YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: design kristalunie maastricht kristalunie europese unie verdrag van lissabon europese gemeenschappen euro europese gemeenschap europese akte economische en monetaire unie (emu) voorzitterschap subsidiariteitsbeginsel maastricht europese verdrag intergouvernementele communautaire verdrag van maastricht europese commissie europees parlement raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure aangepaste eu-lidstaten europese centrale bank eurozone comenius eerste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschapsbeleid (ocw) eurocommissaris voor onderwijs, cultuur, jongeren en sport commissie cultuur en onderwijs van het europees parlement tibor navracsics (hongarije) gekwalificeerde meerderheid sander dekker directoraat-generaal onderwijs en cultuur parlementaire commissie cultuur en onderwijs erasmus onderwijs beleid onderwijs en jeugd europees monetair stelsel (ems) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 308 voor - maastricht - in 0.0254151821136475 seconden.

Kristalunie Maastricht

Kristalunie Maastricht (1925-1978) Maastrichtse glasfabriek ontstaan in 1925 door de samenvoeging van de lristal- en glasfabriek welke vanouds onderdeel was van De Sphinx en de Maastrichtse glasfabriek Stella Glasfabriek die in 1902 was opgezet door Louis Regout als onderdeel van Mosa. ... maastricht - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Verdrag van Maastricht

Dit Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag (formeel: Verdrag betreffende de Europese Unie) legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro ). ... van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onderwijs- en jeugdbeleid
De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Economische en Monetaire Unie (EMU)
Tijdens de Europese Raad van Maastricht in 1991 maakten de toenmalige Europese regeringsleiders afspraken over de oprichting van een Economische en Monetaire Unie (EMU) om zo de Europese economieën en munteenheden meer op één lijn te krijgen. ... unie (emu) - hoofdinhoud tijdens de europese raad van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Convergentiecriteria
De EU-lidstaten die deelnemen aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU), en die dus de euro willen invoeren, moeten voldoen aan zogenaamde convergentiecriteria. De convergentiecriteria worden ook wel de criteria van Maastricht genoemd, naar het Verdrag van Maastricht waarin ze voor het eerst werden geformuleerd. ... de convergentiecriteria worden ook wel de criteria van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... van de interne markt niet meer blokkeren. met het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Edmond Bellefroid
Edmond Bellefroid (1893 - Maastricht - 1971) Kunstschilder, keramist, industrieel ontwerper, monumentaal kunstenaar (keramiek), schilder, tekenaar, batikkunstenaar, keramist, ontwerper van boekbanden, boek- of stofomslagen; zelfportretten, portretten, landschappen, religie, Guillaume Marie Edmond Bellefroid wordt op 3 juli 1893 in Maastricht geboren, op 7 januari 1971 overlijdt Edmond Bellefroid eveneens te Maastricht. ... bellefroid edmond bellefroid (1893 - maastricht - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Commissie-Delors II (1989-1993)
Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1989 en bleef in functie tot januari 1993. Tijdens deze periode kwamen de Economische en Monetaire Unie (EMU) en het Verdrag van Maastricht tot stand. De EMU was een verdere stap naar invoering van een gezamenlijke munt. ... de economische en monetaire unie (emu) en het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Gemeenschap (EG)
Na het in werking treden van het Verdrag van Maastricht in 1993 volgde de Europese Gemeenschap (EG) de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op. De Europese Gemeenschap vormde samen met EURATOM en tot 2002 de EGKS de eerste van de drie pijlers van de Europese Unie. ... - hoofdinhoud na het in werking treden van het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Sphinx
Polygoon journaal uit 1965 over de onthulling van het standbeeld van petrus regout in Maastricht. ... over de onthulling van het standbeeld van petrus regout in maastricht - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Europese Gemeenschappen
Vanaf 1967 vormden de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) samen de Europese Gemeenschappen (EG). ... gemeenschap heten. na de inwerkingtreding van het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... een referendum in eerste instantie tegen het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Amandus van Gent
Amandus (Nantes, Herbauge, rond 600 - Saint-Amand-les-Eaux, 679 of 684) was bisschop van Maastricht en is een katholieke heilige. ... rond 600 - saint-amand-les-eaux, 679 of 684) was bisschop van maastricht - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Europese Economische Gemeenschap (EEG)
De Europese Economische Gemeenschap (EEG) is de voorloper van de huidige Europese Unie. De EEG werd in 1957 door middel van het Verdrag van Rome opgericht om de samenwerking tussen de landen in Europa te bevorderen. ... een commissie, een raad en een budget. toen het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... banen en welvaart ontstaan. in 1991 werd met het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Marianne van der Heijden
Geboren in Kerkrade. Ze doorliep er de hbs-b en aansluitend de Stadsacademie in Maastricht (1940-1944). In 1946 trok ze, met enkele klasgenoten, naar de Rijksacademie voor beeldende kunsten in Amsterdam. ... ze doorliep er de hbs-b en aansluitend de stadsacademie in maastricht - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Eurobeleid
Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... unie (emu). dit plan werd opgeschreven in het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa in de wereld
De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... veiligheidsbeleid met de inwerkingtreding van het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. ... van het europese veiligheidsbeleid. met het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)
In dit verdrag staan de waarden waar de Europese Unie en alle lidstaten zich aan moeten houden, en de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Dit verdrag vormt samen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de basis van de Europese Unie. ... gemeenschap. het veu was onderdeel van het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Theodoor Van Loon
Theodoor van Loon (Erkelenz, 1581 of 1582 - Maastricht, 1649) was een Vlaams schilder. Theodoor van Loon was actief in het Brusselse. Hij verbleef tweemaal in Italië, van 1602 tot 1608 en van 1628 tot 1629, wat verklaart waarom zijn stijl geen raakpunten heeft met de Vlaamse schilderkunst uit zijn tijd, maar aansluit bij de kunstrichtingen die in het begin van de 17e eeuw in Rome domineerden (Carraccischool en Caravaggisme). ... van loon theodoor van loon (erkelenz, 1581 of 1582 - maastricht - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... de grenscontroles aan de binnengrenzen. door het verdrag van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. A. (André) Postema
André Postema (1969) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs voortgezet onderwijs en was vicevoorzitter van het College van Bestuur van Universiteit Maastricht (2005-2014). ... vicevoorzitter van het college van bestuur van universiteit maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.Ch. Membrède
Trouwe steunpilaar van koning Willem I in het parlement, die vele hoge functies bekleedde in het bestuur en de rechtspraak. Was onder meer rechtbank-president, burgemeester van Maastricht en Gouverneur van Antwerpen. ... was onder meer rechtbank-president, burgemeester van maastricht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 32