YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek madrigaal madrigaal-komedie cultuur italiaanse renaissancemuziek engelse muziek franse-muziek italiaanse-muziek carlo gesualdo da venosa italiaanse-opera muziekgeschiedenis ballata wereldlijke-muziek wereldlijke orazio vecchi ritornello gebouwen luca marenzio caccia chromatiek architecten squarcialupi-codex giovanni bononcini pascal de l'estocart dissonantie frottole per norgard oratorium sem dresden pastorale jacobus de kerle dresden architectuur orlando lassus villanella - claudio monteverdi himmelfahrts-oratorium capriccio : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 34 voor - madrigaal - in 0.015207052230835 seconden.

Madrigaal

Muziekbus - Letterlijk herderszang, genreaanduiding voor vocale muziek. De geschiedenis van het madrigaal gaat terug tot in de 14de eeuw. Het komt uit Italië en werd in de 16de eeuw een van de meest geliefde genres van meerstemmige vocale muziek. ... madrigaal

                                                                                                                                           

Madrigaal-Komedie

Muziekbus - meerstemmige madrigalen die niet alleen werden gezongen, maar waarvan de teksten waarschijnlijk ook door acteurs scènisch werden uitgebeeld; vóórvorm van de opera ... madrigaal

                                                                                                                                           
Renaissancemuziek
Muziekbus - In de muziek van de zestiende eeuw, het streven naar een sterker individualisme, onder meer doorgevoerd in expressieve, chromatisch getinte madrigalen, vooral in de vierde en vijfde generatie van de Nederlandse Scholen; voorts in de opkomst van de instrumentale muziek (onder meer het orgel). ... te doen gelden en zich van de gemeenschap af te zonderen. madrigaal

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... bevinden zich drie vormen van italiaanse wereldlijke muziek: madrigaal

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... 2e helft 16e eeuw chansons - frans- vlaams- italiaanse stijl - madrigaal

                                                                                                                                           
Engelse muziek
Muziekbus - Engelse Muziek In de negentiende eeuw was veel Engelse muziek schatplichtig aan Duitsland, in de achttiende eeuw aan Italië, in de zeventiende aan Frankrijk, in de zestiende aan Italië en Spanje, en in de vijftiende eeuw aan Frankrijk. ... tegen het einde van de 16de eeuw breekt het italiaanse madrigaal

                                                                                                                                           
Italiaanse-Opera
Muziekbus - Italiaanse Opera Zie voor de voorgeschiedenis Italiaanse Opera het artikel Italiaanse muziek. renaissance Spaanse en vooral Italiaanse wereldlijke composities (de lauden en frottolen) nemen de ontwikkeling van de homofone stijl over en in Frankrijk ontstaat ca 1530 een type chanson dat mogelijk door de frottole beïnvloed is en eveneens homofoon is. ... van de tekst een der voornaamste criteria was. madrigaal

                                                                                                                                           
Carlo Gesualdo da Venosa
Muziekbus - ( Don) Carlo Gesualdo da Venosa Napolitaans componist en luitspeler, prins van Venosa, Napels ca 1566 – Gesualdo 1613 Don Carlo Gesualdo, een vriend van T. Tassos, componeerde kerkmuziek in min of meer traditionele stijl, maar ook madrigalen die door hun vooruitstrevende harmoniek en expressieve chromatiek hun tijd ver vooruit waren. ... en expressieve chromatiek hun tijd ver vooruit waren. madrigaal

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... het motet kreeg zijn wereldlijke tegenhanger in het italiaanse madrigaal

                                                                                                                                           
Ritornello
Muziekbus - ritornello (italiaans) Herhaling, d.w.z. herhaling van het door de hoofdstem gezongene door het accompagnement. - Refrein van het vroege Italiaanse madrigaal. - Instrumentale passage in begeleide vocale muziek. ... door het accompagnement. - refrein van het vroege italiaanse madrigaal

                                                                                                                                           
ballata
Muziekbus - Vooral in Italië tijdens de Renaissance belangrijke muzikale en literaire vorm, een twee- of driestemmige vocale compositie. Belangrijke componist: Francesco Landini (ca 1325-1397) De polyfone ballata ontwikkelde zich na de andere twee vormen van Italiaanse wereldlijke muziek uit de veertiende eeuw, het madrigaal en de caccia, en vertoonde invloeden van de Franse balladestijl. ... van italiaanse wereldlijke muziek uit de veertiende eeuw, het madrigaal

                                                                                                                                           
Wereldlijke-muziek
Muziekbus - Renaissance Het Katholieke motet kreeg zijn wereldlijke tegenhanger in het Italiaanse madrigaal, en ook de instrumentale muziek begon steeds meer een zelfstandige rol te spelen. Met name in Venetië waar al het begin van de Barok te beluisteren viel. ... motet kreeg zijn wereldlijke tegenhanger in het italiaanse madrigaal

                                                                                                                                           
Orazio Vecchi
Muziekbus - Italiaans componist, Modena 6.12.1550 - Modena 19.2.1605, Werkte o.m. als kapelmeester en muziekleraar aan het hertogelijk hof te Modena. Componeerde verschillende boeken madrigalen, canzoni, missen, motetten en hymnen. ... bekend is zijn commedia harmonica l'amfiparnasso (1594), een madrigaal

