Meester van de Kruisafneming in de verzameling Figdor' (de officiële naam van deze onbekende kunstenaar) heeft zijn ingewikkelde naam te danken aan een schilderij dat niet meer bestaat. ... meester

                                                                                                                                           

Meester van Flemalle

Kunstbus - Meester van Flémalle Meester van Flémalle is de noodnaam voor een anonieme schilder uit de Zuidelijke Nederlanden, behorende tot de school van de Vlaamse Primitieven. Samen met Jan van Eyck en Rogier van der Weyden speelde hij een beslissende rol in de geschiedenis van de Nederlandse en bijgevolg ook de Europese schilderkunst van de vijftiende eeuw. ... meester

                                                                                                                                           

Wat is de afkorting van de titel meester: Mr., Mr, mr. of mr?

Genootschap Onze Taal - De afkorting van de titel meester krijgt een kleine letter en een punt; mr. is dus de juiste schrijfwijze. ... is de afkorting van de titel meester

                                                                                                                                           

Kabinet-De Meester (1905-1908)

Parlement & Politiek - Dit door Goeman Borgesius geformeerde liberale minderheidskabinet wordt geleid door de Unie-liberaal De Meester. Hij is een vroegere vicepresident van de Raad voor Nederlandsch-Indië; na de Gouverneur-Generaal de hoogste gezagsdrager in Indië. ... meester

                                                                                                                                           

Schrijf je woorden die met meester beginnen altijd met een streepje?

Genootschap Onze Taal - Nee, alleen in functiebenamingen waarin meester de betekenis heeft 'de meesterproef afgelegd hebbend, zelfstandig werkend', komt er een streepje na meester. Meester- is dan de tegenhanger van leerling-. ... je woorden die met meester

                                                                                                                                           

Mr. Th.H. de Meester

Parlement & Politiek - Tamelijk onbekende Indische bestuurder, die in 1905 leider werd van een door Goeman Borgesius geformeerd liberaal minderheidskabinet ('een kabinet van kraakporselein'). Aan dit kabinet-De Meester - ook wel 'de Staalmeesters' genoemd - kwam al na tweeënhalf jaar een einde, nadat in 1907 minister Staal al had moeten aftreden na een eerste kabinetscrisis. ... th.h. de meester

                                                                                                                                           
Liberale Unie
Parlement & Politiek - De Liberale Unie werd in 1885 opgericht. In de unie werden de liberale kiesverenigingen verenigd. Zij gold als gematigd vooruitstrevend, zeker nadat de conservatieve vleugel zich rond 1894 had afgescheiden. ... goeman borgesius, tak van poortvliet, rink, fock, lely en de meester

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1907: Oorlogsbegroting verworpen
Parlement & Politiek - Op 9 februari 1907 verwierp de Eerste Kamer met 27 tegen 17 stemmen de begroting van Oorlog voor 1907. Het kabinet-De Meester diende na deze nederlaag zijn ontslag in. Na mislukte pogingen om een nieuw kabinet te vormen, waarbij onder meer Senaatsvoorzitter Schimmelpenninck van der Oye als informateur optrad, kwam het kabinet op 7 april 1907 terug op die ontslagaanvragen. ... 17 stemmen de begroting van oorlog voor 1907. het kabinet-de meester

                                                                                                                                           

Meester-van-de-Kerkprediking

Kunstbus - Deze onbekende schilder uit de 16de eeuw dankt zijn noodnaam aan een schilderij in het Rijksmuseum, 'De Kerkprediking'. Men vermoedt dat hij een van de leerlingen van Cornelis Engebrechtsz was, een Leidse schilder met een groot atelier en veel leerlingen. ... meester

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Parlement & Politiek - Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... onder meer de vries (staatsraad), heemskerk (staatsraad), de meester

                                                                                                                                           

Meester-van-Alkmaar

Kunstbus - De Meester van Alkmaar dankt zijn naam aan een door hem vervaardigde serie van zeven panelen uit 1504 waarop 'De zeven werken van barmhartigheid' zijn afgebeeld. Deze panelen maakte de schilder in opdracht van de broederschap van de Heilige Geest voor de Laurenskerk in Alkmaar. ... meester

