YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst magisch-realistisch magisch-realist magisch-realistische magisch-realisten magisch-realisme literair radziwill franz radziwill cultuur design magritte realistische kunst new objectivity andrew wyeth gabriel garcia marquez neue-sachlichkeit rene magritte nieuwe zakelijkheid wyeth muziek fotografie taal jeanette winterson bert loerakker bremmer, frida kahlo h.p. bremmer immendorff, martinus nijhoff jorg immendorff harry mulisch kahlo realistisch realistische realisme 2017 gert-jan segers christenunie tweede kamerverkiezingen 2017 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 249 voor - magisch realistisch - in 0.0211598873138428 seconden.

Magisch-Realisme

De term wordt vooral gebruikt als aanduiding voor een aantal Nederlandse schilders die vanaf de jaren '20 en '30 actief waren. Temidden van een kunstwereld waarin steeds abstracter en expressiever geschilderd werd, grepen de magisch realisten juist terug op het realisme. ... magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Franz Radziwill
Franz Radziwill
Radziwill geschilderd in 1928 door Otto Dix Duits schilder, geboren Strohhausen 2 juni 1895, gestorven 12 augustus 1983, Wilhelmshaven Radziwill geldt als een van de bekendste vertegenwoordigers van het magisch realisme. ... geldt als een van de bekendste vertegenwoordigers van het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

