YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement verdrag van lissabon raad van ministers europese commissie lidstaten europese raad raad van de europese unie medebeslissingsprocedure eenparigheid van stemmen kabinet-rutte ii gekwalificeerde meerderheid van stemmen raad lidstaat europese gemeenschap voor kolen en staal samenwerkingsprocedure 13 amsterdam verdrag van maastricht hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid secretariaat-generaal van de raad van de europese unie council nice stemwijze in de raad speciaal comite voor de landbouw (scl) council of the european union door de raad vastgestelde lidstaat 16 de raad raad van de eu bijzondere wetgevingsprocedure besluitvormingsprocedures in de europese unie bijzondere wetgevingsprocedures schengensamenwerking europese rekenkamer gewone co-decisieprocedure economisch en sociaal comite codecisieprocedure meerderheid van de leden meerderheid van de uitgebrachte stemmen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 12 van 12 voor - medebeslissingsprocedure - in 0.0142788887023926 seconden.
Raad van de Europese Unie (Raad)
Parlement & Politiek - Stad ... werd een nieuwe besluitvormingsprocedure geintroduceerd, de medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
Verdrag van Amsterdam
Parlement & Politiek - Dit Europese verdrag, waarover de Europese Raad het in juni 1997 eens werd na twee jaar onderhandelen, maakte de weg vrij voor de start van het uitbreidingsproces van de Europese Unie. ... meer terreinen de rol van medewetgever in de zogenoemde medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Parlement & Politiek - Deze procedure is de wetgevingsprocedure die standaard van toepassing is op alle besluitvorming in de Europese Unie, tenzij in de verdragen specifiek staat dat er een andere, bijzondere wetgevingsprocedure geldt. ... van het verdrag van lissabon eind 2009 bekend als de medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten
Parlement & Politiek - Ria Oomen (1950) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. De uit Midden-Limburg afkomtige politica kreeg haar politieke scholing bij de KVP- en CDA-jongeren, waarvan zij landelijk voorzitter was. ... zorgt voor grensoverschrijdende luchtvervuiling ( medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
Europees Parlement (EP)
Parlement & Politiek - De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... waarvan het parlement deze grote invloed kan uitoefenen, is de medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
Drs. K.M.H. (Karla) Peijs
Parlement & Politiek - Karla Peijs (1944) was van 1 maart 2007 tot 1 maart 2013 Commissaris van de Koningin in Zeeland. Van 27 mei 2003 tot 22 februari 2007 was zij minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten-Balkenende II en III. ... de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen ( medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen
Parlement & Politiek - CDA-politica van antirevolutionairen huize, die na lid te zijn geweest van het Europees Parlement, minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers III werd. Was verantwoordelijk voor het besluit om de Nederlandse Spoorwegen te privatiseren en een goederenverbinding per spoor (Betuwelijn) van Rotterdam naar Duitsland aan te leggen. ... parlement, de raad van ministers en de europese commissie ( medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
Europa
Parlement & Politiek - De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... van het verdrag van lissabon eind 2009 bekend als de medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
Besluitvormingsprocedures in de Europese Unie
Parlement & Politiek - De Europese Unie neemt jaarlijks veel besluiten. Dat doet de Europese Unie volgens een aantal procedures. Naast de gewone wetgevingsprocedures kent de EU een aantal bijzondere wetgevingsprocedures. Daarnaast zijn er aparte procedures voor regelgeving die de details van eerder aangenomen besluiten uit moet werken. ... van het verdrag van lissabon eind 2009 bekend als de medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
Procedures in de Europese Unie
Parlement & Politiek - Het Europees Parlement (EP) speelt een rol in diverse besluitvormingsprocedures in de Europese Unie (EU). Er zijn verschillende procedures omdat de bevoegdheden van het EP in de loop der tijd zijn uitgebreid en omdat de bevoegdheden van het EP verschillen per beleidsterrein. ... van het verdrag van lissabon eind 2009 bekend als de medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Parlement & Politiek - Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... van lissabon wordt overigens niet meer gesproken over de medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert
Parlement & Politiek - Jeanine Hennis-Plasschaert (1973) is sinds 5 november 2012 minister van Defensie in het kabinet-Rutte II. Sinds 23 maart 2017 is zij tevens lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Eerder was zij Kamerlid van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 en van 20 juli 2004 tot 17 juni 2010 lid van het Europees Parlement. ... een verslag in over het verhogen van veiligheid van havens ( medebeslissingsprocedure

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 237