YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: meervoudsvorming taal apostrof afleiding afkortingen verkleinwoord lastige woorden engels samenstelling betekenis etymologie trema uitspraak en klemtoon buigings-n woordkeuze enkelvoud/meervoud lidwoord hoofdletter of kleine letter accenten titulatuur woordgebruik aardrijkskundige namen woordgeslacht bijvoeglijk naamwoord getallen oude naamvallen c/k stijlfouten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 48 voor - meervoudsvorming - in 0.00797700881958008 seconden.
Wat is juist: gsm'etje of gsm-metje? En is het meervoud gsm's?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van gsm is gsm's, en de verkleinvorm luidt gsm'etje. ... s of een x: die krijgen apostrof + en. het doet er dus bij de meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van retour: retours of retouren?
Genootschap Onze Taal - Retour heeft twee meervouden: zowel retours als retouren is goed. Welke vorm gekozen moet worden, hangt af van de betekenis. ... retouren zaten vandaag drie beschadigde t-shirts.' trefwoorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van curriculum vitae?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van curriculum vitae is curricula vitae. ... / kandidaten-notaris valuta / valuta's trefwoorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Kan deze een n krijgen als ermee wordt verwezen naar meer personen?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat kan wel, maar het meervoud dezen is wel ongewoon en nogal formeel. Het kan alleen worden gebruikt bij de verwijzing naar meer personen; dus niet bij de verwijzing naar dieren, dingen, begrippen, enz. ... verwante adviezen voor deze / voor dezen trefwoorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Waarom krijgt epidemieën twee e's aan het eind van het woord, en koloniën maar één?
Genootschap Onze Taal - Dat heeft te maken met de klemtoon. Als de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep valt – zoals in epidemíé – is de meervoudsuitgang -en: epidemieën. Het trema op de laatste e is nodig om te voorkomen dat we het woord uitspreken als [epidemiejeen]. ... / bijouterien naif / naief orgieen / orgien trefwoorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Schrijf je langste of langsten in de volgende zin: 'Nederlandse vrouwen zijn de langste(n) van de wereld'?
Genootschap Onze Taal - Dat hangt van de betekenis af: ... / spinachtigen trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings-n meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Kun je het schrijven (in de betekenis 'brief') ook in het meervoud zetten?
Genootschap Onze Taal - Ja, grammaticaal gezien kan dat, al zal de schrijvens veel mensen vreemd in de oren klinken. ... dat er van dit woord geen meervoudsvorm bestaat. trefwoorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is juist: tapas of tapa's?
Genootschap Onze Taal - Tapas en tapa's zijn beide juist. De vorm tapas komt veruit het meest voor. ... door de apostrof achterwege te laten. trefwoorden apostrof meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen doctor en dokter? En wat is de juiste meervoudsvorm van die woorden?
Genootschap Onze Taal - Een doctor is iemand die aan een universiteit is gepromoveerd. Een dokter is een arts. ... adviezen dr / dr / dr. / dr. trefwoorden betekenis c/k meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Je leest weleens over de plaats delict: de plaats waar een misdrijf of overtreding heeft plaatsgevonden. Is dat een juiste woordkeus?
Genootschap Onze Taal - Plaats delict is een ingeburgerde verkorte vorm van de plaats van het delict, oftewel: de plaats waar het delict gebeurde. Deze verkorte vorm is naar alle waarschijnlijkheid overgenomen uit het politie- of het juridisch jargon. ... ook onze spellingwebsite spellingsite.nu. trefwoorden lidwoord meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is juist: dreumessen of dreumesen? En bajessen of bajesen?
Genootschap Onze Taal - In het meervoud van dreumes en bajes zit maar één s: dreumesen, bajesen. ... hilversumer / hilversummer trefwoorden lastige woorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is het juiste meervoud van perpetuum mobile ('toestel dat zichzelf eeuwig blijft bewegen'): perpetuum mobile's of perpetua mobilia?
