YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur mattheus heilige-mattheus matteus kunst literair paus nicolaas-v johannes-paulus-ii pausen vlucht-naar-egypte tegenpaus vellert jakobus de meerdere jacobus de meerdere evangelisatie saint-jacques evangelisten evangelist taal gedoopt sint-pieter goede vrijdag doopsel doop design j.m. van kempen van kempen kempen & begeer muziek mr. p.j.m. (piet) aalberse piet aalberse marcus matthaus-passion orsanmichele andrea orcagna capucijnen orcagna kabinet-ruijs de beerenbrouck i or-san-michele : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 78 voor - matteus mattheus - in 0.0137720108032227 seconden.

Matteus

Kunstbus - Matteüs Matteüs was één van de 12 apostelen die door Jezus werden geroepen. Zijn roeping wordt beschreven in het gelijknamige bijbelboek in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 9:9: " Toen Jezus van daar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'volg mij'. ... matteus

                                                                                                                                           
Vlucht-naar-Egypte
Vlucht-naar-Egypte
Kunstbus - Vlucht naar Egypte – De kindermoord Dirck Vellert, Glasruitje met De Vlucht naar Egypte, ca. 1532, Gebrandschilderd glas, diam. 28,5 cm ( Maria zit op een ezel. Zij houdt het kindje Jezus in haar armen. ... de vlucht naar egypte staat beschreven in het evangelie van matteus

                                                                                                                                           
Paus
Kunstbus - De paus, opvolger van Petrus, is bisschop van Rome, hoofd van de Rooms- Katholieke Kerk, en sinds 1929 ook staatshoofd van Vaticaanstad. In het evangelie van Matteüs vraagt Jezus aan zijn Apostelen: "Wie zeggen jullie dat Ik ben? ... 1929 ook staatshoofd van vaticaanstad. in het evangelie van matteus

                                                                                                                                           
evangelist
Kunstbus - Evangelist Een evangelist kan drie betekenissen hebben: 1. een schrijver van een evangelie 2. een verkondiger van het evangelie ( evangelist) 3. een voorganger in een bijeenkomst ter verbreiding van het evangelie; niet-academische gevormd prediker Evangelieschrijver Het woord evangelie komt uit het Grieks en betekent "goede boodschap". ... ervaart, maar ook bijvoorbeeld op grond van het evangelie naar matteus

                                                                                                                                           
Jacobus de Meerdere
Kunstbus - Jakobus de Meerdere is een discipel en apostel van Jezus Christus. In het Spaans en Portugees wordt de naam San Iago verkort tot Santiago. Jakobus in de Bijbel Hij werd geroepen terwijl hij aan het werk was op het schip van zijn vader Zebedeüs, samen met zijn broer Johannes (zie o. ... zijn vader zebedeus, samen met zijn broer johannes (zie o.a. matteus

                                                                                                                                           
Goede Vrijdag
Kunstbus - Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost. ... "mijn god, mijn god, waarom hebt gij mij verlaten?" marcus en matteus

                                                                                                                                           
doop
Kunstbus - Het doopsel of doop is binnen het christendom het sacrament van de christelijke initiatie. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament komen we de gedachte van de doop tegen (echter geen kinderdoop). ... geen kinderdoop). de meest bekende plaats in de bijbel is matteus

                                                                                                                                           
J.M. van Kempen
J.M. van Kempen
Kunstbus - J.M. van Kempen (III) Utrechtse zilversmid (1814-1877) De naam Van Kempen is lange tijd een begrip geweest in de Nederlandse zilverindustrie. Dit is vooral te danken aan Johannes Mattheus van Kempen (1814-1877), de eerste zilverfabrikant die de toenmalige moderne productietechnieken in Nederland introduceerde. ... matteus

                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
Parlement & Politiek - In jaren zestig voorzitter van de KVP en Tweede Kamerlid. Zoon van minister Aalberse en advocaat in Den Haag, die van huis uit gepokt en gemazeld was in de sfeer van katholieke politieke en maatschappelijke organisaties. ... matteus

                                                                                                                                           
Marcus
Kunstbus - Marcus kan verschillende betekenissen hebben:. Romeins praenomen Marcus. Een populair Romeins praenomen. Het betekent zoiets als "aan Mars gewijd". Het werd oorspronkelijk gegeven aan jongetjes geboren in de maand Maart. ... matteus

                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
Parlement & Politiek - Katholieke voorman, die als minister een belangrijk aandeel had in de sociale wetgeving. Was advocaat en wethouder in Leiden en volgde in 1903 Schaepman op als Kamerlid. Steunde de sociale-wetgevingsvoorstellen van Talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand. ... matteus

                                                                                                                                           
Matthaus-Passion
Muziekbus - De Matthäus Passion (BWV 244) is een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het is één van zijn bekendste composities en één van zijn langste. De Matthäus Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie naar Mattheus. ... matteus

