YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst maurits cornelis escher maurits esche,r m.c. escher escher cultuur muziek maurits von martels architectuur jhr. m.r.h.m. (maurits) von martels tweede kamer eerste kamer lijsttrekker ds'70 hans engels europees parlement theo joekes martin batenburg marten bierman pia dijkstra alexander kops sabine uitslag janny vlietstra jan van heukelum voorkeurstemmen zetelverdeling na verkiezingen isabelle diks t.r.a. veen rudy rabbinge geart benedictus hans klein breteler peter essers niek ketting a. postma dolf hutschemaekers lilianne ploumen g.j.p. cammelbeeck camiel eurlings tom veen drs. a. van stuijvenberg : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 964 voor - maurits esche r - in 0.0579578876495361 seconden.
M.C. Escher

M.C. Escher

Kunstbus - Nederlandse graficus, geboren 17 juni 1898 Leeuwarden Friesland - overleden 27 maart 1972 haarlem. Maurits Cornelis Escher visualiseerde wiskunde dusdanig dat leek en hoogleraar door zijn werken werden (worden) geboeid. ... 1898 leeuwarden friesland - overleden 27 maart 1972 haarlem. maurits

                                                                                                                                           

Jhr. M.R.H.M. (Maurits) von Martels

Parlement & Politiek - Maurits von Martels (1960) is sinds 23 maart 2017 lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Hij is eigenaar van een melkveehouderij en was wethouder van onder meer welzijn, sport en recreatie in Dalfsen. ... m.r.h.m. ( maurits

                                                                                                                                           

Voorkeurstemmen

Parlement & Politiek - Voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker ) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Het uitbrengen van voorkeurstemmen komt veel voor. ... aantal stemmen 2017 isabelle diks groenlinks 28.390 2017 maurits

                                                                                                                                           

Rembrandts-oeuvre

Kunstbus - Rembrandts oeuvre Noord- Nederlands kunstenaar, geboren 15 juli 1606 Leiden - overleden 4 oktober 1669 Amsterdam, 8 oktober 1669 begraven. Leerling van Pieter Lastman, Jacob Isaacsz. van Swanenburgh, Beinvloed door Jacob Symonsz. ... (sneldia) 1629 zelfportret, paneel, 38x29, 's-gravenhage, maurits

                                                                                                                                           

Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... (erik) ronnes 18 j.a.m.j. (joba) van den berg 44 m.r.h.m. ( maurits

                                                                                                                                           

Mr. F.A. baron van Hall

Parlement & Politiek - Belangrijk staatsman uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Als moderaat vertegenwoordiger van de Amsterdamse handels- en bankierswereld, die als behendig politicus zowel vóór als na 1848 een voorname rol speelde. ... marie jeanne kinderen kinderloos vader mr. m.c. van hall, maurits

                                                                                                                                           

Maurice Braspenning

Kunstbus - Nederlandse schilder, geboren: Rotterdam 29-11-1968, woont in Leiden, werkt in Amsterdam GROF STOF “Toekomstige wereldbeelden in verval”, zo noemt Maurice Braspenning zijn recente werken. Het zijn desolate landschappen en vervallen interieurs, opgetekend in krijt op schoolbord. ... 2002 galerie loerakker / amsterdam 2002 duo- expositie / maurits

                                                                                                                                           

Mr. A.P.J.M.M. (Fons) van der Stee

Parlement & Politiek - Goedgemutste Brabantse boerenzoon, die diverse belangrijke politieke functies bekleedde. Van huis uit belastingadviseur en in 1969 Eerste Kamerlid. Was een jaar eerder Aalberse opgevolgd als KVP-voorzitter, in welke functie hij in 1971 minister-president De Jong weinig elegant afdankte als politicus. ... kinderen 3 zoons en 1 dochter vader m.l.f.m. van der stee, maurits

                                                                                                                                           

Multatuliprijs

Kunstbus - Deze prijs wordt niet meer uitgereikt, werd met ingang van 2003 opgenomen in de Amsterdamprijs voor de kunsten. Jaarlijkse prijs, ingesteld in 1972 als voortzetting van de Prozaprijs van de gemeente Amsterdam. ... 1959 - vincent mahieu voor tjies 1958 - niet toegekend 1957 - maurits

                                                                                                                                           

M.P.D. baron van Sytzama

Parlement & Politiek - Tamelijk onafhankelijk optredend Tweede Kamerlid uit het noorden van Friesland. Grietman (burgemeester) van Idaarderadeel en daarna Gouverneur van Friesland. Weigerde in 1840 een benoeming in de Raad van State. ... voorzitter tweede kamer, provinciaal gouverneur voornamen maurits

