YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst magisch-realisten magisch-realistische magisch-realistisch magisch-realisme magisch-realist willink carel willink literair gabriel garcia marquez muziek kees thijn westerik floris verster verster co westerik amerikaanse schilderkunst franz radziwill ivan le lorraine albright pyke koch ivan albright radziwill automatisme latijns-amerikaanse-literatuur hubert lampo raoul hynckes albright new objectivity marc mendelson magritte realistische kunst rene magritte vargas llosa wyeth andrew wyeth johan daisne neue-sachlichkeit isabel allende nieuwe zakelijkheid cultuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 94 voor - magisch realist - in 0.0142309665679932 seconden.

Magisch-Realisme

De term wordt vooral gebruikt als aanduiding voor een aantal Nederlandse schilders die vanaf de jaren '20 en '30 actief waren. Temidden van een kunstwereld waarin steeds abstracter en expressiever geschilderd werd, grepen de magisch realisten juist terug op het realisme. ... magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Carel Willink
(Albert) Carel Willink De Nederlandse kunstschilder carel willink werd geboren op 7 Maart 1900 in Amsterdam al oudste van twee zoons, waar zijn vader Jan Willink een garagebedrijf had. ... veel vrijheid gunde. hoewel willink bekend is geworden als magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Gabriel Garcia Marquez
Gabriel García Márquez García Márquez, Colombiaanse auteur die in Aracataca, een klein dorp aan de Caribische kust, werd geboren op 6 maart 1928 en daar ook opgroeide. ... opgroeide. garcia marquez geldt als de vaandeldrager van het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kees Thijn
Kees Thijn (Emmen, 1933) is oud- hoogleraar radiologie en schilder. Vanaf 1966 is hij kunstschilder van vooral Portretten, Stillevens en symbolische taferelen. ... eigenlijk altijd helder zijn, ook al worden ze gevangen in magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
floris verster
Floris Verster (1861-1927) De Leidse schilder Floris Verster was een van de toonaangevende kunstenaars van het fin-de-siècle in ons land. Geschilderd in een ongekend losse verftrant, zinderend en ogenschijnlijk grillig, is zijn werk in de tijd van het symbolisme een ware vernieuwing en leverde een belangrijke bijdrage aan deze vernieuwende kunststroming. ... uiteenlopende schilders als de expressionist kees verwey of de magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Co Westerik
Jacobus Westerik, Nederlands graficus, illustrator, keramist, wandschilder, schilder, tekenaar van figuurfragmenten, figuurvoorstellingen en zelfportretten, 2 februari 1924 geboren in Den Haag, woont en werkt in Rotterdam. ... heel ander karakter dan die van de veel oudere en gevestigde magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Latijns-Amerikaanse-Literatuur
De Europese conquistadores die meer dan vijfhonderd jaar geleden voet aan land zetten in Amerika, waren niet bepaald de culturele elite van hun tijd. Het waren avonturiers en bandieten, eerder gedreven door hebzucht dan door roem of eer. ... die bij de siesta ter beschutting boven hun hoofd hielden. het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hubert Lampo
Hubert (Leon) Lampo De Belgische schrijver Hubert Lampo werd geboren te Antwerpen op 1 september 1920 als zoon van een postbediende en een onderwijzeres. Lampo groeide op in een socialistisch milieu. ... verbanden gesuggereerd worden, hetgeen zijn latere magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Pyke Koch
Pyke Koch (1901-1991) Nederlands monumentaal kunstenaar (decorschilder), schilder, tekenaar van landschappen, erotiek, genrekunst, portretten, stadsgezichten, stillevens, Naamsvariant Pieter Frans Christiaan Koch, Geboren Beek (Ubbergen) 15-7-1901, Gestorven Utrecht 27-10-1991, Pyke Koch werd op 15 juli 1901 geboren in Beek bij Nijmegen. ... in zijn werk. zelf deelde koch zijn werk in bij dat van de magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Franz Radziwill
Radziwill geschilderd in 1928 door Otto Dix Duits schilder, geboren Strohhausen 2 juni 1895, gestorven 12 augustus 1983, Wilhelmshaven Radziwill geldt als een van de bekendste vertegenwoordigers van het magisch realisme. ... geldt als een van de bekendste vertegenwoordigers van het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
automatisme
Een werkwijze die een psychische toestand, de droom, omzet in een automatisch handelend gebeuren. Het begrip automatisme werd geïntroduceerd in het surrealisme. ... het surrealisme. andre breton karaktiseert dit proces als een magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Raoul Hynckes
In Nederland woonachtig en werkzaam Belgisch kunstschilder, geboren 11 mei 1893 in Brussel - overleden 19 januari 1973 in Laren (N.H.). De Belgische schilder Raoul Hynckes volgde een traditionele opleiding aan de academie van Brussel. ... uiterst gedetailleerde stillevens die tot de stroming van het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Amerikaanse schilderkunst
Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw Sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw heeft de Amerikaanse kunst, die begonnen is als een anonyme ambachtelijke schilder- en beeldhouwkunst, onder voogdij van Europa gestaan. ... magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ivan Le Lorraine Albright
Ivan (le lorraine) Albright Self Portrait in Georgia, 1967, 1967-68 The Picture of Dorian Gray by Ivan Albright (1943) Amerikaanse schilder, geboren 20 februari 1897 North Harvey Chicago - overleden in 18 november 1983 te Woodstock (Vermont). ... ivan (le lorraine) albright wordt vooral geassocieerd met het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Isabel Allende
Isabel Allende werd op 2 augustus 1942 uit Chileense ouders geboren in de Peruaanse hoofdstad Lima, en groeit op in Santiago, Chili. Toen isabel allende drie jaar was, verliet haar vader haar moeder en keerde ze met haar moeder terug naar Chili. ... waarin een grote rol voor het bovennatuurlijke is weggelegd. magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa Peruviaans romanschrijver en essayist, geboren in 1936. Ontving diverse literaire prijzen, waaronder de prestigieuze Cervantes-prijs voor zijn gehele oeuvre. ... en vooral veel emoties zijn de ingredienten van het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Rene Magritte
Belgische, tekenaar, illustrator, schrijver en cineast, geboren 21 november 1898 te Lessen - overleden 15 augustus 1967 in Schaarbeek, Brussel. Na een periode van zoeken in de richting van het kubisme en het futurisme kwam hij, vnl. ... liefde voor het oude schildersambacht (waardoor zijn werk een magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