                                                                                                                                           
Kapucijnen
Kunstbus - De minderbroeders kapucijnen ( capucijnen) of Ordo Fratrum Minorum Capucinorum (O.F.M.Cap.) zijn een tak van de orde der minderbroeders. Ze werd gesticht door Mattheus de Bassi ook Mattheus van Bascio genoemd. ... matteus

                                                                                                                                           
Orcagna
Orcagna
Kunstbus - Andrea Orcagna of Andrea di Cione Florentijnse schilder, beeldhouwer, architect en administrator, geboren 1308 te Florence - overleden na 25 augustus 1368 aldaar. Orcagna's stijl was dominant in de late 14de-eeuwse Florentijnse schilderkunst. ... matteus

                                                                                                                                           
Bijbel
Kunstbus - De Bijbel is het boek wat vertelt over God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De Bijbel is echter niet uit de hemel komen vallen. Nee, het heeft wel meer dan 1200 jaar geduurd voor de Bijbel zoals we die nu hebben er was. ... volgen de namen van de 27 boeken van het nieuwe testament: matteus

                                                                                                                                           
Farizeeën
Kunstbus - De Farizeeën ( Nederlands: afgescheidenen, onderscheiden, onderrichten) waren een Joodse religieuze groep die omstreeks 200 v.Chr. is ontstaan. Mogelijk zijn zij de opvolgers van de Chasidiem (= Vromen), die omstreeks de Makkabeese opstand naar voren kwamen. ... 23,8), de opstanding uit de dood en het laatste oordeel ( matteus

                                                                                                                                           
John Neumeier
John Neumeier
Muziekbus - Hamburg Ballet - Death in Venice van John Neumeier - clip 1 John Neumeier geboren 24 februari 1942 in Milwaukee, Wisconsin Amerikaans balletdanser, choreograaf en directeur van een balletgroep Sinds 1973 is John Neumeier balletdirecteur en chef choreograaf van het Hamburgs Ballet en sinds 1996 is hij "Baletintendant". ... matteus

                                                                                                                                           
Herodes
Kunstbus - De naam Herodes is Grieks voor heldenkind. Het is een veelvoorkomende naam binnen de Herodiaanse dynastie, die in de Romeinse tijd heerste over het Joodse land: Herodes I de Grote (ca. 63–4 v.Chr.), vazalkoning onder de Romeinen over (delen van) Palestina (37–4 v. ... matteus

                                                                                                                                           
Het Laatste Avondmaal
Het Laatste Avondmaal
Kunstbus - Het Laatste Avondmaal heeft betrekking hebben op de laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen had voordat hij gearresteerd werd. Het Laatste Avondmaal is een bekende gedachte uit het Nieuwe Testament. ... matteus

                                                                                                                                           
Passiemuziek
Muziekbus - kerkelijk instrumentaal-vocale compositie in cantate of oratoriumvorm gebaseerd op het Bijbelse lijdensverhaal. Het beroemdste werk van die aard is de Mattheus- Passie van Joh. Seb. ... matteus

                                                                                                                                           
Iers-Angelsaksische kunst
Kunstbus - Book of Durrow Boekband van het Book of Durrow, 7de eeuw, Dublin, Trinity College Library Miniatuur van de evangelist Matteus uit het boek of Durrow, 7de eeuw, Dublin, Trinity College Library Miniatuur met een Leeuw uit het Book of Durrow, 7de eeuw, Dublin, Trinity College Library Ierland werd niet geteisterd door de grote volksverhuizingen. ... dublin, trinity college library miniatuur van de evangelist matteus

                                                                                                                                           
Judas
Kunstbus - Judas is een voornaam. Het is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Juda. In de Bijbel komt een aantal personen voor met de naam Judas:. Judas Iskariot. Judas Taddeüs (ook: Judas Lebbeüs). Judas de briefschrijver. ... hij het geld op de tempelvloer, liep weg en hing zichzelf op ( matteus

                                                                                                                                           
Willem Maris
Willem Maris
Kunstbus - De Nederlandse schilder Willem Maris werd op 18 februari 1844 in Den Haag geboren als jongste zoon van Mattheus Maris en Hendrika Bloemert. Zijn eerste tekenonderricht ontving hij van zijn oudere broers Jacob en Matthijs. ... matteus

                                                                                                                                           
Jan Rot
Muziekbus - Jan Rot (Makassar, Indonesie, 1957) Musicus, zanger, pianist, componist, schrijver en theatermaker uit Amsterdam. Jan Rot schreef behalve zo'n 300 liedjes, vele columns en 3 autobiografische romans, teksten voor anderen, werkt mee aan tv-programma's en knipt hier en daar een lintje. ... matteus

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7