YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese unie raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raad van ministers gewone wetgevingsprocedure auke zijlstra (pvv) gerben-jan gerbrandy (d66) paul tang (pvda) raad raad van de europese unie aangepaste eu-lidstaten comite van de regio's economisch en sociaal comite europees hof van justitie lidstaten henk kamp lidstaten van de europese unie milieubeleid gekwalificeerde meerderheid europese aanpak klimaatverandering cultuur eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer europese investeringsbank cora van nieuwenhuizen-wijbenga (vvd) esther de lange (cda) sander dekker europa 2020-strategie eu 2020-strategie parlementaire commissie industrie, onderzoek en energie commissie juncker horizon 2020 europees fonds voor strategische investeringen (efsi) vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap (ocw) - tweede kamer verdrag betreffende de werking van de europese unie harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) zevende kaderprogramma voor onderzoek : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 10258 voor - meer over het efsi - in 1.05871295928955 seconden.
Zoektermen meer, over en het behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Onderzoeks- en innovatiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... unie een beleid voor onderzoek en innovatie ten uitvoer via meer

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... gebied van de werkgelegenheid. het is vooral de bedoeling dat meer

                                                                                                                                           
Ondernemingen- en industriebeleid
Parlement & Politiek - Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... de kerndoelen van de europa 2020-strategie zijn de volgende: - meer

                                                                                                                                           

Waar komt het spreekwoord 'Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten' vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - 'Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten' drukt uit dat je oordeel over iemand vooral wordt beïnvloed door hoe je zelf bent. Het spreekwoord wordt altijd negatief gebruikt: 'als jijzelf niet te vertrouwen bent, vertrouw je anderen ook niet'. ... je anderen ook niet'. je negatieve oordeel zegt dus eigenlijk meer

                                                                                                                                           

Waar komt iets blauwblauw laten vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Als je iets blauwblauw laat, dan laat je het zitten; je spreekt er niet meer over en doet alsof het niet is gebeurd. Een zin als 'Spijbelen wordt op deze school niet blauwblauw gelaten' betekent dus: 'als een leerling spijbelt, zien we dat op deze school niet zomaar door de vingers'. ... blauwblauw laat, dan laat je het zitten; je spreekt er niet meer

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
Parlement & Politiek - In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... de europese unie. de begroting komt jaarlijks uit op net iets meer

                                                                                                                                           
Wat is de 'bepaling van gesteldheid'?
Genootschap Onze Taal - De bepaling van gesteldheid, ook wel predicatieve bepaling of dubbel verbonden bepaling genoemd heeft een dubbele functie. Ze geeft informatie over het onderwerp of het lijdend voorwerp van de zin én ze geeft meer informatie over datgene wat in het gezegde wordt uitgedrukt. ... het onderwerp of het lijdend voorwerp van de zin en ze geeft meer

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je een puntkomma?
Genootschap Onze Taal - Een puntkomma houdt het midden tussen een punt en een komma. Net als de punt sluit de puntkomma een mededeling af, maar tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat er een directe band is met de volgende mededeling. ... een wat losser verband met de eerste zin, zodat een punt hier meer

                                                                                                                                           
Voor- en nadelen van de Europese Unie
Parlement & Politiek - De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... sommige zaken (zoals migratie, handel, milieumaatregelen) niet meer

                                                                                                                                           

Wanneer is het huidige millennium begonnen: in 2000 of in 2001?

Genootschap Onze Taal - Dat hangt vooral van je definitie af. Vanuit taalkundig oogpunt valt er niet veel meer over te zeggen dan dat millennium letterlijk '(geheel van) duizend jaar' betekent: het woord is gebaseerd op de Latijnse woorden mille ('duizend') en annus ('jaar'). ... je definitie af. vanuit taalkundig oogpunt valt er niet veel meer

                                                                                                                                           
Wat is juist: de muzikaal leider of de muzikale leider?
Genootschap Onze Taal - De muzikaal leider (in de betekenis 'leider van een orkest') is het gewoonst. Vaste combinaties die in hun geheel een bepaalde functie of bevoegdheid aanduiden, worden over het algemeen zonder buigings- e geschreven. ... heeft voor muziek); de combinatie is geen functieaanduiding meer

                                                                                                                                           
Europa en democratie
Parlement & Politiek - Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... en groenen. het partijbelang en de ideologie zijn leidend, meer

                                                                                                                                           
Bestuur in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)
Parlement & Politiek - Onder de Bataafs-Franse tijd verstaan we de periode tussen 1795 en 1813 waarin de Nederlanden onder Franse invloed stonden. Tot 1806 is er sprake van een overwegend Nederlands bestuur, daarna nemen de Fransen de touwtjes zelf in handen, eerst onder koning Lodewijk Napoleon en vanaf 1810 door inlijving bij het Franse keizerrijk. ... treedt in juli 1798 in werking na een tweede staatsgreep van meer

                                                                                                                                           

Welke vormen kan het werkwoord aannemen?