realistische kunst

Die uitbeeldingswijze waarbij het uitgebeelde een hoog gehalte objectief herkenbare werkelijkheid bevat. De term realisme, die staat voor een type kunst dat erop mikt de ons omringende werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, is min of meer synoniem geworden met naturalisme, Het begrip stamt uit de negentiende eeuw en werd gebruikt ter typering van het werk van Gustave Courbet en een groep van schilders die iedere vorm van idealisering verwierpen en zich in plaats daarvan richtten op het leven van alledag. ... binnen het realisme tal van aparte stromingen zoals het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Andrew Wyeth
Andrew Wyeth
Amerikaanse schilder, geboren 12 juli 1917 Chadds Ford, Pennsylvania - overleden 16 januari 2009 in Philadelphia. Andrew Newell Wyeth was een Amerikaans realistisch landschapsschilder naar wie soms verwezen wordt als 'Painter of the People', vanwege zijn populariteit onder het Amerikaanse publiek. ... blik richting de boerderij. het schilderij baadt in een magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Johan Daisne
Johan daisne Pseudoniem van Herman Thiery (geb. 2.9.1912 in Gent - gest. 9.8.1978 in Gent), Vlaams schrijver. johan daisne is, samen met Hubert Lampo, een belangrijk vertegenwoordiger van het magisch realisme in Vlaanderen. ... met hubert lampo, een belangrijk vertegenwoordiger van het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Marc Mendelson
Schilder, aquarellist, zeefdrukker en beeldhouwer, geboren in 6 november 1915 te London. Zijn werk evolueerde van magisch realisme naar een tactiele, meestal monochrome reliëfwerking: grote strenge, monochrome en sombere doeken in zwaar materiaal. ... geboren in 6 november 1915 te london. zijn werk evolueerde van magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Neue-Sachlichkeit
Neue-Sachlichkeit (Nieuwe Zakelijkheid, Eng: New Objectivity) Kunstrichting die rond 1920, in sterk contrast tot het expressionisme, opnieuw het reële verschijningsbeeld van de werkelijkheid wilde weergeven. ... tot de stroming, die tot 1933 duurde, behoort in nederland het magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Stanley Spencer
Britse kunstenaar, geboren 30 juni 1891 Cookham - 14 december 1959 aldaar. , Ik voel echt dat alles in een mens wat geen visioen is, vooral vulgariteit is.'' De krachtige maar verfijnde figuratieve schilderijen van Spencer verwijzen doorgaans naar religieuze thema's. ... de veronderstelde verwantschap met de kunst van de nederlandse magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Albert Klijn
Nederlandse schilder, tekenaar en grafisch vormgever, geboren 5 april 1895 Amsterdam - overleden 29 november 1981 aldaar. Albert Klijn genoot zijn opleiding bij de Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam. ... richtte hij zich ook op de schilderkunst. hij werkte in een magisch - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 45