YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst magisch-realistische magisch-realist magisch-realisme magisch-realisten magisch-realistisch literair radziwill franz radziwill cultuur design neue-sachlichkeit andrew wyeth new objectivity magritte realistische kunst gabriel garcia marquez rene magritte nieuwe zakelijkheid wyeth muziek fotografie taal jeanette winterson h.p. bremmer bremmer, frida kahlo bert loerakker immendorff, kahlo martinus nijhoff harry mulisch jorg immendorff realistische realistisch realisme christenunie 2017 gert-jan segers tweede kamerverkiezingen 2017 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 246 voor - magisch realistisch - in 0.0219190120697021 seconden.

Magisch-Realisme

Kunstbus - De term wordt vooral gebruikt als aanduiding voor een aantal Nederlandse schilders die vanaf de jaren '20 en '30 actief waren. Temidden van een kunstwereld waarin steeds abstracter en expressiever geschilderd werd, grepen de magisch realisten juist terug op het realisme. ... magisch

                                                                                                                                           
Franz Radziwill
Franz Radziwill
Kunstbus - ... geldt als een van de bekendste vertegenwoordigers van het magisch

                                                                                                                                           

realistische kunst

Kunstbus - Die uitbeeldingswijze waarbij het uitgebeelde een hoog gehalte objectief herkenbare werkelijkheid bevat. ... binnen het realisme tal van aparte stromingen zoals het magisch

                                                                                                                                           
Andrew Wyeth
Andrew Wyeth
Kunstbus - Amerikaanse schilder, geboren 12 juli 1917 Chadds Ford, Pennsylvania - overleden 16 januari 2009 in Philadelphia. ... blik richting de boerderij. het schilderij baadt in een magisch

                                                                                                                                           
Rene Magritte
Rene Magritte
Kunstbus - ... liefde voor het oude schildersambacht (waardoor zijn werk een magisch

                                                                                                                                           
Neue-Sachlichkeit
Kunstbus - Neue-Sachlichkeit (Nieuwe Zakelijkheid, Eng: New Objectivity) ... tot de stroming, die tot 1933 duurde, behoort in nederland het magisch

                                                                                                                                           
Gabriel Garcia Marquez
Kunstbus - Gabriel García Márquez ... opgroeide. garcia marquez geldt als de vaandeldrager van het magisch

                                                                                                                                           
Bert Loerakker
Kunstbus - Bert Loerakker (1948) ... om hem de abstracte schilderijen van piet mondriaan en de magisch

                                                                                                                                           
Martinus Nijhoff
Kunstbus - Nederlands dichter, criticus en vertaler, geboren 20 april 1894, overleden 26 januari 1953. ... die ooit op een postzegel afgebeeld is. nijhoff onderhield met magisch

                                                                                                                                           
Jeanette Winterson
Kunstbus - Britse auteur, geboren 27 augustus 1959 in Manchester. ... (gender)identiteit en tijd en ruimte centraal, wat een magisch

                                                                                                                                           
Frida Kahlo
Frida Kahlo
Kunstbus - Frida Kahlo (1907-1954) ... het oeuvre van frida kahlo kan gekarakteriseerd worden als magisch

                                                                                                                                           
Harry Mulisch
Harry Mulisch
Kunstbus - Harry (Kurt Victor) Mulisch ... en anekdoten leveren het gecompliceerde beeld op van mulisch' magisch

                                                                                                                                           
H.P. Bremmer
Kunstbus - Hendricus Petrus Bremmer ... enkele (begin-)fasen van het kubisme, alsook aspecten van het magisch

                                                                                                                                           
Jörg Immendorff
Jörg Immendorff
Kunstbus - ... een haast mystieke ondertoon als zag hij beuys als een magisch

                                                                                                                                           
realisme
Kunstbus - Het realisme (o)(van Lat. realis of res = ding) staat voor een type kunst en literatuur die erop mikt de ons omringende (maatschappelijke) werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. ... magisch

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... magisch

                                                                                                                                           
Pittura-Metafisica
Kunstbus - [It. 'metafysische schilderkunst] Kunstrichting in de Italiaanse moderne kunst, waaraan vanaf 1917 vooral Giorgio de Chirico en Carlo Carra ten grondslag liggen en die ook door hen werd ontwikkeld. In de schilderijen van de pittura metafysica worden objecten en figuren realistisch en concreet uitgebeeld en uit totaal verschillende causale en temporele contexten gecombineerd en in centraalperspectivische constructies met grote diepte ingebonden. ... magisch

                                                                                                                                           
Ivan Le Lorraine Albright
Ivan Le Lorraine Albright
Kunstbus - Ivan (le lorraine) Albright ... ivan (le lorraine) albright wordt vooral geassocieerd met het magisch

                                                                                                                                           
Carel Willink
Kunstbus - (Albert) Carel Willink ... veel vrijheid gunde. hoewel willink bekend is geworden als magisch

                                                                                                                                           
Latijns-Amerikaanse-Literatuur
Kunstbus - De Europese conquistadores die meer dan vijfhonderd jaar geleden voet aan land zetten in Amerika, waren niet bepaald de culturele elite van hun tijd. Het waren avonturiers en bandieten, eerder gedreven door hebzucht dan door roem of eer. Ze kwamen met een zwaard in de ene hand en een kruis in de andere en waren vooral op zoek naar goud. De meesten waren analfabeet. Ze kwamen uit een naargeestig rijk, waar de inquisitie elke vorm van verbeelding onderdrukte. Maar zodra ze de kust van Spanje achter zich lieten en op de sterren naar het westen voeren, reikte de horizon tot onvoorstelbare verten en waren de stenen stadjes van Spanje algauw vergeten. Die reizigers hadden de wonderen die ze vonden nooit kunnen voorzien: een fabelachtig land met naakte vrouwen in de kleur van honing en vogels met veren als juwelen. ... die bij de siesta ter beschutting boven hun hoofd hielden. het magisch

                                                                                                                                           
Marianne von Werefkin
Marianne von Werefkin
Kunstbus - Marianna Wladimirowna Werefkina, Russische schilderes, (geboren Toela, Rusland 29 augustus 1860, gestorven Ascona, Zwitserland 6 februari 1938) behaalt een grote mate van perfectie in het realistisch schilderen, wat haar in eigen land de reputatie van Russische Rembrandt oplevert. In 1907 creëert zij haar eerste expressionistische werken, waarin zij zich laat beïnvloeden door Paul Gauguin en Louis Anquetin, alsook door Munch. ... magisch

                                                                                                                                           
ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - De ChristenUnie had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Gert-Jan Segers als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Hoopvol Realistisch - Voorstellen voor een samenleving met toekomst'. ... magisch

                                                                                                                                           
Pyke Koch
Kunstbus - Pyke Koch (1901-1991) ... in zijn werk. zelf deelde koch zijn werk in bij dat van de magisch

                                                                                                                                           
automatisme
Kunstbus - Een werkwijze die een psychische toestand, de droom, omzet in een automatisch handelend gebeuren. Het begrip automatisme werd geïntroduceerd in het surrealisme. André Breton karaktiseert dit proces als een magisch dictaat. ... het surrealisme. andre breton karaktiseert dit proces als een magisch

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 41