YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur architectuur ludwig wittgenstein muziek kunst literair gottlob frege moritz schlick eduardo paolozzi patricia de martelaere john austin semantiek karl popper franz schmidt kritisch rationalisme paolozzi filosofieen filosofie filosofe filosoof filosofen filosofisch filozofie wijsbegeerte filosofische umberto eco analytische filosofie francois lyotard lyotard wiener kreis kunstenaars ingeborg bachmann aforisme jean-francois lyotard fotografie architecten ludwig berger museum-ludwig ludwig thuille christa ludwig : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 299 voor - ludwig wittgenstein - in 0.021000862121582 seconden.

Ludwig Wittgenstein

Kunstbus - Ludwig Josef Johann Wittgenstein ( Wenen 1889 – Cambridge 1951) was een Oostenrijks- Britse filosoof. Hij heeft veel bijgedragen aan de communicatie- en taalfilosofie en aan de grondvesten van de logica. ... ludwig

                                                                                                                                           
Gottlob Frege
Kunstbus - Friedrich Ludwig Gottlob Frege (Wismar, 8 november 1848 – Bad Kleinen, 26 juli 1925) was een Duitse wiskundige, logicus en filosoof. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de moderne, wiskundige logica en de analytische filosofie. ... frege friedrich ludwig

                                                                                                                                           
semantiek
Kunstbus - De semantiek (v.) Semantiek is de leer van de betekenis. De semantiek of betekenisleer is de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van taalkundige constructies zoals woorden (woordsemantiek) en zinnen (zinssemantiek). ... semantiek is veelal terug te voeren op gottlob frege en ludwig

                                                                                                                                           
Franz Schmidt
Muziekbus - Oostenrijks componist, violoncellist, pianist en organist, geboren Pressburg, Bratislava 22 december 1874, gestorven Perchtolsdorf, bij Wenen, 11 februari 1939 Biografie Franz Schmidt kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn moeder, een goed pianiste, die hem systematisch onderrichtte in de klavierwerken van Johann Sebastian Bach. ... de eenarmige pianist paul wittgenstein (broer van de filosoof ludwig

                                                                                                                                           
John Austin
Kunstbus - John Langshaw Austin (Lancaster 1911 - Oxford 1960) was een Brits taalfilosoof, voornamelijk bekend omwille van zijn taalhandelingstheorie. Samen met Ludwig Wittgenstein wordt hij tot de groten van de hedendaagse taalfilosofie gerekend. ... bekend omwille van zijn taalhandelingstheorie. samen met ludwig

                                                                                                                                           
Karl Popper
Kunstbus - Karl Raimund Popper ( Wenen, 28 juli 1902 – Londen, 17 september 1994) was een invloedrijke 20e eeuwse Oostenrijks- Britse wetenschapsfilosoof en belangrijk sociaal en politiek filosoof. Popper is het bekendst geworden door zijn weerlegging van het logisch positivisme, het klassieke model van wetenschap als een proces van observatie en inductie, zijn pleidooi voor falsifieerbaarheid als criterium om wetenschap van non- wetenschap te scheiden en zijn verdediging van de 'open samenleving'. ... kanten op verklaard worden. zo keerde de duitse psychiater ludwig

                                                                                                                                           
Moritz Schlick
Kunstbus - Moritz Schlick ( Berlijn 1882 — Wenen 1936) was een Duits filosoof, oprichter van de Wiener Kreis en zodanig grondlegger van het logisch positivisme. Schlick werd beïnvloed door Ludwig Wittgenstein en Rudolf Carnap. ... van het logisch positivisme. schlick werd beinvloed door ludwig

                                                                                                                                           
Patricia de Martelaere
Kunstbus - Belgische Vlaamse hoogleraar, filosofe, auteur, dichter, Zottegem 16 april 1957 ( Belgie), Patricia de Martelaere is hoogleraar bij de afdeling Wijsbegeerte aan de K.U. Brussel en is eveneens werkzaam aan de universiteit van Leuven, waar ze taalfilosofie doceert. ... van patricia de martelaere telkens weer naar voren komt is ludwig

                                                                                                                                           
Eduardo Paolozzi
Eduardo Paolozzi
Kunstbus - Britse beeldhouwer en grafisch kunstenaar, filmmaker en schrijver, geboren 7 maart 1924 Leith (bij Edinburgh), gestorven 22 april 2005 Paolozzi's ouders waren Italiaans. In 1943 gaat Paolozzi kunst studeren aan het Edinburgh College of Art. ... zeefdrukken, 1965), gebaseerd op het leven van en het werk van ludwig

                                                                                                                                           
filosofie
Kunstbus - De term filosofie komt uit het klassieke Grieks en betekent liefde (filia = vriendschap, fileo = liefde, kus) voor of streven naar kennis of wijsheid (sofia). Filosofie of wijsbegeerte is 'de studie van de betekenis en de geldigheid van ons geloof in dingen. ... maurice blondel (1861- 1949), wilhelm dilthey (1833 - 1911) en ludwig

                                                                                                                                           
analytische filosofie
Kunstbus - Voornamelijk angelsaksische benadering, volgens welke de filosofie haar problemen moet oplossen door een preciese analyse van de woorden en zinnen waarin die problemen worden uitgedrukt. Sommige analytische filosofen menen dat ze dan vanzelf zullen verdwijnen, omdat ze simpelweg voortkomen uit verkeerd taalgebruik. ... - slotzin van de tractatus logico-philosophicus (1921) van ludwig

