YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet tweede kamer arp pvda marchant kabinet-cort van der linden meerderheidsstelsel liberalen nolens thorbecke sam van houten extraparlementair katholieken d'66 kabinet-balkenende ii aletta jacobs derde kabinet-ruijs de beerenbrouck grondwetsherziening van 1848 staatscommissie-cals/donner minister fock mr. h.p. (henri) marchant de visser ir. a.a. mussert paascrisis patijn pijnacker hordijk mr. j. limburg historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht meer over vrouwenkiesrecht minister geertsema kabinet-de meester nationale conventie minister heemskerk henri marchant de geer i evenredige vertegenwoordiging minister pechtold kabinet-de geer i (1926-1929) thom de graaf kiesrecht - historische ontwikkeling : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 31 voor - marchant - in 0.0117969512939453 seconden.

Mr. H.P. (Henri) Marchant

Militante fractievoorzitter van de vrijzinnig-democraten, die felle aanvallen op zijn tegenstanders niet schuwde. Was advocaat en wethouder in Deventer en werd in 1899 als lid van de Radikale Bond naar de Tweede Kamer afgevaardigd. ... h.p. (henri) marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... van de evenredige vertegenwoordiging) de initiatiefwet- marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Geer I (1926-1929)
Dit kabinet kan worden getypeerd als een extraparlementair intermezzokabinet. Er is geen directe band met partijen en er maken zowel personen van links als rechts deel van uit. De ministers zijn met uitzondering van kabinetsleider De Geer hoofdzakelijk afkomstig uit de bestuurlijk-ambtelijke wereld. ... uitbreken van de vaticaancrisis krijgt allereerst vdb-leider marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... schutte gpv 1981-2001 20 jaar bakker cpn 1963-1982 19 jaar marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... in irak in de eerste helft van de twintigste eeuw 1916 - door marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
In oudere teksten zie je nog weleens de uitgang -sch, bijvoorbeeld in mensch. Wanneer en waarom is de -ch eigenlijk verdwenen?
Vroeger werd de ch in bijvoorbeeld mensch uitgesproken: mensch klonk ongeveer als [mensg]. Deze g-klank is geleidelijk aan in de uitspraak verdwenen. Dit leidde ertoe dat er voorstellen kwamen om de -ch ook achterwege te laten in de spelling. ... visch en mensch; zijn voorstel werd pas in 1934 door minister marchant - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)
De VDB was een links-liberale partij, die in 1901 werd opgericht. In zekere zin is zij als voorloper van D66 te beschouwen. De partij werd gevormd door van de Liberale Unie afgescheiden leden en door voormalige Radicale Bonders. ... voormannen de vdb waren drucker, kerdijk, treub, bos, marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)
De Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), opgericht in 1931, was een autoritaire, antiparlementaire, extreemrechtse partij die streefde naar een nationaal-socialistisch bewind. Verder vond zij dat er een Groot-Nederlands rijk moest komen, waartoe ook Vlaanderen zou behoren. ... mussert. andere voormannen waren rost van tonningen, graaf de marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Colijn II (1933-1935)
Dit extraparlementaire centrumrechtse kabinet moet het hoofd bieden aan de in 1929 uitgebroken economische crisis, die ook Nederland hard treft. Het kabinet kiest voor een politiek van 'aanpassing'. De overheidsuitgaven worden verlaagd en de waarde van de (dure) gulden wordt gehandhaafd. ... colijn onder meer de politiek leider van de vdb, marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1922
De Tweede Kamerverkiezingen van 1922 zijn de eerste verkiezingen met algemeen kiesrecht, want door de aanvaarding van het initiatiefvoorstel-Marchant mogen voortaan ook vrouwen meestemmen. Een wijziging van de Kieswet zorgt ervoor dat kleine partijen minder kans maken dan in 1918. ... kiesrecht, want door de aanvaarding van het initiatiefvoorstel- marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van initiatief
Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... in 1917 onthield de regering goedkeuring aan een initiatiefwet- marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters VDB
