YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: jean-claude juncker luxemburg xavier bettel gaston thorn jacques santer land luxemburg vouel europese commissie europees parlement europese unie raad van de europese unie nederland europees hof van justitie ep voorzitterschap europese unie letland italie trojka voorzitterschap parijs eu2015lu efsi voorzitterschap luxemburg luxemburg voorzitter eu klimaatconferentie digitale interne markt trojka italie, letland, luxemburg europese aanpak bootvluchtelingen luxembourg eu presidency europese aanpak klimaatverandering europees passagiersnamen register pnr luxemburgs voorzitterschap europese unie 2e helft 2015 ttip luxembourg presidency europese raad eu-lidstaten slowakije duitsland belgie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 207 voor - luxemburg - in 0.0242350101470947 seconden.

Luxemburg

Parlement & Politiek - Het internationaal georiënteerde Luxemburg is één van de meest welvarende landen van de wereld. Als deel van de Benelux behoorde het in 1951 tot de zes landen die in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie, vormden. ... luxemburg

                                                                                                                                           

Luxemburgs voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2015 (EU2015LU)

Parlement & Politiek - Als één van de medeoprichters van de Europese Unie wilde Luxemburg zich tijdens haar voorzitterschap richten op het terugwinnen van het vertrouwen van de 500 miljoen burgers die in de Europese Unie wonen. ... luxemburg

                                                                                                                                           
Aanpak belastingontduiking en -ontwijking
Parlement & Politiek - Een gestolen cd-rom met een enorme hoeveelheid belastende informatie over met name Duitse rekeninghouders in Liechtenstein bracht de strijd tegen belastingontduiking in 2008 in een hogere versnelling. Het feit dat hierbij ook namen van invloedrijke (Europese) maatschappelijke figuren opdoken, maakte dat de zaak des te meer aandacht kreeg. ... is unanimiteit vereist, maar dat bleek lastig. oostenrijk en luxemburg

                                                                                                                                           
Voorzitterschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid. ... van de raadsvergaderingen vinden plaats in brussel en luxemburg

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Parlement & Politiek - Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... landen 1951 start met: belgie, duitsland, frankrijk, italie, luxemburg

                                                                                                                                           
Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)
Parlement & Politiek - Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. ... over nieuwe regelgeving. nederland nam het stokje over van luxemburg

                                                                                                                                           
agentschap Europese Unie
Parlement & Politiek - Logo's van EU agentschappen ... (berec, letland) voorzieningsagentschap van euratom (esa, luxemburg

                                                                                                                                           
Schengen onder druk
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen stelt de inwoners van de betrokken landen in staat om zonder grenscontroles vrij te reizen. In totaal zijn 26 landen lid: 22 EU-lidstaten en 4 niet EU-lidstaten. Tot de zomer van 2015 stond het verdrag bij regeringsleiders niet ter discussie. ... problemen oplossen. begin december 2015 kwam eu-voorzitter luxemburg

                                                                                                                                           
X. (Xavier) Bettel
Parlement & Politiek - Xavier Bettel (1973) is sinds 4 december 2013 minister-president van Luxemburg. Hij werd in 2011 leider van de Luxemburgse liberalen (Democratische Partij). Xavier Bettel was lange tijd advocaat en werd als 26-jarige in 1999 parlementslid. ... bettel (1973) is sinds 4 december 2013 minister-president van luxemburg

                                                                                                                                           

Z.M. (koning Willem I) koning Willem Frederik, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau

Parlement & Politiek - De 'Koning-Koopman'. Eerste Nederlandse koning na het herstel van de zelfstandigheid in 1814. Had ervaring als vorst opgedaan in Fulda. Regeerde als verlichte autoritaire vorst en zette zich in voor ontwikkeling van het economisch leven (kanalen! ... willem frederik, koning der nederlanden, groothertog van luxemburg

                                                                                                                                           
Elisabeth van Görlitz
Kunstbus - Elisabeth van Görlitz (Horsewitz, november 1390 - Trier, 3 augustus 1451), een kleindochter van keizer Karel IV van het Heilige Roomse Rijk, was hertogin van Luxemburg van 1412 tot 1443, doordat zij Luxemburg kreeg van de afgezette Wenceslaus II. ... keizer karel iv van het heilige roomse rijk, was hertogin van luxemburg

                                                                                                                                           
Jan de Blinde
Kunstbus - Jan de Blinde (bij Bock (Luxemburg), 10 augustus 1296 - Crécy ( Frankrijk), 26 augustus 1346) was van 1310 tot 1346 koning van Bohemen en graaf van Luxemburg. Daarbij werd deze zoon van Hendrik VII van Luxemburg door zijn huwelijk met Elisabeth I van Bohemen (1292-1330) ook heerser van Bohemen en Moravië. ... de blinde jan de blinde (bij bock ( luxemburg

