YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet tweede kamer minister-president minister vvd verkiezingen kabinetsformatie staatssecretaris regeerakkoord kabinet-rutte ii kabinet-balkenende ii ministeriele verantwoordelijkheid grondwet latijn d66 kabinetscrisis europese raad cda pvv kvp chu balkenende partij voor de dieren 2017 oudengels pvda tweede kamerverkiezingen engels oudnoors kabinet-de quay ppr kabinet-rutte i alexander pechtold romme hans van mierlo raad van state politieke partij kabinet-kok i ed van thijn eerste kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5661 voor - meer over de kabinetsformatie 1982 - in 0.65592098236084 seconden.
Zoektermen meer, over, de en 1982 behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Kabinet-De Quay (1959-1963)

Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. ... loonsverbeteringen worden niet meer centraal geregeld, maar per bedrijfstak. ... (duynstee in 'de kabinetsformaties 1946-1965'). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De weg van een wetsvoorstel

Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... zo'n voorstel bestaat meestal uit (soms nogal cryptische) wijzigingen in een of meer bestaande wetten, maar is soms ook een geheel nieuwe regeling. ... dit kom zelden voor, omdat veel beleidsvoornemens tijdens de kabinetsformatie al in grote lijnen zijn besproken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
In conclaaf gaan
I n conclaaf gaan met iemand betekent dat je je met een of meer mensen afzondert om (langdurig en grondig) te overleggen. De uitdrukking heeft vaak een enigszins schertsende ondertoon. Wie zegt dat hij met iemand ergens over in conclaaf gaat, kan dat dus met een knipoog bedoelen, bijvoorbeeld als het om iets onbelangrijks gaat. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers I (1982-1986)

Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... er wordt onder meer gekort op uitkeringen en onderwijs- en ambtenarensalarissen. ... meer over de kabinetsformatie 1982 datum wat wie tot en met dagen 8 september 1982 tweede kamer­verkiezingen 10 september 1982 benoeming (in)formateur j.a. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... ijen weten spoedig een akkoord te bereiken over een vrij uitgebreid regeringsprogramma, maar de portefeuilleverdeling kost iets meer moeite. ... meer over kabinetsformatie 1946 data en feiten formatie datum wat wie tot en met dagen 16 mei 1946 tweede kamer­verkiezingen 27 mei 1946 benoeming (in)for - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding Tweede Kamer-kabinet

Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... kabinet en bewindspersonen kunnen alleen aanblijven als zij het vertrouwen van een kamermeerderheid hebben. ... het is gebruikelijk dat tijdens de vorming van het kabinet (de kabinetsformatie) afspraken worden gemaakt over het door het kabinet te voeren beleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatssecretaris
Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. ... tot omstreeks 1970 bepaalde de minister vaak zelf wie staatssecretaris werd, maar dat is niet meer zo. ... de zoektocht naar kandidaten begint bij de kabinetsformatie, waarbij een coalitie van partijen in de tweede kamer heeft verklaard samen te willen werken in een kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees IV (1956-1958)
Deze formatie is de tot dan toe langste en moeilijkste uit de parlementaire geschiedenis. De opgelopen spanningen tussen KVP en PvdA zijn daar debet aan. Had de VVD bij de vorige formatie nog gezegd niets meer te zien in samenwerking in een brede basis, deze keer zetten zij de deur weer op een kier. ... meer over kabinetsformatie 1956 data en feiten formatie datum wat wie tot en met dagen 13 juni 1956 tweede kamer­verkiezingen 16 juni 1956 benoeming (in)f - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Hoewel de verkiezingsuitslag van 1971 anders doet vermoeden (van 86 naar 74 zetels), stevende de kabinetsformatie van datzelfde jaar direct af op de voortzetting van de zittende coalitie van KVP, VVD, ARP en CHU. ... ds'70 maakt na de kabinetscrisis vanaf 21 juli 1972 geen deel meer uit van het kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees I (1948-1951)
De verkiezingen waren nodig in verband met een grondwetswijziging. Daarom ook wordt een breed kabinet gewenst. De formatie van Beel, die als eerste de formatieopdracht krijgt mislukt echter, vanwege problemen over de parlementaire binding en omdat de PvdA zich verzet tegen een ministerschap van Stikker (VVD). ... meer over kabinetsformatie 1948 data en feiten formatie datum wat wie tot en met dagen 7 juli 1948 tweede kamer­verkiezingen 13 juli - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... de kabinetsformatie werd vooral gekenmerkt door de interne verdeeldheid bij het cda over de samenwerking met de pvv. ... tussen 1977 en 1994 domineerde het cda in afwisselende combinaties met de pvda (1981-1982 en 1989-1994 ) en de vvd (1977-1981 en 1982-1989). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees II (1951-1952)
Na de val van het kabinet-Drees I wordt de Tweede Kamer niet ontbonden. De Koningin geeft de VVD'er Stikker opdracht informatie in te winnen over de mogelijkheden een kabinet te vormen dat het vertrouwen van de Tweede Kamer heeft. ... dat is min-of-meer een novum. ... meer over kabinetsformatie 1951 data en feiten formatie datum wat wie tot en met dagen 28 januari 1951 benoeming (in)formateur d.u. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)
Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. ... meer over kabinetsformatie 1945 data en feiten formatie datum wat wie tot en met dagen 28 mei 1945 benoeming (in)formateur w. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel II (1958-1959)
Na de val van het kabinet-Drees IV treden de PvdA-ministers af. De Koningin vraagt oud-minister Beel (KVP), lid van de Raad van State, te zoeken naar een uitweg in de impasse. De PvdA blijkt niet meer met de KVP samen te willen werken, de KVP eigenlijk juist wel, uit angst voor de PvdA als oppositiepartij. ... meer over kabinetsformatie 1958 data en feiten formatie datum wat wie tot en met dagen 12 december 1958 benoeming (in)formateur l.j.m. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees III (1952-1956)
Drees (PvdA) krijgt de formatieopdracht. De VVD heeft voor de verkiezingen al aangegeven niet meer in te zijn voor een brede samenwerking. Drees laat dan zijn oog vallen op de ARP, en binnen korte tijd is een regeringsprogramma tussen PvdA, KVP, CHU en ARP gemaakt. ... meer over kabinetsformatie 1952 data en feiten formatie datum wat wie tot en met dagen 25 juni 1952 tweede kamer­verkiezingen 27 juni 1952 benoeming (in)f - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Van Agt I (1977-1981)
Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... het kabinet heeft slechts een geringe meerderheid in de tweede kamer en heeft te maken met veel oppositie. ... meer over de kabinetsformatie 1977 data en feiten formatie datum wat wie tot en met dagen 25 mei 1977 tweede kamer­verkiezingen 1 juni 1977 benoeming (in)for ... die studie was pas in augustus 1982 voltooid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Biesheuvel II (1972-1973)
Het tweede kabinet-Biesheuvel is de voortzetting van het eerste kabinet-Biesheuvel, maar zonder DS'70. Het kabinet kan worden beschouwd als een overgangskabinet tot de verkiezingen in november 1972. ... meer over kabinetsformatie 1972 kerngegevens tweede kamer tot 7 december 1972 tweede kamer vanaf 7 december 1972 eerste kamer minist - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers II (1986-1989)
Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. ... meer over de kabinetsformatie 1986 datum wat wie tot en met dagen 21 mei 1986 tweede kamer­verkiezingen 23 mei 1986 benoeming (in)fo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voor- en nadelen van de Europese Unie

De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... tegenover dat nederland veel geld aan de eu betaalt en het over sommige zaken (zoals migratie, handel, milieumaatregelen) niet meer zelfstandig kan beslissen: sommige bevoegdheden zijn overgedragen aan de eu. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie

De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. ... in de praktijk speelt behalve politieke overtuiging nationaliteit in meer of mindere mate wel mee bij de afweging die individuele europarlementariers maken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bepaling van gesteldheid
De bepaling van gesteldheid, ook wel predicatieve bepaling of dubbelverbonden bepaling genoemd heeft een dubbele functie. Ze geeft informatie over het onderwerp of het lijdend voorwerp van de zin én ze geeft meer informatie over datgene wat in het gezegde wordt uitgedrukt. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Namen van maanden (herkomst)

De namen van de maanden hebben we overgenomen van de Romeinen; ze zijn onder meer genoemd naar goden en keizers. Op deze pagina lees je er meer over. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten

'Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten' drukt uit dat je oordeel over iemand vooral wordt beïnvloed door hoe je zelf bent. Het spreekwoord wordt altijd negatief gebruikt: 'als jijzelf niet te vertrouwen bent, vertrouw je anderen ook niet'. ... je negatieve oordeel zegt dus eigenlijk meer over jezelf dan over de ander. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Holland / The Netherlands
De officiële Engelse aanduiding van Nederland is the Netherlands. In het buitenland is Nederland echter vooral bekend als Holland. Dat was de naam van de provincie die het land in de Gouden Eeuw (de zeventiende eeuw) over de hele wereld bekend heeft gemaakt. ... onder meer fransen, engelsen, duitsers en amerikanen zijn geregeld blijven spreken van holland als aanduiding voor nederland. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139