YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: baron mackay mr. ae. () baron mackay architectuur baillie-scott mackay hugh baillie-scott kabinet-mackay arp tweede kamer abraham kuyper eerste kamer kabinet-kuyper keuchenius katholieken antirevolutionairen rksp kabinet-van tienhoven ppr kvp aeneas mackay kabinet-rutte i l.w.ch. keuchenius kabinet-de geer kabinet-de meester kabinet-rutte ii roell grondwetsherziening louis beel van reenen s.t. land vierde kabinet-balkenende kabinet-biesheuvel van doorn van westkapelle donner raad van state van leeuwen sdap kabinet-mackay, van panhuys kabinet-den uyl frans beelaerts van blokland : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 34 voor - mackay - in 0.0126328468322754 seconden.

Mr. Æ. baron Mackay

Bescheiden, zelfs wat schuchtere antirevolutionair politicus uit een Gelders adellijk geslacht van bestuurders. Was rechter in Zutphen en lange tijd Tweede Kamerlid (en een jaar voorzitter). Formeerde in 1888 het eerste confesssionele kabinet en gold als een bekwaam kabinetsleider. ... ae. baron mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mackay Hugh Baillie-Scott

Mackay Hugh Baillie Scott Engelse architect (1865-1945) Biografie Mackay Hugh Baillie Scott, afkomstig uit een rijke aristocratische Schotse familie, studeerde eerst aan het Cirencester Agricultural College, maar ging in 1886 in de leer bij de architect majoor Charles E. ... mackay - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Antirevolutionairen
Antirevolutionair was een 19e-eeuwse politieke stroming, die zich keerde tegen de ideeën van de Franse Revolutie, met name tegen de volkssoevereiniteit. De overheid ontleende haar gezag volgens de antirevolutionairen niet aan het volk, maar aan God. ... een meerderheid en vormden zij een kabinet, het kabinet- mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minderheidskabinet
Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... parlementaire nederlagen. gestrande voorstellen het kabinet- mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Mackay (1888-1891)