Bekende VDB -voorzitters waren Dolf Joekes, Marcus Slingenberg en Roelof Kranenburg. Jan Schilthuis was partijvoorzitter toen de VDB in 1946 opging in de PvdA. ... december 1920 roodenburg, l.n., van 7 juni 1914 tot juli 1916 marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J. (Jan) Schouten
Bijna veertig jaar lid van de Tweede Kamer voor de ARP en drieëntwintig jaar de zeer dominante fractie- en partijvoorzitter, wiens wil in de fractie wet was. Zoon van een haringvisser uit Maassluis die al op jonge leeftijd ging werken. ... in 1919 afwezig bij de stemming over het initiatiefvoorstel- marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman
Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. ... hij en de geer als enigen van hun fractie tegen een motie- marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
motie
Moties zijn uitspraken van de Tweede of Eerste Kamer, die door één of twee Kamerleden of door een commissie worden voorgesteld, bijvoorbeeld: ... motie was er in 1917. tijdens een interpellatie was een motie- marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters VVD
Sinds 14 juni 2014 is (momenteel vacant) voorzitter van de VVD. (momenteel vacant) volgde Benk Korthals op, die sinds 2011 voorzitter was. Bekende VVD-voorzitters uit het verleden zijn Ivo Opstelten, Leendert Ginjaar, Frits Korthals Altes, Pieter Oud en Haya van Someren-Downer. ... vooraanstaand en veelzijdig tweede kamerlid. trad in 1933 met marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. H.W. (Hendrik) Tilanus
Voorman van de CHU in het midden van de twintigste eeuw. Bijna eenenveertig jaar Tweede Kamerlid en later tevens fractievoorzitter en partijvoorzitter. Was oorspronkelijk officier. Werd een gezaghebbend Kamerlid met name op defensie- en onderwijsgebied en was jarenlang secretaris van de Onderwijsraad. ... met buitenlandse zaken. - interpelleerde in 1934 minister marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiesrecht
Een democratie wordt onder andere gekenmerkt door vrije, geheime en algemene verkiezingen waarbij het volk een volksvertegenwoordiging kiest. Volgens artikel 4 van onze Grondwet mogen dan ook alle Nederlanders kiezen en gekozen worden, behalve bij de wet gestelde beperkingen. ... mannen) gerealiseerd. in 1919 - via een initiatiefvoorstel- marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwen in de politiek
In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... op 10 juli 1919 nam de eerste kamer het initiatiefwetsvoorstel- marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waarom werd vroeger mensch wel met -sch geschreven en huis niet?
Dat heeft te maken met de herkomst van deze woorden. Er werd vroeger alleen -sch aan het woordeinde geschreven als het woord in ouder Nederlands op -sk of -sc eindigde. Huis gaat terug op hus(a) en mens gaat terug op een heel oude vorm die eindigde op -iska/-isko; in een citaat uit 1100 komt het woord mennisko ('persoon') voor. ... echter officieel pas afgeschaft in 1947; toen werd de spelling- marchant - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Periode 1918-1939: Interbellum
De tijd tussen de twee wereldoorlogen (het Interbellum) heeft twee belangrijke kenmerken. Ten eerste is dat de verzuiling van de samenleving. En tweede het overwicht van de drie confessionele partijen, RKSP, ARP en CHU. ... kiesrecht, want door de aanvaarding van het initiatiefvoorstel- marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.dr. W.H. Nolens
Limburgse priester en staatsman. Dé grote voorman van de katholieken in de eerste helft van de twintigste eeuw. Tot hij in 1896 Tweede Kamerlid werd docent aan het College Rolduc. Behoorde tot de meer democratisch gezinde katholieke Kamerleden. ... 'goddeloze' socialisten geheel uitsloten. tijdens de formatie- marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Cort van der Linden (1913-1918)
Het liberale extraparlementaire kabinet-Cort van der Linden loodst Nederland door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en brengt de belangrijke Grondwetsherziening van 1917 tot stand. Hierdoor worden de kiesrecht- en schoolstrijd beëindigd. ... vertrekt, nadat de tweede kamer op 10 mei 1917 een motie- marchant - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
NSB
De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB) was van 1931 tot 1945 een Nederlandse politieke partij. ... de lijst bevatte allemaal bekende namen als de graaf de marchant - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 120