                                                                                                                                           
aforisme
Kunstbus - Het aforisme Korte, pittige spreuk. Een aforisme is een korte, bondige uitspraak, vaak niet meer dan een regel lang. Aforismen zijn vaak grappig, paradoxaal en/of absurd en bevatten vaak een boodschap van wijsheid. ... vaak gebruikt. bekende voorbeelden zijn de tractatus van ludwig

                                                                                                                                           
Umberto Eco
Kunstbus - Umberto eco geboren 5-1-1932 in Alessandria, Piemonte Italiaans schrijver en filosoof Eco, die doceert aan de universiteit van Bologna, is een van de bekendste tekentheoretici en taalfilosofen uit onze tijd. ... schrijver jorge luis borges, de oostenrijkse filosoof ludwig

                                                                                                                                           
Jean-François Lyotard
Kunstbus - Jean-François Lyotard ( Versailles, 10 augustus 1924 - Parijs, 21 april 1998) was een postmodern filosoof. Lyotard studeerde filosofie aan de Sorbonne en was aanvankelijk werkzaam als leraar in het middelbaar onderwijs, onder andere in Algerije. ... van de filosofen waar hij zich het meest mee verwant voelt is ludwig

                                                                                                                                           
Ingeborg Bachmann
Kunstbus - Ingeborg Bachmann (Klagenfurt, 25 juni 1926 — Rome, 17 oktober 1973) was een Oostenrijkse schrijfster. Leven Bachmann, de dochter van een onderwijzer, was een vooraanstaande exponent van de Duitstalige literatuur na de Tweede Wereldoorlog. ... verhandelingen, maar ook in haar literaire werk, geregeld naar ludwig

                                                                                                                                           
Wiener Kreis
Kunstbus - In 1925 werd in Wenen met de oprichting van de Wiener Kreis, met als belangrijkste vertegenwoordigers Moritz Schlick ( foto) en Rudolf Carnap, de basis gelegd voor een wetenschapsfilosofie die wordt aangeduid met 'logisch positivisme' of 'logisch empirisme', in 1929 gevolgd door de publicatie van het manifest Wissenschaftliche Weltauffassung. ... ondanks alle kritiek die er door latere filosofen, zoals ludwig

                                                                                                                                           

Ludwig Berger

Muziekbus - Ludwig Berger geb. 18-4-1777 te Berlijn- gest. 16-2-1839 te Berlijn Duits pianist, componist en pedagoog Ludwig Berger studeerde o.a. bij Clementi en was zelf leermeester van o.a. Mendelssohn, Henselt, Taubert en Ritter. ... ludwig

                                                                                                                                           

Ludwig Kochel

Muziekbus - Ludwig Alois Friedrich Ferdinand Ritter von Köchel geboren Stein a.d. Donau, 14-1-1800, gestorven Wenen, 3-6-1877 Oostenrijks musicoloog Ludwig von Köchel was een gediplomeerd jurist uit Wenen en was vanaf 1827 opvoeder aan het keizerlijke hof. ... ludwig

                                                                                                                                           
Christa Ludwig

Christa Ludwig

Muziekbus - Christa Ludwig geboren Berlijn 16-3- 1928 Duits mezzosopraan Christa Ludwig werd geboren in een muzikale familie, haar vader, Anton Ludwig, was een tenor en haar moeder de mezzo-sopraan Eugenie Besalla-Ludwig, die zong aan de Aachen Opera in de periode dat Herbert von Karajan daar dirigent was. ... ludwig

                                                                                                                                           

Ludwig Hilberseimer

Kunstbus - Amerikaans architect en stedenbouwer van Duitse afkomst (1885-1967) Bauhaus- architect Ludwig Hilberseimer maakte een ontwerp voor een ideale stad. Dit ontwerp dateert van 1927 en is typerend voor de denktrant van die tijd. ... ludwig

                                                                                                                                           

Ludwig Abel

Muziekbus - Ludwig Abel geboren 14 januari 1834 of 1835 in Eckartsberga/ Thüringen, gestorven 13 augustus 1895 in München Duits muziekpedagoog en violist Ludwig Abel werd in de Hofkapelle in Weimar en aan het conservatorium o. ... ludwig

                                                                                                                                           

Ludwig Thuille

Muziekbus - Ludwig Wilhelm Andreas Maria Thuille (geb. 30.11.1861 in Bozen, gest. 5.2. 1907 in München), Duits muziekpedagoog en componist. In 1890 werd hij professor. Samen met R. Louis schreef hij een leerboek over de harmonieleer dat ruime verspreiding genoot. ... ludwig

                                                                                                                                           

Museum-Ludwig

Kunstbus - Museum Ludwig is een bekend museum voor moderne kunst in Keulen. Het is een gemeentelijk museum voor de kunst uit de 20e en de 21e eeuw. Het museum ligt direct achter de Dom van Keulen. Het biedt plaats aan verschillende afdelingen: een imposante verzameling moderne kunst, het Agfa-Photo-Historama (een verzameling historische fotografie), en een gespecialiseerde museumbibliotheek. ... ludwig

                                                                                                                                           
Ludwig Meidner

Ludwig Meidner

Kunstbus - Geboren in Bernstadt, Silezië 18 april 1884, gestorven in Darmstadt 14 mei 1966 was een Duits expressionistisch, later realistisch schilder, graficus en schrijver. Met zijn gedramatiseerde zelfportretten en zijn apocalyptische landschappen en stadsgezichten geeft hij het expressionisme al voor de Eerste Wereldoorlog een invulling die vooruitloopt op de sfeer van de jaren twintig. ... ludwig

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1