Dit is het eerste zogenaamde coalitiekabinet, bestaande uit katholieke en antirevolutionaire ministers. Vorming van dit kabinet werd mogelijk door de overwinning van katholieken en ARP bij de Tweede Kamerverkiezingen. ... mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vicepresidenten van de Raad van State
De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... het liberale kabinet-thorbecke de antirevolutionair aeneas mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman
Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. ... 1921 (onderbroken door een kort ministerschap in het kabinet- mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. ... met de katholieken een kamermeerderheid en werd het kabinet- mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. L.W.Ch. Keuchenius
Trouwe volgeling van Groen van Prinsterer, die in Nederlands-Indië onder meer advocaat was en in Nederland secretaris-generaal van Koloniën. In 1866 Tweede Kamerlid. Zijn motie van afkeuring over het aftreden van minister Mijer leidde een periode van conflicten tussen regering en Tweede Kamer in. ... vanaf 1879 terug in de nederlandse politiek. in het kabinet- mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Katholieken
Pas aan het einde van de 19e eeuw ontstond er een politieke organisatie van katholieken. Toch traden zij al vanaf omstreeks 1870 als groepering in het parlement op. Het zou tot 1883 duren, voordat er 'Proeve van een program van een katholieke partij' kwam en pas in 1897 kwam er een verbond van R. ... halen, en kon een rechts kabinet gevormd worden, het kabinet- mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... had in de eerste kamer. dat gold bijvoorbeeld voor het kabinet- mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. E.J.J.B. (Eppo) Cremers
Gefortuneerde Groninger van katholieken huize wiens eerste beroep minister van Buitenlandse Zaken was. Als aanbeveling voor die benoeming gold behalve dat hij financieel onafhankelijk was, dat hij veel gereisd had en zeven talen sprak. ... opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap ae. baron mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. J. Röell
Knap, evenwichtig liberaal jurist uit een vooraanstaande familie van bestuurders. Als oud-griffier van de Staten van Holland goed ingevoerd in het binnenlands bestuur en de waterhuishouding. In 1877 voor het district Utrecht tot Tweede Kamerlid gekozen en in de Kamer breed georiënteerd. ... voor de wijziging van de lager-onderwijswet van het kabinet- mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
leden Raad van State 1862-heden
... jaar reenen, jhr.mr. g.c.j. van 1876-04-01 1893-05-31 57 jaar mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Archibald Knox
Engelse ontwerper, zilversmid en schilder, geboren 9 April 1864, Cronkbourne Village Isle of Man - overleden 22 Februari 1933 Isle of Man. Archibald Knox zette als ontwerper o. ... verhuisde werkte hij samen met collega-manx- ontwerper hugh mackay - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... departement van arbeid en bedrijven. omdat heemskerk en mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1888-1918: Antithese
Deze periode wordt beheerst door de zogenaamde Antithese. Deze leer van Abraham Kuyper gaat ervan uit dat er een politieke scheiding bestaat tussen gelovigen en niet-gelovigen. De protestant-christelijken (antirevolutionairen en christelijk-historischen) en katholieken vormen de rechterzijde (ook wel Coalitie), en de liberalen de linkerzijde. ... en de evenredige vertegenwoordiging in. kabinet- mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... 1909-09-23 1912-09-15 j. roell 1905-09-22 1909-09-21 ae. baron mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Charles Robert Ashbee
Engelse architect, ontwerper en ondernemer, geboren 17 mei 1863 London - overleden 23 mei 1942 Sevenoaks, Kent. Naast William Morris was ook Charles Robert Ashbee één van de Engelse ontwerpers die de Arts & Crafts gedachte op zijn producten toepaste. ... het gilde had door het meubilair dat was ontworpen door hugo mackay - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. C.Th. (Theo) graaf van Lynden van Sandenburg
Tamelijk ijdele, maar innemende en politiek 'handige' Utrechts edelman, die enkele malen minister was. Behoorde tot de orthodox-protestantse conservatieven, die sympathiseerden met de antirevolutionairen. ... verkiezingen in het district tiel verslagen door d.j. baron mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. D.Th. Gevers van Endegeest
Conservatieve negentiende-eeuwse politicus uit een Rotterdams regentengeslacht. Advocaat en ambtenaar in Den Haag. In de jaren tot 1848 gematigd voorstander van hervormingen. Keerde zich in 1848 echter tegen de Grondwetsherziening, maar paste zich daarna weer snel aan de nieuwe omstandigheden aan. ... tegenstanders waren onder anderen j.a. de fremery en ae. baron mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. W.H. Dullert
Liberaal Tweede Kamerlid en Kamervoorzitter. Advocaat in Arnhem. Volbloed Thorbeckiaan. Als Kamerlid kundig jurist en waterstaatsdeskundige met een welluidende stem, die vaak als rapporteur over wetsvoorstellen optrad. ... in arnhem onder anderen g. groen van prinsterer en ae. baron mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Liberty & Co.
Liberty & Co. Engelse firma opgericht in 1875 in Londen door Sir Arthur Lasenby Liberty (1843-1917). Style Liberty Voor de Franse benaming Art nouveau (naar de kunsthandel Salon de l' art nouveau van Siegfried Bing), de Duitse benaming Jugendstil naar het gelijkgenoemde tijdschrift en Sezessionstil en het Nederlandse Slaoliestijl naar een poster van Jan Toorop, spreekt men in Groot-Brittannië naast art nouveau en modern style ook wel van Liberty style, genoemd naar de firma Liberty and Co. ... zijn christopher dresser, charles rennie mackintosh en hugh mackay - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. J. (Jan) Kappeyne van de Coppello
Energieke, beminnelijke liberale politicus, die in Den Haag een vermaard advocaat was. Stond bekend om zijn rechtskennis, vaardigheid als gevat debater en werklust. Hoewel hij tot de jong-liberalen behoorde, werd hij in 1876 'leader' van de liberale Kamerclub. ... in 1875 met tak van poortvliet, de roo van alderwerelt en d.j. mackay - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 118