YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: meerderheidsstelsel evenredige vertegenwoordiging kiesstelsel sgp kabinetsformatie coalitie partij voor de dieren christenunie tweede kamerverkiezingen van 2012 tweede kamer districtenstelsel arp katholieken commissie-de koning liberalen staatscommissie-cals/donner tweekamerstelsel pvda kiesdrempel evenredige vertegenwoordig antirevolutionairen tak van poortvliet d'66 sam van houten kabinet-cort van der linden thorbecke minister heemskerk kabinet-balkenende ii tweestemmenstelsel historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht kabinet-de meester thom de graaf pijnacker hordijk grondwetsherziening van 1848 meer over vrouwenkiesrecht kiesstelsels in de eu nationale conventie gemengd kiesstelsel minister de graaf minister pechtold : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 23 van 23 voor - meerderheidsstelsel - in 0.0106799602508545 seconden.

Meerderheidsstelsel

Parlement & Politiek - Een meerderheidsstelsel is een kiesstelsel waarin een partij in een gebied (district) een meerderheid moet behalen om zetels te veroveren. Er zijn hierbij twee mogelijkheden: een stelsel waarbij een absolute meerderheid (de helft + 1) moet worden gehaald of een stelsel waarbij een relatieve meerderheid volstaat: de partij die de grootste is in een district krijgt de zetel(s). ... meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Kiesstelsels in de Europese Unie
Parlement & Politiek - Het kiesstelsel van Nederland is op evenredige vertegenwoordig (EV) gestoeld en kent geen districtenstelsel. De lidstaten van de Europese Unie kennen verschillende soorten kiesstelsels. Evenredige vertegenwoordiging en het meerderheidsstelsel wisselen elkaar af. ... soorten kiesstelsels. evenredige vertegenwoordiging en het meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Tweestemmenstelsel
Parlement & Politiek - Het tweestemmenstelsel is een kiesstelsel op basis van evenredige vertegenwoordiging, waarbij deels via een meerderheidsstelsel (districtenstelsel) wordt bepaald wie de zetels gaan bezetten. Het stelsel bestaat sinds 1953 in Duitsland, en daarom wordt ook wel gesproken van het Duitse kiesstelsel. ... basis van evenredige vertegenwoordiging, waarbij deels via een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1918
Parlement & Politiek - De Tweede Kamerverkiezingen van 1918 zijn de eerste waarbij alle mannen mogen meestemmen. Het zijn tevens de eerste verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Er wordt niet meer per district gestemd volgens een meerderheidsstelsel, maar kiezers brengen hun stem uit op een persoon die op een kandidatenlijst van een partij staat. ... er wordt niet meer per district gestemd volgens een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Districtenstelsel
Parlement & Politiek - Bij een districtenstelsel wordt het land in twee of meer districten verdeeld, waarin afgevaardigden worden gekozen. Het aantal districten kan variëren en het is denkbaar dat per district meerdere afgevaardigden worden gekozen. ... district meerdere afgevaardigden worden gekozen. vaak worden meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Kiesstelsel
Parlement & Politiek - De wijze waarop de volksvertegenwoordiging wordt gekozen, noemen we het kiesstelsel. Dit stelsel is medebepalend voor het type volksvertegenwoordiging en het type bestuur dat een land heeft. In Nederland hebben we evenredige vertegenwoordiging. ... groot-brittanie, frankrijk en de verenigde staten hebben een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... eenderde deel van de kamer werd vernieuwd. tot 1922 gold een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017
Parlement & Politiek - Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. ... er wordt niet meer per district gestemd volgens een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Periode 1918-1939: Interbellum
Parlement & Politiek - De tijd tussen de twee wereldoorlogen (het Interbellum) heeft twee belangrijke kenmerken. Ten eerste is dat de verzuiling van de samenleving. En tweede het overwicht van de drie confessionele partijen, RKSP, ARP en CHU. ... er wordt niet meer per district gestemd volgens een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Inpassing gekozen minister-president in de parlementaire democratie
Parlement & Politiek - Het grootste probleem bij de invoering van een gekozen minister-president is de inpassing in de parlementaire democratie. Niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de minister-president kan zich in dat geval beroepen op de steun van de kiezers. ... kiesstelsel voor de tweede kamer in te voeren, namelijk een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Kiezers
