YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: politieke partij vrijzinnig-democratische bond taal politieke partijen uitdrukkingen en spreekwoorden partij de kiesraad liberale staatspartij partij van de vrijheid latijn kvp vvd liberale unie sociaal-democratische partij groningen rpf chu engels europese unie pvda cda groenlinks christenunie hans van mierlo gpv eerste kamerverkiezingen anti-revolutionaire partij tweede kamer arp oudengels oudnoors d66 gotisch ppr kabinet-rutte ii tweede kamerverkiezingen cpn oudiers partij voor de dieren geert wilders : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4911 voor - meer over opgeheven partijen - in 0.521768093109131 seconden.
Zoektermen meer en over behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Partijen

De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... politieke partijen streven vaak meer dan een doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van ... meer informatie over opgeheven partijen jongerenorganisaties vrijwel iedere in het nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politiek - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke partij
Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... meer over opgeheven partijen meer over documentatiecentrum nederlandse politieke partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke jongerenorganisaties
Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. ... in de loop der tijd gingen politieke jongerenorganisaties zich steeds meer bezighouden met het vertegenwoordigen van de jongeren, zowel binnen de partij als daarbuiten. ... meer over opgeheven politieke jongerenorganisaties meer over politieke partij publicaties hulst, r.f.w. ... 6 besloot het toenmalige ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk (crm) om subsidie uit te keren aan politieke partijen die een eigen jongerenorganisatie hadden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Toetreding Turkije tot de Europese Unie
Turkije grenst aan de Europese Unie maar is geen lid van de EU. In 2005 zijn de onderhandelingen over toetreding begonnen maar de voortgang is beperkt. ... naar aanleiding van het op 16 april 2017 gehouden referendum in turkije over een nieuwe grondwet die president erdogan meer macht geeft, klonken geluiden om de toetredingsonderhandelingen definitief op te schorten. ... aan de andere kant eist turkije dat het handelsembargo tegen het turkse noord-cyprus wordt opgeheven. ... ook kwamen de partijen overeen dat de onderhandelingen over een turks eu-lidmaatschap versneld moeten worden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese aanpak klimaatverandering
De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat klimaatverandering voor een groot deel door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Door uitstoot van CO2 en andere stoffen blijft meer warmte in de atmosfeer hangen. ... de doelstelling van een vermindering van de co 2 -uitstoot met 40% in 2030 (ten opzichte van 1990) werd door groene partijen en milieuorganisaties als 'zwaar teleurstellend' betiteld. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voor- en nadelen van de Europese Unie
De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... tegenover dat nederland veel geld aan de eu betaalt en het over sommige zaken (zoals migratie, handel, milieumaatregelen) niet meer zelfstandig kan beslissen: sommige bevoegdheden zijn overgedragen aan de eu. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa en democratie
Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... het partijbelang en de ideologie zijn leidend, meer dan nationaal belang. ... de nationale partijen werken samen in europese verbanden; zo zijn er europese christendemocraten, socialisten, liberalen, conservatieven en groenen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Over zoengeld en meer

Over zoengeld en meer ... er moet eerst een acceptabele zoenovereenkomst worden opgesteld, waarin voor beide partijen billijke bepalingen zijn opgenomen. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... ijen weten spoedig een akkoord te bereiken over een vrij uitgebreid regeringsprogramma, maar de portefeuilleverdeling kost iets meer moeite. ... beide partijen weten spoedig een akkoord te bereiken over een vrij uitgebreid regeringsprogramma, maar de portefeuilleverdeling kost iets meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-Rusland
Vanaf 2014 botsten de EU en Rusland meermaals over de annexatie van Oost-Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten. Ook de mensenrechtensituatie in Rusland zorgt voor veel kritiek. Het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne in 2014 en het moeizame onderzoek naar de toedracht droegen bij aan een killere relatie. ... het bereiken van dergelijke akkoorden wordt echter verhinderd door de moeizame relatie tussen beide partijen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-China
China is voor de Europese Unie een belangrijke partner. Niet alleen op het gebied van handel maar ook bij politieke aangelegenheden. Sinds China's openstelling richting de rest van de wereld in 1978 is het ook een politieke grootmacht waar rekening mee gehouden moet worden. ... de verwachting is dat de chinese economie nog verder zal groeien, en dat china nog meer zal gaan investeren in europa. ... er dreigde een handelsoorlog, maar eind juli van dat jaar kwamen beide partijen tot een compromis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezing voorzitter Tweede Kamer
Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... vroeger werd soms wel rekening gehouden met een verdeling van diverse functies over de verschillende partijen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... itbreiding van bevoegdheden van de europese unie het verdrag van lissabon zorgt er niet voor dat de europese unie zich met veel meer onderwerpen gaat bezighouden. ... het kabinet met de coalitiepartijen cda, pvda en christenunie was dan ook tevreden met nieuwe verdrag. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
hoogbouw - (hoge bouw)
hoog’bouw (de), bouw met boven de parterre meer dan één verdieping. - Opm.: Waar het woningbouw betreft, wordt het woord in combinaties gebruikt waar in het AN ’flat’ gebruikt zou worden. ... orsten, joden-verwachtingen, olympia-tempels, deli-planters, londen-monsterhuizen, ostende-expressen, indie-fondsen, jong-indie partijen, oostenrijk-kindertransporten, tropisch nederland-tentoonstellingen, borneo-orang-oetan-wijfje. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
hoogspanning - (elektrische spanning boven 600 volt)
hoogspanning (Duits Hochspannung)<#>hoogspanning, laagspanning Zelfs de puristen keuren deze woorden goed, aangezien het nieuwe begrippen zijn, waarvan de betekenis niet overeenkomt met die van de gescheiden vorm: zo is hoogspanning een ‘elektrische spanning van meer dan 300 volt’ (Koenen). ... orsten, joden-verwachtingen, olympia-tempels, deli-planters, londen-monsterhuizen, ostende-expressen, indie-fondsen, jong-indie partijen, oostenrijk-kindertransporten, tropisch nederland-tentoonstellingen, borneo-orang-oetan-wijfje. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Klimaatconferentie Parijs 2015 (COP21)
Om de klimaatverandering tegen te gaan worden er regelmatig internationale conferenties georganiseerd. Tijdens de eenentwintigste klimaatconferentie (COP21) van de Verenigde Naties in Parijs, eind 2015, bereikten de bijna 200 deelnemende landen overeenstemming over een bindend klimaatakkoord. ... meer over de klimaatconferenties doelstellingen voor klimaatconferentie in parijs veruit de belangrijkste doelstelling in parijs was ... in dit klimaatverdrag staat beschreven dat de partijen samen moeten werken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om daarmee de opwarming van de aarde tegen te gaan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
laagspanning - (spanning van ten hoogste 1000 volt)
laagspanning (vert. van Duits Niederspannung)<#>hoogspanning, laagspanning Zelfs de puristen keuren deze woorden goed, aangezien het nieuwe begrippen zijn, waarvan de betekenis niet overeenkomt met die van de gescheiden vorm: zo is hoogspanning een ‘elektrische spanning van meer dan 300 volt’ (Koenen). ... orsten, joden-verwachtingen, olympia-tempels, deli-planters, londen-monsterhuizen, ostende-expressen, indie-fondsen, jong-indie partijen, oostenrijk-kindertransporten, tropisch nederland-tentoonstellingen, borneo-orang-oetan-wijfje. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... j voor de dieren 10 marianne thieme plan b - hou vast aan je idealen kandidatenlijst 50plus 11 henk krol omdat ouderen het niet meer pikken kandidatenlijst forum voor democratie 16 thierry baudet * kansrijke kandidaten bekijk het uitgebreide profiel van de kan ... uitslag bij de tweede kamerverkiezingen in 2017 hebben de regeringspartijen zwaar verloren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fracties in het Europees Parlement
Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging (christendemocratisch, liberaal, socialistisch, etc.). Vanuit deze overtuiging probeert een fractie invloed uit te oefenen op Europees beleid. ... de fracties komen voort uit meer dan honderd nationale politieke partijen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wad & Water 1568 tot 1815 Het slavernijverleden van Groningen
Lees meer over het slavernij verleden van Groningen. ... in 1792 werd de compagnie opgeheven, maar in groningen zijn nog veel stilzwijgende getuigen te vinden van dit verleden, zoals gebouwen, monumenten en schilderijen. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           
Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)
Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. ... meer over kabinetsformatie 1945 data en feiten formatie datum wat wie tot en met dagen 28 mei 1945 benoeming (in)formateur w. ... formatie, parlement en partijen koningin wilhelmina wil dat een kabinet wordt gevormd van personen die tijdens de oorlog in nederland zijn gebleven. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractiediscipline
Politieke partijen willen graag zo eensgezind mogelijk over komen. Dat geldt nog sterker voor fracties in vertegenwoordigende lichamen, zoals Tweede en Eerste Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. ... bij 'stemmen zonder last' gaat het meer om druk van buiten (bijvoorbeeld vanuit een belangenorganisatie of onderneming) dan om druk vanuit de eigen gelederen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatssecretaris
Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. ... tot omstreeks 1970 bepaalde de minister vaak zelf wie staatssecretaris werd, maar dat is niet meer zo. ... de zoektocht naar kandidaten begint bij de kabinetsformatie, waarbij een coalitie van partijen in de tweede kamer heeft verklaard samen te willen werken in een kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 142