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen

Parlement & Politiek - Onafhankelijke gematigde Amsterdamse conservatief, steunpilaar van Willem III. Zowel zijn vader als schoonvader waren Tweede Kamerlid. Was aanvankelijk advocaat en later burgemeester van en Tweede Kamerlid voor Amsterdam. ... voor het kamerlidmaatschap uit de privesfeer - zijn zoon maurits

                                                                                                                                           

R. Kelly

Muziekbus - Amerikaanse R&B zanger die bijna meer bekend is vanwege zijn geruchtmakende seksvideo's met minderjarige meisjes dan door zijn muziek. R. Kelly scoort hits met 'I Believe I Can Fly', 'If I Could Turn Back The Hands Of Time' en werkt onder andere samen met Nas, P. ... maurits

                                                                                                                                           

Wat is juist: ' D'r haar is opgestoken, ' Der haar is opgestoken' of ' 'r Haar is opgestoken'?

Genootschap Onze Taal - D'r haar is opgestoken is juist. ... maurits

                                                                                                                                           

Maurits Gatsonides

Kunstbus - Nederlandse uitvinder, autocoureur- en bouwer, geboren 14 februari 1911 te Gombong op Java in het toenmalig Nederlands-Indië - overleden 29 november 1998. Gatsonides won in 1953 de rally van Monte Carlo en was de uitvinder van de Gatsometer, tegenwoordig beter kent als de flitspaal. ... maurits

                                                                                                                                           

Wat is de juiste spelling: sieraad of sierraad?

Genootschap Onze Taal - In het woord sieraad zit maar één r. ... maurits

                                                                                                                                           

Wat is juist: verradelijk of verraderlijk?

Genootschap Onze Taal - Verraderlijk (mét een r ) is de juiste schrijfwijze. Het is afgeleid van verrader, vandaar de r voor -lijk. Vrijwel alle recente woordenboeken en spellinggidsen vermelden alleen verraderlijk. Het heeft de betekenissen 'gemeen, trouweloos, slecht' en 'onverwacht gevaarlijk/onaangenaam', 'bedrieglijk, stiekem iets wat goed is (vaak: de gezondheid) ondermijnend'. ... maurits

                                                                                                                                           
A.R. Penck

A.R. Penck

Kunstbus - A.R. Penck (Ralf Winkler) (05.10.1939, Dresden) Duitse schilder, schrijver en filmmaker uit de voormalige DDR. Woont in Londen. Penck houdt zich bezig met schilder- en tekenkunst, grafiek, beeldhouwkunst, film en jazzmuziek. ... maurits

                                                                                                                                           
Mag je in plaats van Jans fiets ook zeggen Jan z'n fiets, of is dat fout?
Genootschap Onze Taal - Jan z'n fiets is in gesproken taal heel normaal, net als Emma d'r fiets. Voor geschreven taal wordt deze constructie meestal als te informeel beschouwd. ... maurits

                                                                                                                                           

Wat is de juiste uitspraak van cornedbeef: [kor-nèt-bief] of [koo(r)nd-bief] - op z'n Engels?

Genootschap Onze Taal - Zowel de Nederlandse als de Engelse uitspraak van cornedbeef ('gezouten rundvlees') komt voor in de woordenboeken; beide uitspraakvarianten zijn juist. De Engelse uitspraak [koo(r)nd-bief] (waarbij de oo uitgesproken wordt als de o in amazone of horen ) is veel minder gebruikelijk dan de Nederlandse, en de slager zal u misschien niet eens begrijpen. ... maurits

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld als er RSVP in een uitnodiging of een brief staat?

Genootschap Onze Taal - RSVP (of liever: r.s.v.p. ) betekent dat de afzender graag antwoord ontvangt op zijn brief of uitnodiging. Er wordt mee bedoeld dat de afzender wil weten of je wel of niet naar de gelegenheid (het feest, de bijeenkomst) komt. ... maurits

                                                                                                                                           

H.R. Trip

Parlement & Politiek - Uit Brabant afkomstige Waals-hervormde officier, die zowel tijdens de Napoleontische tijd, als daarna actief was in het leger. In 1834 werd hij directeur-generaal van Oorlog en na zijn aftreden in 1840 Eerste Kamerlid (vanaf 1845 voorzitter). ... maurits

                                                                                                                                           

Wat is juist: burgemeester of burgermeester?

Genootschap Onze Taal - Juist is burgemeester, zonder r voor de m. ... maurits

                                                                                                                                           

Wat is de juiste vorm: woordvoer dster of woordvoerster?

Genootschap Onze Taal - Woordvoerster is zonder d tussen de r en de s. Woordvoerdster is dus niet goed. ... maurits

                                                                                                                                           

Wat is juist: verschaald bier of verschraald bier?

Genootschap Onze Taal - Het is verschaald bier en ook verschaalde wijn; er staat dus geen r na de sch. ... maurits

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8