YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese unie europese raad eu-lidstaten raad van ministers lidstaten van de europese unie brexit begroting europese unie comite van de regio's institutioneel beleid europarlementariers economisch en sociaal comite eerste kamercommissie voor europese zaken (euza) voor- en nadelen van de europese unie verdrag betreffende de werking van de europese unie euroscepsis bruto binnenlands product nederland over europa juncker nederlandse afdrachten aan de eu, subsidies en naheffingen europees burgerinitiatief brexit: verenigd koninkrijk stapt uit europese unie artikel 2 transparantie van de europese unie beleid fraudebestrijding vaste commissie voor europese zaken (euza) verdragen gele meer over transparantie van de europese instellingen europees kader voor de rechtsstaat institutioneel beleid: spelregels en spelers van de europese unie meer over de lobby in de europese unie beleid institutionele aangelegenheden inter-institutioneel akkoorden spelregels europese unie oranje beleid institutioneel werkprogramma europese commissie 2017 meer over de rol van nationale parlementen in de europese unie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 9462 voor - meer over euroscepsis - in 1.15261101722717 seconden.
Zoektermen meer en over behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie
De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. ... praktijk speelt behalve politieke overtuiging nationaliteit in meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Brexit: Verenigd Koninkrijk stapt uit Europese Unie
Hoe leeft de 'echtscheiding' aan de andere kant van het kanaal? Op 5 juli debatteren o.a. Titia Ketelaar en Hans Vollaard over het effect van de recente verkiezingsuitslag op de brexit-procedure. ... koninkrijk heeft daartoe een verzoek ingediend, nadat een meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... droom die eenvoudig was samen te vatten in de woorden "nooit meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese aanpak klimaatverandering
De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat klimaatverandering voor een groot deel door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Door uitstoot van CO2 en andere stoffen blijft meer warmte in de atmosfeer hangen. ... veroorzaakt. door uitstoot van co2 en andere stoffen blijft meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voor- en nadelen van de Europese Unie
De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... sommige zaken (zoals migratie, handel, milieumaatregelen) niet meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... de europese unie. de begroting komt jaarlijks uit op net iets meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten' vandaan en wat betekent het?
'Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten' drukt uit dat je oordeel over iemand vooral wordt beïnvloed door hoe je zelf bent. Het spreekwoord wordt altijd negatief gebruikt: 'als jijzelf niet te vertrouwen bent, vertrouw je anderen ook niet'. ... je anderen ook niet'. je negatieve oordeel zegt dus eigenlijk meer - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Europa en democratie
Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... en groenen. het partijbelang en de ideologie zijn leidend, meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waar komt iets blauwblauw laten vandaan en wat betekent het?
Als je iets blauwblauw laat, dan laat je het zitten; je spreekt er niet meer over en doet alsof het niet is gebeurd. Een zin als 'Spijbelen wordt op deze school niet blauwblauw gelaten' betekent dus: 'als een leerling spijbelt, zien we dat op deze school niet zomaar door de vingers'. ... blauwblauw laat, dan laat je het zitten; je spreekt er niet meer - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is de 'bepaling van gesteldheid'?
De bepaling van gesteldheid, ook wel predicatieve bepaling of dubbel verbonden bepaling genoemd heeft een dubbele functie. Ze geeft informatie over het onderwerp of het lijdend voorwerp van de zin én ze geeft meer informatie over datgene wat in het gezegde wordt uitgedrukt. ... het onderwerp of het lijdend voorwerp van de zin en ze geeft meer - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Verhouding Tweede Kamer-kabinet
Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... kunnen alleen aanblijven als zij het vertrouwen van een kamer meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je een puntkomma?
Een puntkomma houdt het midden tussen een punt en een komma. Net als de punt sluit de puntkomma een mededeling af, maar tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat er een directe band is met de volgende mededeling. ... een wat losser verband met de eerste zin, zodat een punt hier meer - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wanneer is het huidige millennium begonnen: in 2000 of in 2001?
Dat hangt vooral van je definitie af. Vanuit taalkundig oogpunt valt er niet veel meer over te zeggen dan dat millennium letterlijk '(geheel van) duizend jaar' betekent: het woord is gebaseerd op de Latijnse woorden mille ('duizend') en annus ('jaar'). ... je definitie af. vanuit taalkundig oogpunt valt er niet veel meer - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Bestuur in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)
Onder de Bataafs-Franse tijd verstaan we de periode tussen 1795 en 1813 waarin de Nederlanden onder Franse invloed stonden. Tot 1806 is er sprake van een overwegend Nederlands bestuur, daarna nemen de Fransen de touwtjes zelf in handen, eerst onder koning Lodewijk Napoleon en vanaf 1810 door inlijving bij het Franse keizerrijk. ... treedt in juli 1798 in werking na een tweede staatsgreep van meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... regeringsprogramma, maar de portefeuilleverdeling kost iets meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is juist: de muzikaal leider of de muzikale leider?
De muzikaal leider (in de betekenis 'leider van een orkest') is het gewoonst. Vaste combinaties die in hun geheel een bepaalde functie of bevoegdheid aanduiden, worden over het algemeen zonder buigings- e geschreven. ... heeft voor muziek); de combinatie is geen functieaanduiding meer - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Politieke partij
Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... van politieke geestverwanten. politieke partijen streven vaak meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waar kun je taalcursussen Nederlands volgen als je het Nederlands als tweede taal wilt leren?
Hieronder staat een lijst met andere instellingen die (ook) taalcursussen voor Nederlanders en/of anderstaligen (NT2) geven. Welke taalcursus voor u geschikt is, is afhankelijk van uw niveau en van uw wensen. ... deze lijst bevat slechts een selectie; er zijn veel meer - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hot issues
Bij het vormgeven van de Europese Unie beschikken de lidstaten niet over een voorbeeld dat zij eenvoudigweg kunnen volgen. Successen wisselen zich dan oo … ... meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezing voorzitter Tweede Kamer
Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waar komt 'Alea iacta est' ('De teerling is geworpen') vandaan?
Het spreekwoord 'Alea iacta est' (Van Dale (2005) geeft 'Jacta alea est' en 'Alea jacta est') wordt toegeschreven aan Julius Caesar, die in het jaar 49 voor Christus lange tijd aarzelde of hij met zijn troepen de rivier de Rubicon (in het Latijn eigenlijk: de Rubico ) zou oversteken. ... een besluit met mogelijk grote gevolgen heeft genomen, en niet meer - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met een metafoor?
Een metafoor is een stijlfiguur; een vorm van overdrachtelijk (figuurlijk) taalgebruik. Een heel bekende metafoor is het schip der woestijn voor de kameel. De kameel wordt vergeleken met een schip, waarschijnlijk mede vanwege zijn schommelende gang. ... hoe treffender de overeenkomst, hoe beter de beeldspraak. meer - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Relatie EU-China
China is voor de Europese Unie een belangrijke partner. Niet alleen op het gebied van handel maar ook bij politieke aangelegenheden. Sinds China's openstelling richting de rest van de wereld in 1978 is het ook een politieke grootmacht waar rekening mee gehouden moet worden. ... de chinese economie nog verder zal groeien, en dat china nog meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-Rusland
Vanaf 2014 botsten de EU en Rusland meermaals over de annexatie van Oost-Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten. Ook de mensenrechtensituatie in Rusland zorgt voor veel kritiek. Het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne in 2014 en het moeizame onderzoek naar de toedracht droegen bij aan een killere relatie. ... - hoofdinhoud bron:? vanaf 2014 botsten de eu en rusland meer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 20