                                                                                                                                           
Ourthe
Kunstbus - De Ourthe ( Waals: Aiwe d' Oûte) is een zijrivier van de Maas in de Belgische Ardennen, in het stroomgebied van de Maas. De rivier ontstaat door samenvloeiing van de Westelijke Ourthe ( Ourthe Occidentale, 53 km), die bij Libramont ontspringt en de Oostelijke Ourthe ( Ourthe Orientale, 46 km), die bij het plaatsje Ourthe nabij de grens met Luxemburg begint. ... 46 km), die bij het plaatsje ourthe nabij de grens met luxemburg

                                                                                                                                           
Ardennen
Kunstbus - De Ardennen ( Frans: Ardennes, Waals: Årdene) vormen een bosrijk laaggebergte in oostelijk België (het grootste deel van Wallonië), Noord-Luxemburg en een klein stukje aangrenzend Frankrijk. Het is de westelijke uitloper van een massief van leisteen waartoe ook het ten oosten van de Ardennen in Duitsland gelegen Eifelgebergte behoort. ... in oostelijk belgie (het grootste deel van wallonie), noord- luxemburg

                                                                                                                                           
J.C. (Jean-Claude) Juncker
Parlement & Politiek - Jean-Claude Juncker (1954) is sinds 1 november 2014 voorzitter van de Europese Commissie. Hij werd op 15 juli 2014 gekozen. Juncker was in 1995-2013 minister-president van Luxemburg. Eerder was hij staatssecretaris en minister onder meer van financiën. ... 2014 gekozen. juncker was in 1995-2013 minister-president van luxemburg

                                                                                                                                           
Ledental Tweede en Eerste Kamer sinds 1815
Parlement & Politiek - Tegenwoordig heeft de Tweede Kamer 150 en de Eerste Kamer 75 leden, maar dat was niet altijd zo. De huidige aantallen dateren uit 1956. De omvang van Tweede en Eerste Kamer staat soms ter discussie. Sommige partijen willen een kleiner parlement. ... minste afgevaardigden. in absolute zin zijn het parlement van luxemburg

                                                                                                                                           

Z.M. (koning Willem III) Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau

Parlement & Politiek - Vorst in de tweede helft van de negentiende eeuw. Volgde in 1849 zijn vader pas na enige aarzeling op, omdat hij weinig ingenomen was met de nieuwe liberale Grondwet. Trachtte nog enige jaren zijn macht enigszins te herwinnen. ... frederik lodewijk, koning der nederlanden, groothertog van luxemburg

                                                                                                                                           
Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (BENE)
Parlement & Politiek - De leden van deze delegatie van de Tweede Kamer maken deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, ook wel het Beneluxparlement genoemd. Het adviseert de regeringen van België, Nederland en Luxemburg over onder meer buitenlands beleid, mensenrechten, tarieven, douanerechten, waterwegen, uitlevering en auteursrechten. ... genoemd. het adviseert de regeringen van belgie, nederland en luxemburg

                                                                                                                                           
Raad van de Europese Unie (Raad)
Parlement & Politiek - Stad ... van de europese unie vast. basiskenmerken stad brussel en luxemburg

                                                                                                                                           
Economische en Monetaire Unie (EMU)
Parlement & Politiek - Tijdens de Europese Raad van Maastricht in 1991 maakten de toenmalige Europese regeringsleiders afspraken over de oprichting van een Economische en Monetaire Unie (EMU) om zo de Europese economieën en munteenheden meer op één lijn te krijgen. ... het girale bankverkeer: belgie, duitsland, finland, frankrijk, luxemburg

                                                                                                                                           
continent Europa
Kunstbus - Noord-, Oost-, Zuid-, West-, en Centraal- Europa Europa is het continent dat ten westen van Azië en ten noorden van Afrika ligt. Het wordt eveneens begrensd door de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan. ... en ierland);. west- europa: ( frankrijk, belgie, nederland, luxemburg

                                                                                                                                           
Dr. G.E. (Gaston) Thorn
Parlement & Politiek - Gaston Thorn (1928-2007) was in 1981-1985 voorzitter van de Europese Commissie. De Luxemburgse liberaal Thorn was zijn leven lang een pleitbezorger van Europese samenwerking. Hij begon zijn loopbaan als advocaat en was daarna Kamerlid. ... was in 1981-1985 voorzitter van de europese commissie. de luxemburg

                                                                                                                                           
Europese Investeringsbank (EIB)
Parlement & Politiek - Dit orgaan financiert projecten waarmee de doelstellingen van de Europese Unie kunnen worden gerealiseerd. De EIB leent goedkoop geld en leent dat op haar beurt tegen gunstige voorwaarden uit aan banken en bedrijven. ... van het europees investeringsfonds (eif). basiskenmerken stad luxemburg

                                                                                                                                           
Zuidelijke Nederlanden
Kunstbus - De Zuidelijke Nederlanden is de naam voor de vorstendommen die na de Tachtigjarige Oorlog onder het gezag van de Spaanse koning bleven. Daarom werden zij ook de Koninklijke Nederlanden genoemd, ter onderscheiding van het Noordelijke of Staatse deel van de Nederlanden. ... maar enkele maken nu deel uit van frankrijk, nederland of luxemburg

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 228