                                                                                                                                           

Waar komt een bezem in de mast voeren vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Een bezem in de mast voeren betekende 'meester zijn over de zee, de heerschappij over de zeeën hebben'. Je kunt het ook algemener opvatten: 'laten zien dat je de overwinnaar bent'. ... en wat betekent het? een bezem in de mast voeren betekende ' meester

                                                                                                                                           
Louis de Meester

Louis de Meester

Muziekbus - Louis de Meester geboren Roeselare 28 oktober 1904, gestorven Gent 1987 Belgisch componist Louis de Meester was autididact op muzikaal gebied, doch leerde al snel piano en viool spelen evenals notenlezen. ... de meester

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... algemeen stemrecht. in 1907 stelde het liberale kabinet-de meester

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet
Parlement & Politiek - Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... de begroting van oorlog (defensie) van het kabinet-de meester

                                                                                                                                           
Meester-van-de-Boodschap-van-Aix

Meester-van-de-Boodschap-van-Aix

Kunstbus - Meester van de Boodschap van Aix (Barthélemy d' Eyck ?) Middenpaneel: De boodschap aan Maria, Aix-en- Provence, Sainte-Madeleinekerk linkerluik: De profeet Jesaja (op keerzijde Maria Magdalena), Rotterdam, Boymans-van Beuningenmuseum, nr. ... meester

                                                                                                                                           

Jonge Socialisten in de PvdA (JS)

Parlement & Politiek - Deze organisatie is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van de PvdA. De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) wil jongeren interesseren voor politiek en jongerenparticipatie bevorderen in politieke en maatschappelijke zin. ... congressen. prominente ex-leden nieuwe koers eibert meester

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer

Parlement & Politiek - Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... de eerste kamer bracht ook de liberale kabinetten- de meester

                                                                                                                                           

Bond van Vrije Liberalen (BVL)

Parlement & Politiek - Op 23 juni 1906 werd de Bond van Vrije Liberalen opgericht, hoewel er al sinds het einde van de jaren 1870 sprake was van oud-liberalen, later aangeduid als vrije liberalen. De conservatieve oud- of vrije liberalen stonden tegenover de gematigd vooruitstrevende Liberale Unie. ... kabinet-van tienhoven. ook van de liberale kabinetten-de meester

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Klik op de afbeelding' of 'Click op de afbeelding'?

Genootschap Onze Taal - 'Klik op de afbeelding' is juist. Alle recente naslagwerken vermelden het werkwoord klikken, en niet clicken, in de 'computermuis-betekenis'. Volgens de grote Van Dale (2005) betekent klikken 'de knop van een computermuis indrukken en loslaten om een programma of functie te (des)activeren of een link te volgen'. ... betekenissen heeft, zoals 'verraden' ('jim klikte bij de meester

                                                                                                                                           

Meester-Met-de-Dobbelsteen

Kunstbus - Meester met de Dobbelsteen Meester met de Dobbelsteen (werkzaam ca. 1530 - ca. 1560) Deze onbekende Italiaanse kunstenaar dankt zijn noodnaam aan de manier waarop hij zijn prenten meestal signeerde: met een dobbelsteentje. ... meester

                                                                                                                                           

Minderheidskabinet

Parlement & Politiek - Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... door de eerste kamer verworpen. het liberale kabinet-de meester

                                                                                                                                           

Welke titel mag je tegenwoordig voeren na het afronden van een hbo- of universitaire opleiding?

Genootschap Onze Taal - Welke titel iemand mag voeren die een hbo- of universitaire opleiding heeft gevolgd, hangt af van het niveau van de opleiding, en de studierichting. Bovendien mag de afgestudeerde tegenwoordig kiezen tussen de 'oude titels', zoals drs. ... omgeving of techniek ingenieur, afgekort tot ir. wo, rechten meester

                                                                                                                                           
Kabinetscrises
Parlement & Politiek - Een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met Tweede Kamer of Eerste Kamer ten val komen. Bij interne conflicten kan worden gedacht aan een meningsverschil tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel dat in behandeling is. ... in tweede lezing tot het uit de grondwet halen van de burge meester

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7