Genootschap Onze Taal - Zowel de Latijnse meervoudsvorm perpetua mobilia als de vernederlandste vorm perpetuum mobile's is goed. ... over de apostrof in het meervoud vindt u hier. trefwoorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van behandelaar: behandelaars of behandelaren?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van behandelaar kan zowel behandelaars als behandelaren zijn. Behandelaars is het gewoonst. Behandelaren komt wat formeel over en is in de praktijk minder gebruikelijk. ... gewoner is. verwante adviezen sponsors / sponsoren trefwoorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je het meervoud van display: als display's of als displays?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is displays, zonder apostrof. Als er voor de slot- y van een woord een klinker staat (zoals de a in display ), komt de s in het meervoud direct aan het woord vast. ... verwante adviezen babies / baby's trefwoorden apostrof engels meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is juist: extraneï of extranei?
Genootschap Onze Taal - Extranei, zonder trema, is de juiste meervoudsvorm van extraneus (iemand die examen aflegt zonder de betrokken school of universiteit te hebben bezocht). We spreken deze woorden uit als [eks-tra-nee-ie] en [eks-tra-nee-us]. ... geuit / geuit klinkerbotsing in afleidingen trefwoorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Je hoort steeds vaker euri als meervoud van euro. Is dat wel juist?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van euro is euro's, net zoals auto's het meervoud is van auto en foto's het meervoud van foto. De vorm euri is net zo fout als auti en foti, en komt met name als opzettelijke overdrijving voor. ... / euro's / euro's euro… / euro… (samenstellingen) trefwoorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Is het spinachtige of spinachtigen in de zin 'De teek behoort tot de spinachtige(n)'?
Genootschap Onze Taal - Spinachtigen met een meervouds-n is juist: 'De teek behoort tot de spinachtigen. ... van de wereld zelfstandig naamwoord trefwoorden buigings-n meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Zijn de woorden pollen en gluten enkelvoud of meervoud?
Genootschap Onze Taal - Pollen en gluten zijn van oorsprong enkelvoudsvormen. Dat geldt zowel in het Latijn ( gluten betekende in die taal 'lijm' en pollen 'tarwebloem') als in het Nederlands. Ze hebben eigenlijk allebei het lidwoord het: het pollen en het gluten. ... je allergisch voor kunt zijn. trefwoorden enkelvoud/meervoud meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Hoe spreek je compromis uit: als [kom-pro- mie] of als [kom-pro- mis]?
Genootschap Onze Taal - Beide zijn juist; compromis kan zowel op zijn Frans als op zijn Nederlands worden uitgesproken. In Nederland is (anders dan in Vlaanderen) de uitspraak met [-mie] het gewoonst. ... compromisje (uitspraak: [kom-pro- mis-je]) trefwoorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is juist: bv's of bv'en?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van bv ('besloten vennootschap') is bv's. ... / soa's (meervoud) trefwoorden afkortingen afleiding apostrof meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is het juiste meervoud van handvat: handvaten of handvatten?
Genootschap Onze Taal - Handvaten en handvatten zijn allebei correct. Handvatten is de oudste vorm; daarom krijgt dit meervoud nog steeds vaak de voorkeur. Alle recente naslagwerken, waaronder de Spellingwijzer Onze Taal en het officiële Groene Boekje vermelden echter beide meervouden. ... waarin over "yzere handvaten" wordt geschreven. trefwoorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Waarom heeft ei het meervoud eieren en niet eien?
Genootschap Onze Taal - Eieren is een vrij uitzonderlijke vorm. Verreweg de meeste Nederlandse woorden hebben een meervoud op -s of -en. Er zijn maar weinig woorden met een meervoudsuitgang -eren: bladeren, gelederen, gemoederen, goederen, hoenderen, kalveren, kinderen, lammeren, liederen, raderen, runderen, volkeren en beenderen (in de betekenis 'botten'). ... wordt een 'stapelmeervoud' genoemd. trefwoorden etymologie meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is het juiste meervoud van slechterik: slechterikken of slechteriken?
Genootschap Onze Taal - Slechteriken is juist. ... stencilen / stencillen trefwoorden lastige woorden meervoudsvorming

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van mailing? Mailings of mailingen?
Genootschap Onze Taal - Hoewel het meervoud mailingen in de praktijk steeds meer voorkomt, geven alle woordenboeken als enige juiste meervoud mailings. Ook wij hebben een sterke voorkeur voor deze vorm. ... ondernemingen, stromingen, etc. trefwoorden engels meervoudsvorming

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 20