YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek madrigalisme absolute muziek : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 2 van 2 voor - madrigalisme - in 0.00118684768676758 seconden.

Madrigalisme

Muziekbus - Madrigalismen, noemt men de toonschilderingen, waarbij tekstdelen of losse woorden door melodische of harmonische wendingen in de muziek worden uitgebeeld. Men duidt deze aan met de naam Madrigalismen, omdat dergelijke toonschilderingen zeer veelvuldig worden aangetroffen in de 16de eeuwse madrigalen. ... madrigalisme

                                                                                                                                           
absolute muziek
Muziekbus - Instrumentale muziek, bijvoorbeeld symfonieën, sonates, fuga's, dansvormen enz. waar geen "verhaal" aan vast zit; anders gesteld: die naar zichzelf verwijst, bestaat voor zichzelf. Muziek met een niet in concrete termen te omschrijven inhoud; muziek als zuiver muzikale uiting, onafhankelijk van enige literaire, dramatische, picturale of visuele voorstelling tot stand gekomen; tegenstelling tot programmatische of beschrijvende muziek. ... muziek, programmamuziek of beschrijvende muziek. zie ook madrigalisme

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 85