Genootschap Onze Taal - Voltooid deelwoord, infinitief en conjunctief zijn allemaal vormen van het werkwoord. Ze worden op verschillende manieren gebruikt. Dit advies biedt een beknopt overzicht van de werkwoordsvormen. Meer informatie is in specifiekere adviezen te vinden; zie daarvoor de links. ... advies biedt een beknopt overzicht van de werkwoordsvormen. meer

                                                                                                                                           
Verhouding Tweede Kamer-kabinet
Parlement & Politiek - Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... kunnen alleen aanblijven als zij het vertrouwen van een kamer meer

                                                                                                                                           

Waar kun je taalcursussen Nederlands volgen als je het Nederlands als tweede taal wilt leren?

Genootschap Onze Taal - Hieronder staat een lijst met andere instellingen die (ook) taalcursussen voor Nederlanders en/of anderstaligen (NT2) geven. Welke taalcursus voor u geschikt is, is afhankelijk van uw niveau en van uw wensen. ... deze lijst bevat slechts een selectie; er zijn veel meer

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met een metafoor?
Genootschap Onze Taal - Een metafoor is een stijlfiguur; een vorm van overdrachtelijk (figuurlijk) taalgebruik. Een heel bekende metafoor is het schip der woestijn voor de kameel. De kameel wordt vergeleken met een schip, waarschijnlijk mede vanwege zijn schommelende gang. ... hoe treffender de overeenkomst, hoe beter de beeldspraak. meer

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking het vogeltje over het touwtje laten wippen vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Het vogeltje over het touwtje laten wippen betekent 'je kans voorbij laten gaan', 'een goede gelegenheid voorbij laten gaan'. ... een lagere prijs dan hij had kunnen krijgen. er waren vroeger meer

                                                                                                                                           
Waar komt 'Alea iacta est' ('De teerling is geworpen') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Het spreekwoord 'Alea iacta est' (Van Dale (2005) geeft 'Jacta alea est' en 'Alea jacta est') wordt toegeschreven aan Julius Caesar, die in het jaar 49 voor Christus lange tijd aarzelde of hij met zijn troepen de rivier de Rubicon (in het Latijn eigenlijk: de Rubico ) zou oversteken. ... een besluit met mogelijk grote gevolgen heeft genomen, en niet meer

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Die broek pas ik eigenlijk niet meer' of 'Die broek past mij eigenlijk niet meer'?

Genootschap Onze Taal - 'Die broek past mij eigenlijk niet meer' is voor de meeste taalgebruikers het best. Als passen de betekenis 'goed zitten, de goede maat hebben' heeft, wordt het bij voorkeur gecombineerd met een indirect object, om precies te zijn een ondervindend voorwerp. ... is juist: 'die broek pas ik eigenlijk niet meer

                                                                                                                                           

Hoe vervoeg je het werkwoord leasen?

Genootschap Onze Taal - Over de beste vervoeging van leasen bestaat een klein meningsverschil. In onze Spellingwijzer Onze Taal vervoegen we het iets anders dan het volgens de officiële spelling sinds 2005 moet. ... als kniezen - jij/hij kniest - kniesde - gekniesd voor wie het meer

                                                                                                                                           
Wat is juist: dat lijdt geen twijfel of dat leidt geen twijfel?
Genootschap Onze Taal - Dat lijdt geen twijfel is juist. Deze combinatie komt voor in zinnen als 'Het lijdt nauwelijks twijfel dat een kind behoefte heeft aan regelmaat' en 'Het lijdt geen twijfel dat over opvoeding zeer verschillend gedacht wordt. ... de ij of de ei is soms lastig. elders op deze website leest u meer

                                                                                                                                           

Kan deze een n krijgen als ermee wordt verwezen naar meer personen?

Genootschap Onze Taal - Ja, dat kan wel, maar het meervoud dezen is wel ongewoon en nogal formeel. Het kan alleen worden gebruikt bij de verwijzing naar meer personen; dus niet bij de verwijzing naar dieren, dingen, begrippen, enz. ... deze een n krijgen als ermee wordt verwezen naar meer

                                                                                                                                           

Waar komt je (niet) laten ringeloren vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Wie zich laat ringeloren, laat anderen de baas over hem/haar spelen en/of laat zich de kaas van het brood eten. ... geringelt van een wijf." tegenwoordig wordt ringeloren niet meer

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 22