YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur kunst latijn literair geografische naam grieks design groningen oudnederlands muziek oudhoogduits oudsaksisch oudfries taal film oudnoors gotisch engels oudengels oudiers tweede kamer middelnederlands architectuur europees parlement jan peter balkenende italiaans maxime verhagen thom de graaf eerste kamer dial. den uyl henk kamp frans pvda cda d66 sgp sp mark rutte alexander pechtold : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5757 voor - maria van der hoeven - in 1.17399597167969 seconden.
Zoektermen maria, van en der behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

M.J.A. (Maria) van der Hoeven

Maria van der Hoeven (1949) is sinds 1 september 2011 lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Energie Agentschap. Zij was van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Economische Zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vicepresidenten van de Raad van State

De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... oeming was omstreden, omdat de raad van state een voorkeur leek te hebben voor een van de zittende leden, de pvda'er jo van der hoeven of de cda'er gerard veringa. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van enquête

De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... uitzonderingen op openbaarmaking getuigen hoeven geen dingen te vertellen waarover ze vanwege hun ambt, beroep of betrekking niks mogen zeggen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

vanderhoeveni - ((deel van) wetenschappelijk-Latijnse plantennaam)

vanderhoevéni, - 2e nv. van Vanderhoevēnus, Latinizeering van Van der Hoeven: van Van der Hoeven, genoemd naar Van der Hoeven. - Dipterocarpus - K. et V. [S. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... bij het cda nam tweede kamerfractievoorzitter maxime verhagen de tweede plaats op de kandidatenlijst in, gevolgd door minister maria van der hoeven. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Orde der Benedictijnen

De orde der benedictijnen en benedictinessen ( Latijn: Ordo Sancti Benedicti), afgekort tot OSB, is een kloosterorde die de regel van Sint- Benedictus (480 - 540 n. ... ngregatie van beuron (1873) zwitsers- amerikaanse congregatie (1881) missiecongregatie van sint ottillie (1884) congregaten van maria verkondiging (1920) slavische congregatie (1945-1969, ontbonden door de heilige stoel) nederlandse congregatie (1969-2005, opge ... zo hoeven de monniken het klooster nooit te verlaten. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Hendrick Cornelisz. van Vliet

Noord-Nederlands schilder en tekenaar van genrekunst, kerkinterieurs, landschappen, portretten en interieurs, geboren 1611 - 1612 (in april 1633 verklaart hij 21 jaar oud te zijn) in Delft - op 28 oktober 1675 in de Oude Kerk te Delft begraven. ... van vliet schilderde wilhelmina van setten, dochter van een delftse notaris, zittend te midden van haar dochters anna, maria en elisabeth. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Verkiezing voorzitter Tweede Kamer
Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... een stem werd uitgebracht op maria van der hoeven. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

adam - (naam van de eerste mens)

Adam [naam van de eerste mens] { Adaem 1265-1270} < hebreeuws ʼādhām [mens], verwant met ʼadhāmā [grond] ( vgl. homo 1, bruidegom).<#>Adam (Hebreeuws ʾādām)<#>Adam, de eerste mens, die zijn bestaan in het paradijs begon, door Eva's appel tot de zonde werd verleid en stamvader van de mensheid werd; (fig. ... 1994) we hoeven niet helemaal terug naar adam en eva. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2006
Het CDA haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 41 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Jan Peter Balkenende. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar'. ... hieraan voldeden: kandidaat stemmen jan peter balkenende 2.198.114 maxime verhagen 79.981 maria van der hoeven 74.626 annie schreijer-pierik 31.788 piet hein donner 25.279 gerda verburg 18.881 verkiezingsprogramma 2006 het - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2003
Het CDA haalde bij de verkiezingen van 22 januari 2003 44 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Jan Peter Balkenende. Het nog uit 2002 stammende verkiezingsprogramma was getiteld 'Betrokken samenleving, betrouwbare overheid'. ... hieraan voldeden: kandidaat stemmen jan peter balkenende 2.393.802 maria van der hoeven 128.433 camiel eurlings 68.526 joop atsma 18.268 annie schreijer-pierik 16.862 verkiezingsprogramma 2003 aangezi - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer
Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. ... de vries ) verworpen pvda, sp, gl, cu maria van der hoeven 2004 de door de minister tijdens haar bestuursperiode bij een hbo-instelling genomen beslissingen over frauduleu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Heim, Paulus van der