realistische kunst

Die uitbeeldingswijze waarbij het uitgebeelde een hoog gehalte objectief herkenbare werkelijkheid bevat. De term realisme, die staat voor een type kunst dat erop mikt de ons omringende werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, is min of meer synoniem geworden met naturalisme, Het begrip stamt uit de negentiende eeuw en werd gebruikt ter typering van het werk van Gustave Courbet en een groep van schilders die iedere vorm van idealisering verwierpen en zich in plaats daarvan richtten op het leven van alledag. ... binnen het realisme tal van aparte stromingen zoals het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Gabriel Garcia Marquez
Gabriel García Márquez García Márquez, Colombiaanse auteur die in Aracataca, een klein dorp aan de Caribische kust, werd geboren op 6 maart 1928 en daar ook opgroeide. ... opgroeide. garcia marquez geldt als de vaandeldrager van het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Rene Magritte
Belgische, tekenaar, illustrator, schrijver en cineast, geboren 21 november 1898 te Lessen - overleden 15 augustus 1967 in Schaarbeek, Brussel. Na een periode van zoeken in de richting van het kubisme en het futurisme kwam hij, vnl. ... liefde voor het oude schildersambacht (waardoor zijn werk een magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Andrew Wyeth
Amerikaanse schilder, geboren 12 juli 1917 Chadds Ford, Pennsylvania - overleden 16 januari 2009 in Philadelphia. Andrew Newell Wyeth was een Amerikaans realistisch landschapsschilder naar wie soms verwezen wordt als 'Painter of the People', vanwege zijn populariteit onder het Amerikaanse publiek. ... blik richting de boerderij. het schilderij baadt in een magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Neue-Sachlichkeit
Neue-Sachlichkeit (Nieuwe Zakelijkheid, Eng: New Objectivity) Kunstrichting die rond 1920, in sterk contrast tot het expressionisme, opnieuw het reële verschijningsbeeld van de werkelijkheid wilde weergeven. ... tot de stroming, die tot 1933 duurde, behoort in nederland het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jörg Immendorff
Duitse schilder en beeldhouwer, geboren 14 juni 1945, Bleckede (bij Lüneberg) - overleden 28 mei 2007 in Düsseldorf waar hij woonde en werkte. Immendorf was een groot voorstander van een politiek georienteerde kunstenaar en was één van de succesvolste artiesten ter wereld. ... een haast mystieke ondertoon als zag hij beuys als een magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Bert Loerakker
Bert Loerakker (1948) Nederlandse schilder, graficus, woont en werkt te Helmond. Techniek: Olieverf, zeefdruk Geboren: 1948 te Breda 1965-1969 Academie voor Beeldende Vorming Tilburg 1969 vestiging te Helmond 1980 werkt in het Centrum voor Grafiek Frans Masereel te Kasterlee (B) waar gedurende jaarlijks terugkerende bezoeken tot op heden een groot deel van het grafisch oeuvre ontstaat 1985 studiereis Rome 1986 1995 1996 1997 studiereis ltalie 1986 1987 1995 studiereis New York 1987 1988 1995 1998 studiereis Spanje 1989 deelname aan experimenteel keramiekproject van het Europees Keramisch Werkeentrum Heusden 1991 1995 werkbeurs van het Fonds voor Beeldende Kunsten 1998 werkverblijf in Lagow Polen 1999 deelname project Lijst op zicht - - Sinds 1975 heeft hij de nodige solo-exposities in zowel Nederland als in het buitenland op zijn naam staan. ... om hem de abstracte schilderijen van piet mondriaan en de magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jeanette Winterson
Britse auteur, geboren 27 augustus 1959 in Manchester. ... (gender)identiteit en tijd en ruimte centraal, wat een magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
H.P. Bremmer
Hendricus Petrus Bremmer Dr. Hendricus Petrus (Hendrik Pieter) Bremmer (Leiden 17-5-1871 / 10-1-1871 - Den Haag 1956). Zoon van Willem Bremmer, hotelhouder, en Cornelia Wilhelmina Dumortier. ... enkele (begin-)fasen van het kubisme, alsook aspecten van het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Frida Kahlo
Frida Kahlo (1907-1954) Mexicaanse ( surrealistische ) schilderes, Kahlo's werk is zeer autobiografisch van karakter: hierin deed zij verslag van haar tumultueuze huwelijksleven met de beroemde schilder Diego Rivera en de langdurige gevolgen van een verkeersongeluk in haar jeugd. ... het oeuvre van frida kahlo kan gekarakteriseerd worden als magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Harry Mulisch
Harry (Kurt Victor) Mulisch Geboren: 29 juli 1927 Haarlem Genres: Poëzie, roman, novelle, kort verhaal, toneel, esssay, autobiografie, reisverslag, reportage Mulisch is de enige zoon van Karl Victor Kurt mulisch en Alice Schwarz. ... en anekdoten leveren het gecompliceerde beeld op van mulisch' magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Martinus Nijhoff
Nederlands dichter, criticus en vertaler, geboren 20 april 1894, overleden 26 januari 1953. Martinus Nijhoff maakte deel uit van de generatie van 1918, die in de jaren na de Eerste Wereldoorlog verantwoordelijk was voor een vernieuwing in de Nederlandse literatuur. ... die ooit op een postzegel afgebeeld is. nijhoff onderhield met magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
realisme
Het realisme (o)(van Lat. realis of res = ding) staat voor een type kunst en literatuur die erop mikt de ons omringende (maatschappelijke) werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. ... magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... magisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Pittura-Metafisica
[It. ' metafysische schilderkunst] Kunstrichting in de Italiaanse moderne kunst, waaraan vanaf 1917 vooral Giorgio de Chirico en Carlo Carra ten grondslag liggen en die ook door hen werd ontwikkeld. ... magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Latijns-Amerikaanse-Literatuur
De Europese conquistadores die meer dan vijfhonderd jaar geleden voet aan land zetten in Amerika, waren niet bepaald de culturele elite van hun tijd. Het waren avonturiers en bandieten, eerder gedreven door hebzucht dan door roem of eer. ... die bij de siesta ter beschutting boven hun hoofd hielden. het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hubert Lampo
Hubert (Leon) Lampo De Belgische schrijver Hubert Lampo werd geboren te Antwerpen op 1 september 1920 als zoon van een postbediende en een onderwijzeres. Lampo groeide op in een socialistisch milieu. ... verbanden gesuggereerd worden, hetgeen zijn latere magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2017
De ChristenUnie had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Gert-Jan Segers als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Hoopvol Realistisch - Voorstellen voor een samenleving met toekomst'. ... magisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Pyke Koch
Pyke Koch (1901-1991) Nederlands monumentaal kunstenaar (decorschilder), schilder, tekenaar van landschappen, erotiek, genrekunst, portretten, stadsgezichten, stillevens, Naamsvariant Pieter Frans Christiaan Koch, Geboren Beek (Ubbergen) 15-7-1901, Gestorven Utrecht 27-10-1991, Pyke Koch werd op 15 juli 1901 geboren in Beek bij Nijmegen. ... in zijn werk. zelf deelde koch zijn werk in bij dat van de magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
automatisme
Een werkwijze die een psychische toestand, de droom, omzet in een automatisch handelend gebeuren. Het begrip automatisme werd geïntroduceerd in het surrealisme. ... het surrealisme. andre breton karaktiseert dit proces als een magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Geraldine Gliubislavich
Twee aspecten keren consequent terug in de schilderijen van de Franse kunstenaar Géraldine Gliubislavich (°1978): figuren die in groepen bij elkaar staan en dikke strepen die het doek in verticale vlakken verdelen. ... magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Raoul Hynckes
In Nederland woonachtig en werkzaam Belgisch kunstschilder, geboren 11 mei 1893 in Brussel - overleden 19 januari 1973 in Laren (N.H.). De Belgische schilder Raoul Hynckes volgde een traditionele opleiding aan de academie van Brussel. ... uiterst gedetailleerde stillevens die tot de stroming van het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 44