                                                                                                                                           
Claudio Monteverdi
Claudio Monteverdi
Muziekbus - Marília Vargas - "Orfeo" - Monteverdi Claudio Zuan (Giovanni) Antonio Monteverdi gedoopt Cremona, 15 mei 1567, gestorven Venetië, 29 november 1643 Italiaans componist Claudio Monteverdi kreeg compositie-, zang- en vioollessen van Marc Antonio Ingegneri, maestro di capella aan de kathedraal van Cremona. ... van de gonzaga's bij hertog vincenza i, waar de nederlandse madrigaal

                                                                                                                                           
Squarcialupi-Codex
Muziekbus - Squarcialupi Codex In de veertiende eeuw waren de voornaamste centra van Italiaanse muziek de steden in het midden en noorden van het schiereiland. Vooral Florence was in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw een zeer belangrijk cultureel centrum. ... (rond 1350) bevinden zich drie soorten italiaanse muziek; madrigaal

                                                                                                                                           
Sem Dresden
Muziekbus - Sem (Samuel) Dresden geb. 20-4-1881 Amsterdam, gest. 30-7-1957 Den Haag Nederlands componist Sem Dresden studeerde in Amsterdam viool en piano bij Hageman, harmonie bij Roeske, viool bij Dudok en Togni en contrapunt, fuga en compositie bij Bernard Zweers, verder compositie en directie bij Hans Pfitzner in Berlijn. ... als koordirigent in tiel. in 1914 richtte hij nederlandse madrigaal

                                                                                                                                           
Dissonantie
Muziekbus - [van Lat.: dissonantia, Nederlands: uit elkaar klinken], met een sterke spanning geladen klank. Onder dissonantie beschouwt men binnen de tonale muziek een klank die gekenmerkt wordt door wrijving en scherpte. ... in een consonant, was in de 16de en 17de eeuw vooral in de madrigaal

                                                                                                                                           
Jacobus de Kerle
Muziekbus - Jacob de Kerle geboren Yperen 1531/32, gestorven Praag 7-1-1591 Vlaams componist Jacobus de Kerle was vanaf 1555 Dom- organist, kapelmeester en carrilloneur te Orvieteo in Italië en vanaf 1562 kapelmeester van kardinaal von Truchsess te Augsburg, Rome en Dillingen. ... bundels die in venetie gepubliceerd werden, resteert maar een madrigaal

                                                                                                                                           
Luca Marenzio
Luca Marenzio
Muziekbus - Luca Marenzio geboren Coccaglio bij Brescia 1553/54, gestorven Rome 22 augustus 1599 Italiaans componist en maestro di capella Als koorknaap in de Brescia kathedraal studeerde Luca Marenzio bij Giovanni Contino. ... zijn leven doorbracht was een bloeiend centrum voor amateur madrigaal

                                                                                                                                           
chromatiek
Muziekbus - [van Griekse: chroma, Nederlands: kleur] 1. het kleuren van tonen door toepassing van verlagingen en verhogingen van een halve toon. 2. Het gebruik van niet- toonladder gebonden alteraties. 3. verhogingen of verlagingen van de tonen. ... in de tweede helft van de 16de eeuw en dan vooral bij de madrigaal

                                                                                                                                           
Zacara da Teramo
Muziekbus - Italiaanse componist en zanger, geboren Teramo ca.1350/1360, overleden Bologna 1413/1416. Antonio Zacara da Teramo leed behalve aan een huidziekte ook onder het gemis van een aantal vingers en tenen. Toch hield hij zich in de harde werkelijkheid van de late Middeleeuwen uitstekend staande dankzij zijn grote muzikale talenten. ... steeds de ballata, terwijl het renaissancistisch georienteerde madrigaal

                                                                                                                                           
Giovanni Bononcini
Muziekbus - ook: Buononcini geb. 18-7-1670 te Modena - gest. 1747 te Wenen Italiaans componist en cellist Bononcini was leerling van zijn vader Giovanni Maria Bononcini en van Colonne. Hij volgde zijn vader op aan de San Giovanni - kerk te Monte. ... na 1724 leed zijn populariteit enorm toen bleek dat hij een madrigaal

                                                                                                                                           
Villanella
Muziekbus - Oorspronkelijk drieregelig volkslied in coupletten; overdr. gebruikt voor instrumentale vormen van hetzelfde karakter. In de zestiende eeuw beoefende men in Italië, behalve de frottolen, madrigalen en lauda's, een aantal luchtiger wereldlijke genres. ... publiek. na verloop van tijd ging de villanella zo op het madrigaal

                                                                                                                                           
Oratorium
Muziekbus - Muziekstuk voor solisten, koor en orkest, aanvankelijk gebaseerd op een bijbels gegeven. Er zijn veel overeenkomsten tussen opera en oratorium, maar een oratorium heeft in het algemeen meer koorwerk en de toneelhandeling is vervangen door een verteller. ... voorloper van het oratorium geldt het basso continuo-begeleide madrigaal

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6