... zoon van jacob van der heim, bestuurder, en maria arnoldina gevaerts. ... 7-7-1792) gehuwd op 11-9-1796 met maria aletta van der hoeven (1774-1833). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887) ... zoo hoort men in de ommelanden: moarioa (maria) met den klemtoon op moa. ... uitgaan, en door van te verklaren, bv. ... achterbaks, achterbaks, in de uitdrukking: achterbaks blieven = terugblijven, achterblijven; iets achterbaks schoeven = laten rusten, of: op de lange baan schuiven; achterbaks eten = in 't geniep snoepen, nl. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
hart - (holle spier die de bloedsomloop aandrijft)
hart zn. ‘holle spier die de bloedsomloop aandrijft’ Onl. herta ‘hart’ [10 e eeuw; W.Ps.]; mnl. in sinen herten (datief) [1201-25; CG II, Floyr.], herte [1240; Bern. ... na jezus' geboorte volgen ingrijpende gebeurtenissen voor zijn moeder maria. ... → recorder; frans coeur), grieks kradie, kardia 'hart' (vandaar als neolatijns medisch voorvoegsel cardio-); litouws sirdis 'hart', lets serde 'merg'; oudkerkslavisch sridice 'hart' (russ ... hiermee hangen veel in de bijbelvertalingen voorkomende verbindingen samen, die evenwel niet exclusief bijbels hoeven te zijn: zijn hart verharden, een hart van steen, iemands hart breken, en daartegenover: mijn hart is als was, iemands hart doe - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Oude Kerkstraat 20, Boxtel
1. R.K.KERK St.Petrus Stoel te Antiochie. Laatgotische kruisbasiliek, bestaande uit een 15e eeuws schip (in de 17e eeuw tot ruine vervallen, in 1823-1827 herbouwd), een vroeg 16e eeuws dwarspand, een driezijdig gesloten koor met omgang uit omstreeks 1500 en een toren uit het einde van de 15e eeuw. ... inwendige letters ~anna maria johanna bussing" en op de sokkel "uw blanke zerk - in schauw der kerk - wijst ons door 't kruis - naar 't hemelhuis" 5. - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           
Grote Markt 32, Bergen op Zoom
R.K. KERK, voormalige parochiekerk van de H. Maagd Maria Ten Hemelopneming, in 1824-1829 gebouwd; sedert 1990 in gebruik als stadsschouwburg. Driebeukige hallenkerk met jonische zuilen op hoge basementen en segmentvormige scheibogen; brede galerij in de westelijke traveeën. - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           

Hoofdletters in namen: Nynke van der Sluis / Nynke Van der Sluis

Goed is: Nynke van der Sluis. Daarnaast is goed: mevrouw Van der Sluis. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Piet van der Hem

Piet van der Hem (1885-1961) Friese kunstenaar; schilder, lithograaf en tekenaar, geboren 9 september 1885 in Wirdum, overleden 24 april 1961 in Den Haag. Van der Hem is vooral bekend als portretschilder van jachttaferelen en als politiek tekenaar. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Aert van der Neer

Nederlandse schilder, geboren ca. 1603/1604 in vermoedelijk Amsterdam - overleden 1677 aldaar. Aert van der Neer was onbekend in zijn eigen tijd maar had grote invloed op de latere Europese landschapsschilderkunst, vooral op Jongkind. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Van der Hoop van Slochteren

Van der Hoop (ook: Thomassen à Thuessink van der Hoop, Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren en: De Wit van der Hoop) is een Nederlandse familie die bankiers en bestuurders voortbracht. ... in 1797 trouwde abraham johan van der hoop ( 1775-1826) met arnoldina aleida maria thomassen a thuessink (1776-1859). - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Hoofdletters in namen: Patsy Van der Meeren / Patsy van der Meeren

Hoe een Belgische achternaam geschreven wordt, hangt af van de manier waarop hij in het bevolkingsregister is vastgelegd. Als de achternaam vastgelegd is als Van der Meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in België, of de voornaam er nu aan voorafgaat of niet: Patsy Van der Meeren, mevrouw Van der Meeren. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Om der wille van de smeer likt de kat de kandeleer

‘Om der wille van (of om den wille van of omwille van ) de smeer likt de kat de kandeleer’ betekent: ‘soms zijn mensen bereid dingen te doen die ze eigenlijk niet prettig vinden als ze denken dat ze daar uiteindelijk voordeel bij hebben’. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

cor van der laak - (televisietypetje van een beroepsquerulant)

Cor van der Laak Cor van der Laak begon zijn leven niet als Cor van der Laak maar als Loet van Kooten. Anders gezegd: Cor van der Laak is een reïncarnatie. Loet van Kooten werd op 28 april 1977 geboren. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 133