YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur mediteren meditatieve meditatie zenboeddhisme zen boeddhist mystici boeddhisme monnik descartes cogito ergo sum cartesianisme mysticus contemplatieve contemplatie mystieke mysticisme mystiek boeddha monniken contemplatief boeddhisten rene descartes kunst fra angelico sugerus god guido di pietro daumier, nicolas provost goden zhang huan abt-suger san marco suger san marco klooster godin fiesole honore daumier : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 35 voor - meditatie - in 0.013908863067627 seconden.

Meditatie

Kunstbus - 1 inwendige beschouwing om de diepste werkelijkheid te ervaren 2 (rooms-katholiek) contemplatieve, vrome overdenking Meditatief ( bijvoeglijk naamwoord) == van de aard van, als in meditatie Er zijn verschillende soorten van meditatie binnen diverse tradities. ... meditatie

                                                                                                                                           
Zenboeddhisme
Kunstbus - Japanse boeddistische stroming die door meditatie, sterking door handeling en een enorme zelfbeheersing de eenwording met boeddha en de kosmos nastreeft. Zen is een vorm van het boeddhisme die volgens de overlevering is ontstaan in India en die in de 5e eeuw zou zijn geïntroduceerd in China. ... japanse boeddistische stroming die door meditatie

                                                                                                                                           
Monnik
Kunstbus - Met de aanduiding monnik wordt iemand bedoeld die vanuit religieuze overtuiging afziet van het stichten van een gezin en die voor een speciale levensinvulling kiest. Het woord monnik komt van het Griekse monachos, dat 'eenzaam' betekent en het woord monos (alleen). ... naar de beleving van mystieke ervaringen in de vorm van diepe meditatie

                                                                                                                                           
Mystiek
Kunstbus - Het woord mystiek wordt in verschillende betekenissen gebruikt. In het dagelijkse taalgebruik is mystiek vooral een bijvoeglijk naamwoord en betekent dan geheimzinnig, verborgen of raadselachtig. In andere betekenissen heeft het woord betrekking op ofwel een streven naar dan wel een beleving. ... of het bovennatuurlijke, of het bereiken van diepe staten van meditatie

                                                                                                                                           
boeddhisme
Kunstbus - STICHTING: Het Boeddhisme begon ongeveer 2.500 jaar geleden in India. STICHTER: Gautama Siddhartha, of de Boeddha, 'de verlichte.' BELANGRIJKE GESCHRIFTEN: De Tripitaka, Anguttara-Nikaya, Dhammapada, Sutta-Nipatta, Samyutta-Nikaya en vele anderen. ... van de ellende van het bestaan. ( verlichting) hij bereikte na meditatie

                                                                                                                                           
contemplatie
Kunstbus - Contemplatie is een andere term voor beschouwing. De term stamt van het Latijnse contemplatio, waarin templus afstamt van het Griekse werkwoord templein. Letterlijk betekent contemplatie "het scheiden van iets uit zijn omgeving". ... van het griekse 'theoreia'. contemplatie is verwant aan meditatie

                                                                                                                                           
René Descartes
Kunstbus - René Descartes (La Haye en Touraine, 31 maart 1596 – Stockholm, 11 februari 1650) was een Franse filosoof en wiskundige wiens benadering van de kennis en de aard van de menselijke geest een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de moderne filosofie. ... 1646 in het eerste deel: "ego cogito, ergo sum." in de tweede meditatie

                                                                                                                                           
Abt Suger
Kunstbus - Abt Suger van Saint Denis (Chennevrières, 1080 of 1081 - Saint-Denis, 13 januari 1151) was een Frans geestelijke, architect, politicus en geschiedkundige. Abt Suger was geschiedschrijver en raadgever van Lodewijk VI en raadsheer van Lodewijk VII, gezant bij het pauselijk hof en regent gedurende de deelname van de koning aan de kruistochten. ... de nadruk lag op de eer aan god en inspiratie tot geestelijke meditatie

                                                                                                                                           
god
Kunstbus - 1. Bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen. 2. Het Opperwezen, de Schepper, de Geest waardoor en waarin alles is, zoals Hij bij monotheïsten, vooral bij joden en christenen genoemd wordt. Het godendom == de gezamenlijke goden Een god is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen beschouwd wordt als de prima causa (de 'eerste oorzaak') van het universum, of verantwoordelijk geacht wordt voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel. ... devas (pali: devanussati) is een van de aanbevolen vormen van meditatie

                                                                                                                                           
Yoga
Kunstbus - ("verenigen", "in overeenstemming brengen met De Allerhoogste bewuste Persoon") Yoga is de gemeenschappelijke methode waarin de grote Indische wijsgerige en godsdienstige systemen die de uiteindelijke innerlijke bevrijding (svarup) en verlichting (dhyana) van de mens als doel hebben (zoals de samkhya, de vedanta, de vajrayana en de tantra) hun praktische toepassing vinden. ... weg: raja betekent koning of hoogste. transcendente meditatie

                                                                                                                                           
Nicolas Provost
Kunstbus - Vlaamse filmmaker en beeldend kunstenaar ( fotografie / videokunst), °1969 Ronse (B), HISK-laureaat 2005, woont en werkt in Antwerpen. Websites: oeuvre van Nicolas Provost is vormelijk verrassend divers, maar inhoudelijk altijd sterk poëtisch geladen. ... beeldfragmenten uit rashomon worden een pure metafysische meditatie

