YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: wet - mededingingswet wet mededingingswet nederlandse mededingingsautoriteit mededingingswet zelfstandig bestuursorgaan consumentenautoriteit nma (nederlandse mededingingsautoriteit) in de autoriteit consument en markt nma europese commissie de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit gaswet elektriciteitswet 1998 toenmalige ministerie van verkeer en waterstaat ministerie van economische zaken hans wijers hoog college van staat opta rijksoverheid hans van mierlo eerste paarse kabinet marijke vos verkiezingen van 1998 parlementaire enquete parlementaire enquete naar de uitvoering van de sociale zekerheid tweede paarse kabinet eerste arbeidsinkomensquote piet hein donner kok verkiezingen van 2002 tweede-kamerverkiezingen van 1994 tweede kabinet-balkenende minister vermeend drs. m.j.m. (maxime) verhagen kabinet-rutte i maxime verhagen kabinet-balkenende iv : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 5 van 5 voor - mededingingswet - in 0.00639104843139648 seconden.

Mededingingswet

Parlement & Politiek - Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... mededingingswet

                                                                                                                                           
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaafde tot april 2013 het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities, en hield toezicht op de vorming van zogenaamde 'concentraties' zoals bedrijfsfusies. ... dit ter uitvoering van de in 1998 in werking getreden mededingingswet

                                                                                                                                           
Toezicht en controle
Parlement & Politiek - De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... dit ter uitvoering van de in 1998 in werking getreden mededingingswet

                                                                                                                                           
Poldermodel
Parlement & Politiek - Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... van winkels verruimd; - kartels werden door de nieuwe mededingingswet

                                                                                                                                           
Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen
Parlement & Politiek - Maxime Verhagen (1956) was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens vicepremier in het kabinet-Rutte I. Eerder was hij 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV. ... der hoeven. ( 31.320) - bracht in 2011 een wijziging van de mededingingswet

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1