Parlement & Politiek - In onze parlementaire democratie worden de personen die het land besturen, tijdens vrije verkiezingen gekozen door het volk. Dit zijn in Nederland in principe alle Nederlanders van 18 jaar of ouder die niet van het kiesrecht zijn uitgesloten bij een rechterlijke uitspraak. ... groot-brittanie, frankrijk en de verenigde staten hebben een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Verenigd Koninkrijk
Parlement & Politiek - Het Verenigd Koninkrijk omvat Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Hoewel het Verenigd Koninkrijk niet langer het centrum is van een machtig imperium, blijft het één van de machtigste Europese landen. ... niet tegenhouden. kiesstelsel het britse kiesstelsel is een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Duitsland
Parlement & Politiek - Duitsland is al eeuwenlang een economische, militaire en politieke grootmacht in Europa. Na de Tweede Wereldoorlog was het land verdeeld. Daaraan kwam pas in 1989 een eind, toen de Berlijnse Muur werd gesloopt. ... van vijf procent. via regio's worden op basis van een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Kamerontbinding
Parlement & Politiek - Als een kabinet gevallen is, wordt als regel de Tweede Kamer ontbonden. De regering heeft Grondwettelijk het recht hiertoe. Kamerontbinding maakt het mogelijk een politiek geschil aan de kiezers voor te leggen. ... drie jaar werd eenderde vernieuwd), eerste kamerleden via een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Bulgarije
Parlement & Politiek - Bulgarije is in 681 gesticht door Khan Asparoukh. Het was een van de eerste staten in Europa. De geschiedenis van de hoofdstad, Sofia, gaat 5.000 jaar terug, en in de laatste 100 jaar is de bevolking van het land met een factor 100 gegroeid. ... de provincies en de grootste steden door middel van het meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Kabinet-Cort van der Linden (1913-1918)
Parlement & Politiek - Het liberale extraparlementaire kabinet-Cort van der Linden loodst Nederland door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en brengt de belangrijke Grondwetsherziening van 1917 tot stand. Hierdoor worden de kiesrecht- en schoolstrijd beëindigd. ... hierdoor worden de kiesrecht- en schoolstrijd beeindigd. het meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Evenredige vertegenwoordiging
Parlement & Politiek - Evenredige vertegenwoordiging is een kiesstelsel waarbij vrijwel alle uitgebrachte stemmen meetellen voor de uiteindelijke verhoudingen in de zetelverdeling. Zogenaamde 'restzetels' worden, behalve binnen lijstencombinaties, verdeeld op basis van de methode van de grootste gemiddelden. ... bepaling van de zetelverdeling. dit in tegenstelling tot het meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Grondwets­herzieningen 1815 - heden
Parlement & Politiek - De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. ... vertegenwoordiging werd ingevoerd, ter vervanging van het meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Periode 1888-1918: Antithese
Parlement & Politiek - Deze periode wordt beheerst door de zogenaamde Antithese. Deze leer van Abraham Kuyper gaat ervan uit dat er een politieke scheiding bestaat tussen gelovigen en niet-gelovigen. De protestant-christelijken (antirevolutionairen en christelijk-historischen) en katholieken vormen de rechterzijde (ook wel Coalitie), en de liberalen de linkerzijde. ... hierdoor worden de kiesrecht- en schoolstrijd beeindigd. het meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Commissie-De Koning
Parlement & Politiek - De Commissie-De Koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-Lubbers. Zij moest als (tweede) externe commissie antwoord geven op een aantal door de vraagpuntencommissie-staatkundige vernieuwing (commissie-Deetman) geformuleerde vragen. ... is een combinatie van evenredige vertegenwoordiging en een meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
Dr. R.J. (Roel) in 't Veld
Parlement & Politiek - Bestuurskundige van PvdA-huize, die kort staatssecretaris van hoger onderwijs was. Als wetenschapper veelvuldig betrokken bij advisering van de overheid en als topambtenaar en bestuurder nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuw stelsel van studiefinanciering. ... woonplaats leiderdorp publicaties/bronnen publicaties - " meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
De ontbinding van de Eerste Kamer in 1904
Parlement & Politiek - Op 19 juli 1904 ontbond het kabinet-Kuyper de Eerste Kamer. Reden daarvoor was de verwerping vijf dagen eerder van een wijziging van de Hoger-onderwijswet. De wetswijziging zou afgestudeerden aan bijzondere universiteiten, zoals de Vrije Universiteit, dezelfde rechten geven als afgestudeerden aan openbare universiteiten. ... en die van zuid-holland tien. bij de verkiezingen gold het meerderheidsstelsel

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8