                                                                                                                                           
Honoré Daumier
Honoré Daumier
Kunstbus - detail foto Nadar van Daumier Franse schilder, cartoonist, karikutarist, lithograaf en beeldhouwer, (Marseille, 26 februari 1808 — Valmondois, 1879). Daumier was van proletarische afkomst; in tegenstelling tot kunstenaars als Flaubert en Hugo kon hij het zich dus niet permitteren zich maandenlang in meditatie op te sluiten en dan met een meesterwerk naar buiten te komen. ... hugo kon hij het zich dus niet permitteren zich maandenlang in meditatie

                                                                                                                                           
Zhang Huan
Kunstbus - Zhang Huan (1965, China) Hedendaagse kunstenaars werken in een internationale beeldtaal van video-installaties, sculpturen gemaakt van afvalmaterialen en alledaagse voorwerpen, fotografie en film. Een wereldwijde lingua franca, die verspreid wordt via de elektronische media, en waar alleen de traditionele schilder- en beeldhouwkunst geen deel van uitmaken. ... aan een monastiek verleden oproepen en aanzetten tot meditatie

                                                                                                                                           
Fra Angelico
Fra Angelico
Kunstbus - c.1442 zelfportret in aanbidding van Christus door Heilige Dominicus 15de-eeuwse schilder- frater, omstreeks 1395 geboren als Guido di Pietro in Vicchio (Rupecanina) di Mugello ( Toscane)(nabij Fiesole dat weer 8 km ten noordoosten van Florence ligt) - overleden 18 februari 1455 in Rome. ... innig en devoot. het doel van zijn kunst is het opwekken tot meditatie

                                                                                                                                           
Religieuze-Kunst
Kunstbus - Religieuze Kunst Artistieke waarde is geen garantie voor religieuze diepgang en authenticiteit en omgekeerd religiositeit niet voor kunstzinnigheid. Dat blijkt wel uit de vaak gehoorde stelling dat veel religieuze en kerkelijke kunstwerken in artistiek opzicht nietszeggend en teleurstellend zijn, terwijl daarentegen kunstenaars die niets met geloof te maken willen hebben, soms een diepe religieuze sensibiliteit ten toon weten te spreiden. ... hun functie: een hulpmiddel voor confraters bij hun gebed en meditatie

                                                                                                                                           
Klooster
Kunstbus - 1 kloostergemeenschap 2 gebouw waarin een klooster gevestigd is Een klooster (van het Latijn claustrum = afgesloten ruimte) is de gemeenschappelijke woning van monniken of monialen. Er bestaan verschillende soorten kloosters. ... van het kloosterleven uitermate geschikt voor gebed en meditatie

                                                                                                                                           
Reiner Ruthenbeck
Reiner Ruthenbeck
Kunstbus - Duits beeldhouwer en conceptkunstenaar, geboren Velbert in 1937 website: Reiner Ruthenbeck studeert fotografie en werkt vanaf 1962 als vrij fotograaf in Düsseldorf. Hij maakt documentaire- en theaterfoto's, portretfoto's en werkopnamen van collega- kunstenaars. ... art exhibition in tokyo. sinds 1972 "transcendentale meditatie

                                                                                                                                           
Transseksueel
Kunstbus - (de transseksueel (m.), -elen) Iemand die voor het gevoel tot de andere sekse behoort en die een geslachtsverandering verlangend of ondergaan hebbend. Transseksualiteit is in enge zin het proces van een persoon die in een lichamelijke verandering van de ene naar de andere sekse zit. ... leraar neemt je mee op een innerlijke reis met behulp van o.a. meditatie

                                                                                                                                           
Thomas a Kempis
Kunstbus - Thomas à Kempis Thomas a Kempis (eigenlijk Thomas van Kempen of Thomas Hemerken ("hamertje"); Kempen, ca. 1380 - Zwolle, 1472) was een middeleeuwse augustijner kanunnik, kopiist, schrijver en mysticus. ... zijn alle devotioneel van karakter en omvatten traktaten, meditatie

                                                                                                                                           
informele kunst
Kunstbus - Informele Kunst Informele Kunst (vormloze kunst, tegenpool van de geometrische abstractie) is een Europese vorm van Abstract- Expressionisme. Een materieschilderkunst waarbij vormoplossing het devies was. ... tekstschrijver, later een deskundige op het gebied van yoga en meditatie

                                                                                                                                           
Bernard van Clairvaux
Kunstbus - De heilige Bernard of Bernardus van Clairvaux (Fontaine-lès-Dijon (bij Dijon), 1090 - Clairvaux, 20 augustus 1153) was een Franse abt en de belangrijkste promotor van de hervormende kloosterorde van de Cisterciënzers. ... in vergelijking met echt belangrijke zaken als vroomheid en meditatie

                                                                                                                                           
Ousmane Sembene
Ousmane Sembene
Kunstbus - Senegalese schrijver en filmmaker, geboren op 1 januari 1923 in Ziguenchor, Casamance, Senegal - overleden juni 2007. Een wederkerend thema in zijn oeuvre is zijn verzet tegen iedere vorm van neo-koloniale inmenging. ... verhangen volk uit sembenes geboortestreek casamance, is een meditatie

                                                                                                                                           
Spiritualiteit
Kunstbus - Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest ( Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. ... taoisme vaishnavisme wicca zen zie ook bhagavad gita meditatie

                                                                                                                                           
Jan van Eyck
Jan van Eyck
Kunstbus - Zuid- Nederlands ( Vlaams) schilder, geboren ca. 1390 (Maaseik/Maastricht?) - overledem 9 juli 1441 in Brugge. Jan van Eyck wordt vaak gezien als de grondlegger van de schilderkunst in de Nederlanden en als uitvinder van de olieverftechniek. ... de achterramen en zijramen. alles is hier innerlijke beleving, meditatie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11